STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY


Vyhovuje 1055 produktů
Aktuální strana 1 z 53

Další strana >>

ČSN 72 0000
Kat. čís.: 30724
Keramické názvosloví
Terminology of ceramics
Třídící znak: 720000Datum vydání: 01.03.1988  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 15086)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.08.1993  
  
ČSN 72 0100
Kat. čís.: 82718
Základní postup rozboru silikátů - Všeobecná ustanovení
Basic analysis of silicates - Common regulations
Třídící znak: 720100Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 0101
Kat. čís.: 82719
Základní postup rozboru silikátů - Rozklady
Basic analysis of silicates - Decompositions
Třídící znak: 720101Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 0102
Kat. čís.: 82720
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení ztráty sušením
Basic analysis of silicates - Determination of loss by drying
Třídící znak: 720102Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0103
Kat. čís.: 82721
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení ztráty žíháním
Basic analysis of silicates - Determination of loss on ignition
Třídící znak: 720103Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0104
Kat. čís.: 82722
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení vázané vody uvolňující se při teplotě vyšší než 110 °C vážkovou metodou
Basic analysis of silicates - Determination of water over 110 °C
Třídící znak: 720104Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 0105-1
Kat. čís.: 82723
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého vážkovou metodou
Basic analysis of silicates - Determination of silicon dioxide
Třídící znak: 720105Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0105-2
Kat. čís.: 82724
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého odkouřením s kyselinou fluorovodíkovou
Basic analysis of silicates - Determination of silicon dioxide
Třídící znak: 720105Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0106
Kat. čís.: 82725
Základní postup rozboru a silikátů - Stanovení oxidu křemičitého a kyselinou nerozložitelného podílu vážkovou metodou
Basic analysis of silicates - Determination of silicon dioxide and the acid - indecomposable part
Třídící znak: 720106Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0107
Kat. čís.: 82726
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení kyselinou nerozložitelného podílu vážkovou metodou
Basic analysis of silicates - Determination of acid - indecomposable part
Třídící znak: 720107Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0109-1
Kat. čís.: 82727
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou
Basic analysis of silicates - Determination of aluminium oxide
Třídící znak: 720109Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0109-2
Kat. čís.: 82728
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou po jeho oddělení ve formě hlinitanu
Basic analysis of silicates - Determination of aluminium oxide
Třídící znak: 720109Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 72 0110-1
Kat. čís.: 82729
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky kyselinou sulfosalicylovou
Basic analysis of silicates - Determination of ferric oxide
Třídící znak: 720110Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0110-2
Kat. čís.: 82730
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky dipyridylem 2,2´
Basic analysis of silicates - Determination of ferric oxide
Třídící znak: 720110Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0110-3
Kat. čís.: 82731
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého titrační metodou
Basic analysis of silicates - Determination of ferric oxide
Třídící znak: 720110Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0110-4
Kat. čís.: 82732
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého titrační metodou z přímé navážky
Basic analysis of silicates - Determination of ferric oxide
Třídící znak: 720110Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0110-5
Kat. čís.: 82733
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky s 1,10-fenantrolinem
Basic analysis of silicates - Determination of ferric oxide
Třídící znak: 720110Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0111
Kat. čís.: 82734
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železnatého titrační metodou
Basic analysis of silicates - Determination of ferrous oxide
Třídící znak: 720111Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0112-1
Kat. čís.: 82735
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s peroxidem vodíku
Basic analysis of silicates - Determination of titanium dioxide
Třídící znak: 720112Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 72 0112-2
Kat. čís.: 82736
Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s tironem
Basic analysis of silicates - Determination of titanium dioxide
Třídící znak: 720112Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>