STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU


Vyhovuje 14 produktů
Aktuální strana 1 z 1


ČSN EN 14462
Kat. čís.: 500566
Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3
Surface treatment equipment - Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment - Accuracy grades 2 and 3
Třídící znak: 821001Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12921-1+A1
Kat. čís.: 87130
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky
Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours - Part 1: Common safety requirements
Třídící znak: 822001Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12921-2+A1
Kat. čís.: 83551
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi
Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours - Part 2: Safety of machinery using water based cleaning liquids
Třídící znak: 822001Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12921-3+A1
Kat. čís.: 83549
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čisticí kapaliny
Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours - Part 3: Safety of machines using flammable cleaning liquids
Třídící znak: 822001Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12921-4+A1
Kat. čís.: 83550
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla
Machines for surface cleaning and pretreatment of industrial items using liquids or vapours - Part 4: Safety of machines using halogenated solvents
Třídící znak: 822001Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17059
Kat. čís.: 507279
Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci - Bezpečnostní požadavky
Plating and anodizing lines - Safety requirements
Třídící znak: 822010Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12621+A1
Kat. čís.: 87129
Stroje pro dodávání a cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem - Bezpečnostní požadavky
Machinery for the supply and circulation of coating materials under pressure - Safety requirements
Třídící znak: 823002Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1953
Kat. čís.: 95997
Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky
Atomising and spraying equipment for coating materials - Safety requirements
Třídící znak: 824001Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13966-1
Kat. čís.: 67798
Stanovení účinnosti přenosu u atomizačních a rozprašovacích zařízení pro tekuté nátěrové hmoty - Část 1: Rovné panely
Determination of the transfer efficiency of atomising and spraying equipment for liquid coating materials - Part 1: Flat panels
Třídící znak: 824011Datum vydání: 01.11.2003    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16985
Kat. čís.: 509869
Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky
Spray booths for organic coating material - Safety requirements
Třídící znak: 824015Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12757-1+A1
Kat. čís.: 87131
Míchací stroje nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Míchací stroje pro použití v autolakovnách
Mixing machinery for coating materials - Safety requirements - Part 1: Mixing machinery for use in vehicle refinishing
Třídící znak: 824018Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12581+A1
Kat. čís.: 87128
Lakovny - Stroje pro máčecí a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky
Coating plants - Machinery for dip coating and electrodeposition of organic liquid coating material - Safety requirements
Třídící znak: 824020Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1539
Kat. čís.: 99887
Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky
Dryers and ovens, in which flammable substances are released - Safety requirements
Třídící znak: 826002Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12753+A1
Kat. čís.: 87127
Systémy tepelného čištění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu - Bezpečnostní požadavky
Thermal cleaning systems for exhaust gas from surface treatment equipment - Safety requirements
Třídící znak: 828051Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1