STROJNÍ SOUČÁSTI


Vyhovuje 551 produktů
Aktuální strana 2 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 28839
Kat. čís.: 17161
Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Šrouby a matice vyrobené z neželezných kovů
Fasteners. Mechanical properties of fasteners. Bolts, screws, studs and nuts made of nonferrous metals
Třídící znak: 021009Datum vydání: 01.02.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 02 1010
Kat. čís.: 189
Výchozí materiál pro šrouby a matice
Original material for bolts and nuts
Třídící znak: 021010Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 11802)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1963  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 11803)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1971  
  
Změna  : d (Katalogové číslo: 11806)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1973  
  
Změna  : e (Katalogové číslo: 11805)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.1982  
  
Změna  : N 1 (Katalogové číslo: 11804)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1963  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 54162)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.06.1982  
  
ČSN EN ISO 2320
Kat. čís.: 99806
Spojovací součásti - Samojistné šestihranné matice z oceli - Funkční požadavky
Fasteners - Prevailing torque steel nuts - Functional properties
Třídící znak: 021011Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 885
Kat. čís.: 94601
Obecné účely šroubů - Metrické řady - Poloměry pod hlavou
General purpose bolts and screws - Metric series - Radii under the head
Třídící znak: 021012Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10683
Kat. čís.: 506334
Spojovací součásti - Neelektrolyticky nanášené povlaky ze zinkových mikrolamel
Fasteners - Non-electrolytically applied zinc flake coatings
Třídící znak: 021013Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4759-1
Kat. čís.: 63256
Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C
Tolerances for fasteners - Part 1: Bolts, screws, studs and nuts - Product grades A, B and C
Třídící znak: 021014Datum vydání: 01.11.2001  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 4759-3
Kat. čís.: 501024
Tolerance spojovacích součástí - Část 3: Kruhové podložky pro šrouby a matice - Výrobní třída A, C a F
Tolerances for fasteners - Part 3: Washers for bolts, screws and nuts - Product grades A, C and F
Třídící znak: 021014Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16426
Kat. čís.: 67606
Spojovací součásti - Systém prokazování jakosti
Fasteners - Quality assurance system
Třídící znak: 021015Datum vydání: 01.07.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 26157-1
Kat. čís.: 17159
Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 1: Šrouby pro všeobecné použití
Fasteners. Surface discontinuities. Part 1: Bolts, screws and studs for general requirements
Třídící znak: 021016Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 26157-3
Kat. čís.: 17158
Spojovací součásti. Povrchové vady. část 3: Šrouby pro zvláštní použití
Fasteners. Surface discontinues. Part 3: Bolts, screws and studs for special requirements
Třídící znak: 021016Datum vydání: 01.03.1995  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6157-2
Kat. čís.: 72202
Spojovací součásti - Povrchové vady - Část 2: Matice
Fasteners - Surface discontinuities - Part 2: Nuts
Třídící znak: 021016Datum vydání: 01.02.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15330
Kat. čís.: 60316
Spojovací součásti - Zátěžová zkouška pro zjištění vodíkové křehkosti - Metoda rovnoběžné opěrné plochy
Fasteners - Preloading test for the detection of hydrogen embrittlement - Parallel bearing surface method
Třídící znak: 021017Datum vydání: 01.11.2000  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3269
Kat. čís.: 509054
Spojovací součásti - Přejímací kontrola
Fasteners - Acceptance inspection
Třídící znak: 021018Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 272
Kat. čís.: 94679
Spojovací součásti - Šestihranné výrobky - Rozměry pro klíč
Fasteners - Hexagon products - Widths across flats
Třídící znak: 021019Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 02 1020
Kat. čís.: 190
Válcové zahloubení pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí s podložkou
Counterboring for hexagon screws and bolts and hexagon nuts with washer
Třídící znak: 021020Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 11808)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1977  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 11807)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1982  
  
ČSN 02 1021
Kat. čís.: 24284
Opěrné plochy pro spojovací součásti
Coupling parts. Supporting surfaces
Třídící znak: 021021Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN EN ISO 7721-2
Kat. čís.: 19464
Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou . Část 2: Hloubky křížových drážek (ISO 7721-2:1990)
Fasteners. Countersunk flat head screws. Part 2: Penetration depth of cross recesses (ISO 7721-2:1990)
Třídící znak: 021022Datum vydání: 01.06.1996  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : N1 (Katalogové číslo: 50383)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1996  
  
ČSN EN 27721
Kat. čís.: 18620
Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Rozměry hlavy a jejich kontrola (ISO 7721:1983)
Fasteners. Couter head screws. Head configuration and gauging (ISO 7721:1983)
Třídící znak: 021022Datum vydání: 01.03.1996  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7041
Kat. čís.: 94620
Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou), typ 2 - Pevnostní třídy 9 a 12
Prevailing torque type hexagon nuts (with non-metallic insert), style 2 - Property classes 9 and 12
Třídící znak: 021023Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 02 1024
Kat. čís.: 191
Válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou
Counterboring for cheese head screws
Třídící znak: 021024Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 11810)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1977  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 11809)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1982  
  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>