STROJNÍ SOUČÁSTI


Vyhovuje 547 produktů
Aktuální strana 1 z 28

Další strana >>

ČSN EN ISO 16228
Kat. čís.: 504910
Spojovací součásti - Typy kontrolních dokumentů
Fasteners - Types of inspection documents
Třídící znak: 020001Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 8991
Kat. čís.: 513881
Systém označování spojovacích součástí
Designation system for fasteners
Třídící znak: 020010Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 225
Kat. čís.: 88249
Spojovací součásti - Šrouby a matice - Značky a popis rozměrů
Fasteners - Bolts, screws, studs and nuts - Symbols and descriptions of dimensions
Třídící znak: 021001Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 8992
Kat. čís.: 89175
Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice
Fasteners - General requirements for bolts, screws, studs and nuts
Třídící znak: 021002Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 1891
Kat. čís.: 88650
Spojovací součásti - Terminologie
Fasteners - Terminology
Třídící znak: 021003Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1891-2
Kat. čís.: 99667
Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav
Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings
Třídící znak: 021003Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 513783)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.12.2021  
  
ČSN EN ISO 1891-4
Kat. čís.: 509468
Spojovací součásti - Slovník - Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita
Fasteners - Vocabulary - Part 4: Control, inspection, delivery, acceptance and quality
Třídící znak: 021003Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 898-7
Kat. čís.: 17487
Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 7: Zkouška krutem a minimální krouticí momenty pro šrouby se jmenovitým průměrem 1 mm až 10 mm
Fasteners. Mechanical properties of fasteners. Part 7: Torsional test and minimum torques for bolts and screws with nominal diameters 1 mm to 10 mm
Třídící znak: 021005Datum vydání: 01.05.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 898-1
Kat. čís.: 94602
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread
Třídící znak: 021005Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 898-2
Kat. čís.: 516762
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti
Fasteners - Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 2: Nuts with specified property classes
Třídící znak: 021005Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 898-3
Kat. čís.: 505917
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 3: Flat washers with specified property classes
Třídící znak: 021005Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512920)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.11.2021  
  
ČSN EN ISO 898-5
Kat. čís.: 94922
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 5: Set screws and similar threaded fasteners with specified hardness classes - Coarse thread and fine pitch thread
Třídící znak: 021005Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 02 1005-6
Kat. čís.: 24283
Šrouby a matice. Technické dodací předpisy. Závitořezné šrouby a šrouby do plechu
Self-tapping screw and tapping scews. Technical specification
Třídící znak: 021005Datum vydání: 01.10.1987  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 20045)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.1996  
  
ČSN ISO 3800
Kat. čís.: 21910
Spojovací součásti se závitem - Zkouška únavy osovým zatížením - Zkušební metody a vyhodnocení výsledků
Threaded fasteners - Axial load fatique testing - Test methods and evaluation of results
Třídící znak: 021006Datum vydání: 01.08.1997  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN ISO 3506-1
Kat. čís.: 510559
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 1: Šrouby specifických tříd a pevnostních tříd
Fasteners - Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and studs with specified grades and property classes
Třídící znak: 021007Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3506-2
Kat. čís.: 510558
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 2: Matice specifických tříd a pevnostních tříd
Fasteners - Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 2: Nuts with specified grades and property classes
Třídící znak: 021007Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3506-3
Kat. čís.: 86081
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 3: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti nenamáhané tahem
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress
Třídící znak: 021007Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3506-4
Kat. čís.: 86080
Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 4: Šrouby do plechu
Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 4: Tapping screws
Třídící znak: 021007Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 3506-5
Kat. čís.: 518797
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 5: Speciální spojovací součásti (včetně spojovacích součástí ze slitin niklu) pro vysokoteplotní aplikace
Fasteners - Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 5: Special fasteners (also including fasteners from nickel alloys) for high temperature applications
Třídící znak: 021007Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3506-6
Kat. čís.: 515698
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 6: Obecná pravidla pro výběr korozivzdorných ocelí a slitin niklu pro spojovací součásti
Fasteners - Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 6: General rules for the selection of stainless steels and nickel alloys for fasteners
Třídící znak: 021007Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>