STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU


Vyhovuje 376 produktů
Aktuální strana 11 z 19

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 03 8361
Kat. čís.: 24516
Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Fyzikálně-chemický rozbor zemin a vod
Principles of measuring the corrosion prevention of earth placed metallic devices. Soil and water physicochemical analysis
Třídící znak: 038361Datum vydání: 01.06.1991  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 03 8363
Kat. čís.: 570
Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou
Measuring principles at corrosion prevention of earth placed metallic devices. Apparent soil resistivity measuring by Wenner method
Třídící znak: 038363Datum vydání: 01.01.1979  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 03 8365
Kat. čís.: 24517
Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi
Measuring principles at corrosion prevention of earth placed metallic devices. Determination of vagabond currents presence in earth
Třídící znak: 038365Datum vydání: 01.02.1988  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 69384)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2004  
  
ČSN 03 8368
Kat. čís.: 24519
Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi
Measuring principles at corrosion prevention of earth placed metallic devices. Contact resistance measuring of cables or pipelines against earth
Třídící znak: 038368Datum vydání: 01.10.1989  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 18086
Kat. čís.: 512209
Koroze kovů a slitin - Stanovení koroze střídavými proudy - Kritéria ochrany
Corrosion of metals and alloys - Determination of AC corrosion - Protection criteria
Třídící znak: 038369Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 03 8370
Kat. čís.: 573
Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení
Reduction of stray current corrosive effect on underground installations (pipings, cables etc.)
Třídící znak: 038370Datum vydání: 01.12.1963  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 03 8371
Kat. čís.: 574
Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly
Corrosion protection of underground telephone cables with lead, aluminium and steel coatings
Třídící znak: 038371Datum vydání: 01.07.1979  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12145)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1984  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 12146)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1985  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 12144)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.1989  
  
Změna  : d (Katalogové číslo: 12143)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1991  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 54179)Cena: Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.04.1992  
  
Změna  : Z5 (Katalogové číslo: 61795)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2001  
  
Změna  : Z6 (Katalogové číslo: 69385)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2004  
  
ČSN 03 8372
Kat. čís.: 575
Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě
Principles of corrosion control of non-lineal underground structures
Třídící znak: 038372Datum vydání: 01.12.1977  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 03 8373
Kat. čís.: 576
Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi
Principles of exploitation, maintenance, revision of protection of metal tubes and metal-clad cables laid underground against corrosion
Třídící znak: 038373Datum vydání: 01.07.1977  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 69386)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2004  
  
ČSN 03 8374
Kat. čís.: 577
Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení
Principles of protecting underground metallic structures against corrosion
Třídící znak: 038374Datum vydání: 01.01.1977  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 03 8375
Kat. čís.: 24521
Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi
Třídící znak: 038375Datum vydání: 01.07.1987  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 69388)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2004  
  
ČSN 03 8376
Kat. čís.: 578
Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska ochrany před korozí
Principles of building of underground steel pipelines. Inspection from point of view of corrosion protection
Třídící znak: 038376Datum vydání: 01.10.1977  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12147)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.1981  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 69389)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2004  
  
ČSN EN 15112
Kat. čís.: 515528
Vnější katodická ochrana pažnic
External cathodic protection of well casings
Třídící znak: 038377Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16299
Kat. čís.: 93953
Katodická ochrana vnějších povrchů spodních částí nadzemních ocelových skladovacích nádrží v kontaktu s půdou nebo se základy
Cathodic protection of external surfaces of above ground storage tank bases in contact with soil or foundations
Třídící znak: 038378Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15257
Kat. čís.: 503326
Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany - Základ pro certifikační schéma
Cathodic protection - Competence levels of cathodic protection persons - Basis for certification scheme
Třídící znak: 038391Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15589-1
Kat. čís.: 505866
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Cathodic protection of pipeline systems - Part 1: On-land pipelines
Třídící znak: 038392Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15589-2
Kat. čís.: 95470
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Potrubí v příbřežních vodách
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Cathodic protection of pipeline transportation systems - Part 2: Offshore pipelines
Třídící znak: 038392Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21857
Kat. čís.: 513912
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Prevence koroze potrubních systémů ovlivněných bludnými proudy
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Prevention of corrosion on pipeline systems influenced by stray currents
Třídící znak: 038393Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 03 8451
Kat. čís.: 24524
Inhibitory koroze v kyselinách. Metody stanovení ochranné účinnosti při moření kovů
Acid-corrosion inhibitors. Methods of determination of protective efficieny during acid pickling of metals
Třídící znak: 038451Datum vydání: 01.07.1987  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 03 8452
Kat. čís.: 24525
Ochrana proti korozi. Inhibitory koroze kovů a slitin v neutrálních vodních prostředích. Laboratorní metody stanovení ochranné účinnosti
Protection against corrosion. Corrosion inhibitors for metals and alloys in neutral water media. Laboratory methods of determination of protective efficiency
Třídící znak: 038452Datum vydání: 01.12.1989  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>