STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 56 produktů
Aktuální strana 1 z 3

Další strana >>

ČSN EN 631-1
Kat. čís.: 21089
Materiály a předměty pro styk s potravinami - Nádoby pro společné stravování - Část 1: Rozměry nádob
Materials and articles in contact with foodstuff. Catering containers. Part 1: Dimensions of containers
Třídící znak: 511020Datum vydání: 01.02.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 66785)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2003  
  
ČSN EN 631-2
Kat. čís.: 66758
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Cateringové kontejnery - Část 2: Rozměry příslušenství a podpěr
Materials and articles in contact with foodstuffs - Catering containers - Part 2: Dimensions of accessories and supports
Třídící znak: 511020Datum vydání: 01.03.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12571
Kat. čís.: 65933
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Přepravní jednotky pro cateringové kontejnery s potravinami - Tepelné a hygienické požadavky a zkoušení
Materials and articles in contact with foodstuffs - Transport units for catering containers containing prepared foodstuffs - Thermal and hygienic requirements and testing
Třídící znak: 511021Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12980
Kat. čís.: 65934
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Nekovové předměty pro catering a průmyslové použití - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti nárazu
Materials and articles in contact with foodstuffs - Non-metallic articles for catering and industrial use - Method of test for the determination of impact resistance
Třídící znak: 511022Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17735
Kat. čís.: 516845
Komerční stroje na mytí nádobí - Hygienické požadavky a zkoušení
Commercial dishwashing machines - Hygiene requirements and testing
Třídící znak: 511023Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1672-1
Kat. čís.: 97519
Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 1: Bezpečnostní požadavky
Food processing machinery - Basic concepts - Part 1: Safety requirements
Třídící znak: 512000Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1672-2
Kat. čís.: 514174
Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky a požadavky na čistitelnost
Food processing machinery - Basic concepts - Part 2: Hygiene and cleanability requirements
Třídící znak: 512000Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15861
Kat. čís.: 92387
Potravinářské stroje - Udírny - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Food processing machinery - Smokehouses - Safety and hygiene requirements
Třídící znak: 512010Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15165
Kat. čís.: 97593
Potravinářské stroje - Tvarovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Food processing machinery - Forming machines - Safety and hygiene requirements
Třídící znak: 512020Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13288+A1
Kat. čís.: 86406
Potravinářské stroje - Zvedače a sklápěče díží - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Food processing machinery - Bowl lifting and tilting machines - Safety and hygiene requirements
Třídící znak: 512510Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14958+A1
Kat. čís.: 84603
Potravinářské stroje - Stroje na mletí a výrobu mouky a krupice - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Food processing machinery - Machinery for grinding and processing flour and semolina - Safety and hygiene requirements
Třídící znak: 512511Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12042+A1
Kat. čís.: 511540
Potravinářské stroje - Automatické dělicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Food processing machinery - Automatic dough dividers - Safety and hygiene requirements
Třídící znak: 512515Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1674
Kat. čís.: 99654
Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Food processing machinery - Dough sheeters - Safety and hygiene requirements
Třídící znak: 512530Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 453
Kat. čís.: 97619
Potravinářské stroje - Hnětače těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Food processing machinery - Dough mixers - Safety and hygiene requirements
Třídící znak: 512535Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13591+A1
Kat. čís.: 86409
Potravinářské stroje - Zakladače pecí s pevnými etážemi - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Food processing machinery - Fixed deck oven loaders - Safety and hygiene requirements
Třídící znak: 512540Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12043
Kat. čís.: 97638
Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Food processing machinery - Intermediate provers - Safety and hygiene requirements
Třídící znak: 512545Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12041
Kat. čís.: 97984
Potravinářské stroje - Vyvalovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Food processing machinery - Moulders - Safety and hygiene requirements
Třídící znak: 512555Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13390+A1
Kat. čís.: 86408
Potravinářské stroje - Stroje na výrobu koláčů a dortů - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Food processing machinery - Pie and tart machines - Safety and hygiene requirements
Třídící znak: 512560Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 454
Kat. čís.: 97637
Potravinářské stroje - Planetové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Food processing machinery - Planetary mixers - Safety and hygiene requirements
Třídící znak: 512565Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1673
Kat. čís.: 512663
Potravinářské stroje - Otočné stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Food processing machinery - Rotary rack ovens - Safety and hygiene requirements
Třídící znak: 512570Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3  Další strana >>