SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ


Vyhovuje 404 produktů
Aktuální strana 1 z 21

Další strana >>

ČSN 05 0000
Kat. čís.: 24553
Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy
Metals welding. Fundamental terms
Třídící znak: 050000Datum vydání: 01.06.1987  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 05 0002
Kat. čís.: 24554
Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy
Třídící znak: 050002Datum vydání: 01.04.1989    Cena: 535,7 Kč
  
ČSN 05 0003
Kat. čís.: 24555
Zváranie. Odporové zváranie. Základné pojmy
Resistance welding. Fundamental terms
Třídící znak: 050003Datum vydání: 01.01.1992  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
  
ČSN 05 0004
Kat. čís.: 24556
Zváranie. Elektrónové a laserové zváranie. Základné pojmy
Třídící znak: 050004Datum vydání: 01.12.1991    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN ISO 6520-1
Kat. čís.: 80286
Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování
Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 1: Fusion welding
Třídící znak: 050005Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6520-2
Kat. čís.: 94841
Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 2: Tlakové svařování
Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 2: Welding with pressure
Třídící znak: 050005Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14610
Kat. čís.: 73870
Svařování a příbuzné procesy - Definice metod svařování kovů
Welding and allied processes - Definitions of metal welding processes
Třídící znak: 050007Datum vydání: 01.08.2005  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17659
Kat. čís.: 73221
Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením
Welding - Multilingual terms for welded joints with illustrations
Třídící znak: 050008Datum vydání: 01.06.2005  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1792
Kat. čís.: 69698
Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů
Welding - Multilingual list of terms for welding and related processes
Třídící znak: 050009Datum vydání: 01.04.2004  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 05 0010
Kat. čís.: 24559
Zváranie. Názvoslovie zvárania plastov
Welding of plastics. Terminology
Třídící znak: 050010Datum vydání:     Cena: 434,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 39064)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1988  
  
ČSN EN ISO 4063
Kat. čís.: 518298
Svařování, pájení na tvrdo, pájení na měkko a řezání - Přehled metod a jejich číslování
Welding, brazing, soldering and cutting - Nomenclature of processes and reference numbers
Třídící znak: 050011Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 519812)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2024  
  
ČSN EN ISO 15296
Kat. čís.: 504718
Zařízení pro plamenové svařování - Slovník
Gas welding equipment - Vocabulary
Třídící znak: 050015Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6947
Kat. čís.: 511671
Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování
Welding and allied processes - Welding positions
Třídící znak: 050024Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9692-1
Kat. čís.: 94842
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků
Welding and allied processes - Types of joint preparation - Part 1: Manual metal arc welding, gas-shielded metal arc welding, gas welding, TIG welding and beam welding of steels
Třídící znak: 050025Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505441)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2018  
  
ČSN EN ISO 9692-2
Kat. čís.: 58168
Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem
Welding and allied processes - Joint preparation - Part 2: Submerged arc welding of steels
Třídící znak: 050025Datum vydání: 01.07.2000  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9692-3
Kat. čís.: 501030
Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu
Welding and allied processes - Types of joint preparation - Part 3: Metal inert gas welding and tungsten inert gas welding of aluminium and its alloys
Třídící znak: 050025Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9692-4
Kat. čís.: 70290
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 4: Plátované oceli
Welding and allied processes - Recommendations for joint preparation - Part 4: Clad steels
Třídící znak: 050025Datum vydání: 01.05.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1708-1
Kat. čís.: 86370
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti
Welding - Basic welded joint details in steel - Part 1: Pressurized components
Třídící znak: 050026Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1708-2
Kat. čís.: 508449
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku
Welding - Basic weld joint details in steel - Part 2: Non internal pressurized components
Třídící znak: 050026Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1708-3
Kat. čís.: 91346
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části
Welding - Basic weld joint details in steel - Part 3: Clad, buttered and lined pressurized components
Třídící znak: 050026Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>