TELEKOMUNIKACE


Vyhovuje 4932 produktů
Aktuální strana 9 z 247

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ETSI EN 300 019-2-6 V3.1.1
Kat. čís.: 518547
Environmentální inženýrství (EE) – Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2: Specifikace environmentálních zkoušek – Podčást 6: Lodní prostředí
Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2: Specification of environmental tests; Sub-part 6: Ship environments
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 019-2-7 V2.1.2
Kat. čís.: 63687
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-7: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přenosné a nestacionární použití
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.03.2002    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 019-2-7 V3.0.0
Kat. čís.: 66742
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-7: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přenosné a nestacionární použití
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.05.2003    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 019-2-7 V3.0.1
Kat. čís.: 67892
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-7: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přenosné a nestacionární použití
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.10.2003    Cena: Cena bude stanovena
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETSI EN 300 019-2-8 V2.1.2
Kat. čís.: 59353
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-8: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití pod povrchem země
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment - Part 2-8: Specification of environmental tests - Stationary use at underground locations
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.07.2000    Cena: 39,6 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ETSI EN 300 019-2-8 V2.2.1
Kat. čís.: 510295
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-8: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití pod povrchem země
Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-8: Specification of environmental tests; Stationary use at underground locations
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ETS 300 019-1-0
Kat. čís.: 21488
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-0: Klasifikace podmínek prostředí - Úvod
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-0: Classification of environmental conditions - Introduction
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.04.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ETS 300 019-1-1
Kat. čís.: 21489
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-1: Klasifikace podmínek prostředí - Skladování
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-1: Classification of environmental conditions - Storage
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.04.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ETS 300 019-1-2
Kat. čís.: 21490
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-2: Klasifikace podmínek prostředí - Přeprava
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-2: Classification of environmental conditions - Transportation
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.04.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ETS 300 019-1-3
Kat. čís.: 21491
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-3: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-3: Classification of environmental conditions - Stationary use at weatherprotected locations
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.04.1997    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 52434)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.1998  
  
ČSN ETS 300 019-1-4
Kat. čís.: 21345
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-4: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-4: Classification of environmental conditions - Stationary use at non-weatherprotected locations
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.03.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 52435)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.1998  
  
ČSN ETS 300 019-1-5
Kat. čís.: 21492
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-5: Klasifikace podmínek prostředí - Zařízení pozemních vozidel
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-5: Classification of environmental conditions - Ground vehicle installations
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.04.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ETS 300 019-1-6
Kat. čís.: 21151
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-6: Klasifikace podmínek prostředí - Lodní prostředí
Equipment Engineering (EE). Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Part 1-6: Classification of environmental conditions. Ship environments
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.02.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ETS 300 019-1-7
Kat. čís.: 21093
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-7: Klasifikace podmínek prostředí - Přenosné a nestacionární použití
Equipment Engineering (EE). Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Part 1-7: Classification of environmental conditions. Portable and non-stationary use
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.01.1997    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ETS 300 019-1-8 ed. 1
Kat. čís.: 53114
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-8: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití pod povrchem země
Equipment Engineering (EE) - Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment - Part 1-8: Classification of environmental conditions - Stationary use at underground locations
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 39,6 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN ETS 300 019-2-0
Kat. čís.: 19533
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-0: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Úvod
Equipment Engineering (EE). Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Part 2-0: Spacification of environmental tests. Introduction
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.04.1996    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ETS 300 019-2-1
Kat. čís.: 19534
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování
Equipment Engineering (EE). Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Part 2-1: Specification of environmental tests. Storage
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.05.1996    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ETS 300 019-2-2
Kat. čís.: 19535
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava
Equipment Engineering (EE). Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Part 2-1: Specification of environmental tests. Transportation
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.05.1996    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ETS 300 019-2-3
Kat. čís.: 19536
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům
Equipment Engineering (EE). Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Part 2-1: Specification of environmental tests. Stationary use at weatherprotected locations
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.05.1996    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 52436)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.1998  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 56245)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.07.1999  
  
ČSN ETS 300 019-2-4
Kat. čís.: 19537
Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-4: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům
Equipment Engineering (EE). Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment. Part 2-1: Specification of environmental tests. Stationary use at non-weatherprotected locations
Třídící znak: 872001Datum vydání: 01.05.1996    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 52440)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.1998  
  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>