TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 559 produktů
Aktuální strana 10 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 24584
Kat. čís.: 515846
Textilie - Chytré textilie - Metoda zkoušení plošného odporu vodivých textilií bezkontaktním způsobem
Textiles - Smart textiles - Test method for sheet resistance of conductive textiles using non-contact type
Třídící znak: 800305Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22818
Kat. čís.: 512725
Textilie - Stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP) a středním řetězcem (MCCP) v textilních výrobcích z různých matric za použití plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, využívající negativní chemickou ionizaci (GC-NCl-MS)
Textiles - Determination of short-chain chlorinated paraffins (SCCP) and middle-chain chlorinated paraffins (MCCP) in textile products out of different matrices by use of gas chromatography negative ion chemical ionization mass spectrometry (GC-NCI-MS)
Třídící znak: 800320Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17881-1
Kat. čís.: 500568
Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 1: Bromované zpomalovače hoření
Textiles - Determination of certain flame retardants - Part 1: Brominated flame retardants
Třídící znak: 800331Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17881-2
Kat. čís.: 500570
Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 2: Zpomalovače hoření na bázi fosforu
Textiles - Determination of certain flame retardants - Part 2: Phosphorus flame retardants
Třídící znak: 800331Datum vydání: 01.08.2016  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 80 0523
Kat. čís.: 82477
Textilie - Chemická vlákna - Zjišťování obsahu preparace
Textiles - Man-made fibres - Determination of preparation
Třídící znak: 800523Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 80 0535
Kat. čís.: 31528
Chemická vlákna. Stanovení změny délky spřadatelných vláken po tepelném zpracování
Chemical fibres. Determination of spinnable fibre length change after thermal treatment
Třídící znak: 800535Datum vydání: 01.11.1991    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 80 0601
Kat. čís.: 82569
Textilie - Stanovení průměrného polymeračního stupně celulózy
Textiles - Determination of average polymerization degree of cellulose
Třídící znak: 800601Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 80 0623
Kat. čís.: 82476
Textilie - Stanovení obsahu příměsí rozpustných v ethyletheru v textiliích obsahujících vlněná vlákna
Textiles - Determination of ethyl ether soluble ad mixtures content of textiles containing wool fibres
Třídící znak: 800623Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 2062
Kat. čís.: 86289
Textilie - Nitě na návinech - Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých nití při přetrhu pomocí přístroje s konstantní rychlostí prodloužení (CRE)
Textiles - Yarns from packages - Determination of single-end breaking force and elongation at break using constant rate of extension (CRE) tester
Třídící znak: 800700Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2060
Kat. čís.: 20465
Textilie - Nitě na návinech - Zjišťování jemnosti (délkové hmotnosti) pásmovou metodou
Textiles. Yarn from packages. Determination of linear density (mass per unit length) by the skein method
Třídící znak: 800702Datum vydání: 01.12.1996    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 80 0706
Kat. čís.: 31531
Zjišťování hmotné nestejnoměrnosti pramenů, přástů a nití
Evaluation of material irregularity of threds, rovings and slivers
Třídící znak: 800706Datum vydání: 01.11.1992  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 2061
Kat. čís.: 98578
Textilie - Zjišťování zákrutů nití - Metoda přímého počítání
Textiles - Determination of twist in yarns - Direct counting method
Třídící znak: 800709Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12562
Kat. čís.: 58538
Textilie - Para-aramidové nitě z nekonečných vláken - Zkušební metody
Textiles - Para-aramid multifilament yarns - Test methods
Třídící znak: 800710Datum vydání: 01.04.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13844
Kat. čís.: 68210
Textilie - Monofilamenty - Zjišťování sráživosti za tepla
Textiles - Monofilaments - Determination of thermal shrinkage
Třídící znak: 800711Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13895
Kat. čís.: 68209
Textilie - Monofilamenty - Zjišťování tahových vlastností
Textiles - Monofilaments - Determination of tensile properties
Třídící znak: 800712Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14621
Kat. čís.: 76080
Textilie - Multifilamenty - Metody zkoušení pro tvarované a netvarované nitě z nekonečných vláken
Textiles - Multifilament yarns - Methods of test for textured or non-textured filament yarns
Třídící znak: 800713Datum vydání: 01.07.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16315
Kat. čís.: 95591
Textilie - Hedvábné tkaniny pro dámské oblečení, hedvábné šátky, šály a kravaty - Požadavky a zkušební metody
Textiles - Silk woven fabrics for womenswear, silk squares, scarves and ties - Requirements and test methods
Třídící znak: 800720Datum vydání: 01.09.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14878
Kat. čís.: 80205
Textilie - Chování dětského nočního ošacení při hoření - Specifikace
Textiles - Burning behaviour of children's nightwear - Specification
Třídící znak: 800801Datum vydání: 01.01.2008  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 83398)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2009  
  
ČSN EN 1624
Kat. čís.: 58768
Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení šíření plamene svisle umístěných vzorků
Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and technical textiles - Procedure to determine the flame spread of vertically oriented specimens
Třídící znak: 800802Datum vydání: 01.05.2000    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1625
Kat. čís.: 58767
Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení zápalnosti svisle umístěných vzorků
Textiles and textile products - Burning behaviour of industrial and technical textiles - Procedure to determine the ignitability of vertically oriented specimens
Třídící znak: 800803Datum vydání: 01.05.2000    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  Další strana >>