TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY


Vyhovuje 559 produktů
Aktuální strana 6 z 28

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 105-J02
Kat. čís.: 57755
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J02: Přístrojové stanovení relativní bělosti
Textiles - Tests for colour fastness - Part J02: Instrumental assessment of relative whiteness
Třídící znak: 800180Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-X09
Kat. čís.: 26367
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X09: Stálobarevnost ve formaldehydu
Textiles - Tests for colour fastness - Part X09: Colour fastness to formaldehyde
Třídící znak: 800181Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-X01
Kat. čís.: 26421
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X01: Stálobarevnost při karbonizaci: chloridem hlinitým
Textiles - Tests for colour fastness - Part X01: Colour fastness to carbonizing: Aluminium chloride
Třídící znak: 800182Datum vydání: 01.11.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-S03
Kat. čís.: 26364
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část S03: Stálobarevnost při vulkanizaci: přímou parou
Textiles - Tests for colour fastnes - Part S03: Colour fastnesss to vulcanization: Open steam
Třídící znak: 800183Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-Z03
Kat. čís.: 55420
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z03: Vzájemná kombinovatelnost bázických barviv pro akrylová vlákna
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z03: Intercompatibility of basic dyes for acrylic fibres
Třídící znak: 800184Datum vydání: 01.03.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-Z04
Kat. čís.: 55421
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z04: Dispergovatelnost disperzních barviv
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z04: Dispersibility of disperse dyes
Třídící znak: 800185Datum vydání: 01.03.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-Z05
Kat. čís.: 55422
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z05: Zjišťování prášivosti barviv
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z05: Determination of the dusting behaviour of dyes
Třídící znak: 800186Datum vydání: 01.03.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-Z07
Kat. čís.: 55423
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z07: Stanovení aplikační rozpustnosti a stability roztoku barviv rozpustných ve vodě
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z07: Determination of aplication solubility and solution stability of water-soluble dyes
Třídící znak: 800187Datum vydání: 01.03.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-Z08
Kat. čís.: 55419
Textilie -Zkoušky stálobarevnosti - Část Z08: Stanovení rozpustnosti a stability roztoku reaktivních barviv za přítomnosti elektrolytů
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z08: Determination of solubility and solution stability of reactive dyes in the presence of electrolytes
Třídící znak: 800188Datum vydání: 01.03.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-Z09
Kat. čís.: 55424
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z09: Stanovení rozpustnosti ve studené vodě barviv rozpustných ve vodě
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z09: Determination of cold water solubility of water-soluble dyes
Třídící znak: 800189Datum vydání: 01.03.1999    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-J01
Kat. čís.: 57754
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J01: Všeobecné principy pro měření barevného povrchu
Textiles - Tests for colour fastness - Part J01: General principles for measurement of surface colour
Třídící znak: 800190Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-Z10
Kat. čís.: 57756
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z10: Zjišťování relativní síly barviv v roztoku
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z10: Determination of relative colour strength of dyes in solution
Třídící znak: 800191Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-Z06
Kat. čís.: 61587
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z06: Hodnocení migrace barviv a pigmentů
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z06: Evaluation of dye and pigment migration
Třídící znak: 800192Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-Z11
Kat. čís.: 62139
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z11: Hodnocení tečkovitosti dispersí barviv
Textiles - Tests for colour fastness - Part Z11: Evaluation of speckiness of colorant dispersions
Třídící znak: 800193Datum vydání: 01.07.2001  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-C07
Kat. čís.: 64252
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C07: Stálobarevnost textilií potisknutých pigmenty při kartáčování za mokra
Textiles - Tests for colour fastness - Part C07: Colour fastness to wet scrubbing of pigment printed textiles
Třídící znak: 800194Datum vydání: 01.03.2002  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-A08
Kat. čís.: 67351
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A08: Slovník termínů používaných při měření barevnosti
Textiles - Tests for colour fastness - Part A08: Vocabulary used in colour measurement
Třídící znak: 800195Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-J05
Kat. čís.: 79435
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J05: Metoda pro přístrojové hodnocení nestability barevného odstínu zkušebního vzorku v závislosti na změně osvětlení (CMCCON02)
Textiles - Tests for colour fastness - Part J05: Method for the instrumental assessment of the colour inconstancy of a specimen with change in illuminant (CMCCON02)
Třídící znak: 800196Datum vydání: 01.09.2007  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-C08
Kat. čís.: 86887
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C08: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní s použitím standardního bezfosfátového detergentu s přídavkem aktivátoru bělení při nízké teplotě
Textiles - Tests for colour fastness - Part C08: Colour fastness to domestic and commercial laundering using a non-phosphate reference detergent incorporating a low-temperature bleach activator
Třídící znak: 800197Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 105-X16
Kat. čís.: 500855
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X16: Stálobarevnost v otěru - Malé plochy
Textiles - Tests for colour fastness - Part X16: Colour fastness to rubbing - Small areas
Třídící znak: 800198Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5079
Kat. čís.: 512435
Textilní vlákna - Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti jednotlivých vláken při přetrhu
Textile fibres - Determination of breaking force and elongation at break of individual fibres
Třídící znak: 800200Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>