TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 232 produktů
Aktuální strana 10 z 12

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1854 ed. 3
Kat. čís.: 517056
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances
Třídící znak: 061808Datum vydání: 01.07.2023Datum zrušení: 31.12.2025 Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 519664)NováCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2024Datum zrušení:  31.12.2025 
  
ČSN EN 1854+A1
Kat. čís.: 519139
Nová
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na plynná a/nebo kapalná paliva - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče na plynná paliva
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances
Třídící znak: 061808Datum vydání: 01.07.2024  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12067-2
Kat. čís.: 71509
Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Elektronické provedení
Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part 2: Electronic types
Třídící znak: 061809Datum vydání: 01.12.2004Datum zrušení: 30.11.2025 Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516881)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2023Datum zrušení:  30.11.2025 
  
ČSN EN 12067-2 ed. 2
Kat. čís.: 516597
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Část 2: Poměrové regulátory palivo/vzduch / hlídač elektronického typu
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Part 2: Fuel/air ratio control/supervision of the electronic type
Třídící znak: 061809Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1106
Kat. čís.: 86578
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv
Manually operated taps for gas burning appliances
Třídící znak: 061811Datum vydání: 01.11.2010Datum zrušení: 31.10.2025 Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 517113)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2023Datum zrušení:  31.10.2025 
  
ČSN EN 1106 ed. 2
Kat. čís.: 516755
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv
Manually operated taps for gas burning appliances
Třídící znak: 061811Datum vydání: 01.05.2023Datum zrušení: 31.10.2025 Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 519665)NováCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2024Datum zrušení:  31.10.2025 
  
ČSN EN 1106+A1
Kat. čís.: 519138
Nová
Ručně ovládané armatury pro spotřebiče na plynná paliva
Manually operated taps for gas burning appliances
Třídící znak: 061811Datum vydání: 01.07.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16304
Kat. čís.: 94017
Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
Automatic vent valves for gas burners and gas burning appliances
Třídící znak: 061812Datum vydání: 01.10.2013Datum zrušení: 30.10.2025 Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 517114)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2023Datum zrušení:  30.10.2025 
  
ČSN EN 16304 ed. 2
Kat. čís.: 516756
Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
Automatic vent valves for gas burners and gas burning appliances
Třídící znak: 061812Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16898+A1
Kat. čís.: 519136
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče na plynná paliva - Filtry pro plynné palivo s maximálním pracovním tlakem do a včetně 600 kPa
Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Gas filters having a maximum working pressure up to and including 600 kPa
Třídící znak: 061813Datum vydání: 01.06.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13611
Kat. čís.: 509829
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - General requirements
Třídící znak: 061820Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 514348)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2022  
  
ČSN EN 16129
Kat. čís.: 500075
Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry
Pressure regulators, automatic change-over devices, having a maximum regulated pressure of 4 bar, with a maximum capacity of 150 kg/h, associated safety devices and adaptors for butane, propane, and their mixtures
Třídící znak: 061821Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16340
Kat. čís.: 96718
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Snímače spalin
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Combustion product sensing devices
Třídící znak: 061824Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16678
Kat. čís.: 99398
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6 300 kPa včetně
Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Automatic shut-off valves for operating pressure of above 500 kPa up to and including 6 300 kPa
Třídící znak: 061825Datum vydání: 01.05.2016Datum zrušení: 30.10.2025 Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 517107)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2023Datum zrušení:  30.10.2025 
  
ČSN EN 16678 ed. 2
Kat. čís.: 516757
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa a do a včetně 6 300 kPa
Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Automatic shut-off valves for operating pressure of above 500 kPa up to and including 6 300 kPa
Třídící znak: 061825Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16830
Kat. čís.: 514755
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Temperature Control function
Třídící znak: 061826Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1643 ed. 2
Kat. čís.: 96008
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů
Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Valve proving systems for automatic shut-off valves
Třídící znak: 061830Datum vydání: 01.09.2014Datum zrušení: 30.11.2025 Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516882)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2023Datum zrušení:  30.11.2025 
  
ČSN EN 1643 ed. 3
Kat. čís.: 516596
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - Valve proving systems for automatic shut-off valves
Třídící znak: 061830Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16436-1+A3
Kat. čís.: 510686
Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody
Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixtures in the vapour phase - Part 1: Hoses and tubings
Třídící znak: 061840Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16436-2
Kat. čís.: 507531
Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 2: Sestavy
Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixture in the vapour phase - Part 2: Assemblies
Třídící znak: 061840Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  10 11 12  Další strana >>