TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 232 produktů
Aktuální strana 4 z 12

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11855-4
Kat. čís.: 518498
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS)
Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS)
Třídící znak: 060407Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 519163)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.04.2024  
  
ČSN EN ISO 11855-5
Kat. čís.: 518499
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 5: Instalace
Building environment design - Embedded radiant heating and cooling systems - Part 5: Installation
Třídící znak: 060407Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 519164)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.05.2024  
  
ČSN EN ISO 11855-8
Kat. čís.: 519477
Nová
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 8: Elektrické otopné soustavy
Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 8: Electrical heating systems
Třídící znak: 060407Datum vydání: 01.07.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11855-8
Kat. čís.: 518926
Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 8: Elektrické otopné soustavy
Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 8: Electrical heating systems
Třídící znak: 060407Datum vydání: 01.05.2024Datum zrušení: 01.08.2024 Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12170
Kat. čís.: 68240
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu
Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use - Heating systems requiring a trained operator
Třídící znak: 060810Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12171
Kat. čís.: 68239
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu
Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use - Heating systems not requiring a trained operator
Třídící znak: 060811Datum vydání: 01.09.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14336
Kat. čís.: 88085
Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav
Heating systems in buildings - Installation and commissioning of water based heating systems
Třídící znak: 060812Datum vydání: 01.06.2011  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14337
Kat. čís.: 75413
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů
Heating Systems in buildings - Design and installation of direct electrical room heating systems
Třídící znak: 060813Datum vydání: 01.07.2006    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 06 0830
Kat. čís.: 95776
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
Heating systems in buildings - Safety devices
Třídící znak: 060830Datum vydání: 01.08.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 96261)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.2014  
  
ČSN EN 437
Kat. čís.: 513523
Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů
Test gases - Test pressures - Appliance categories
Třídící znak: 061001Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1749
Kat. čís.: 510838
Třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu přivádění spalovacího vzduchu a odvádění spalin
Classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuation of the combustion products (types)
Třídící znak: 061002Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CR 1404
Kat. čís.: 64922
Stanovení emisí spotřebičů plynných paliv při zkoušení typu
Determination of emissions from appliances burning gaseous fuels during type-testing
Třídící znak: 061003Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 06 1008
Kat. čís.: 26542
Požární bezpečnost tepelných zařízení
Fire protection of heating appliances
Třídící znak: 061008Datum vydání: 01.12.1997  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
ČSN 06 1010
Kat. čís.: 24742
Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení
Storage water heaters with water and steam heating and combined with electric heating. Technical requirements. Testing
Třídící znak: 061010Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35151)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1986  
  
ČSN EN 442-1 ed. 2
Kat. čís.: 97818
Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky
Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements
Třídící znak: 061100Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 442-2
Kat. čís.: 97820
Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování
Radiators and convectors - Part 2: Test methods and rating
Třídící znak: 061100Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 06 1101
Kat. čís.: 72952
Otopná tělesa pro ústřední vytápění
Heating appliances for central heating systems
Třídící znak: 061101Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN 14037-1 ed. 2
Kat. čís.: 502573
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky
Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C - Part 1: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating - Technical specifications and requirements
Třídící znak: 061130Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14037-2
Kat. čís.: 503910
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu
Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C - Part 2: Pre-fabricated ceiling mounted radiant panels for space heating - Test method for thermal output
Třídící znak: 061130Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 513235)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2021  
  
ČSN EN 14037-3
Kat. čís.: 502576
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavé panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním
Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120 °C - Part 3: Prefabricated ceiling mounted radiant panels for space heating - Rating method and evaluation of radiant thermal output
Třídící znak: 061130Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>