TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA


Vyhovuje 232 produktů
Aktuální strana 8 z 12

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 1596
Kat. čís.: 55793
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Pojízdné a přenosné ohřívače vzduchu s přímým ohřevem a nucenou konvekcí pro vytápění nebytových prostorů
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Mobile and portable non-domestic forced convection direct fired air heaters
Třídící znak: 061456Datum vydání: 01.06.1999  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 70882)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.08.2004  
  
ČSN EN 732
Kat. čís.: 57008
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Absorpční chladničky
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Absorption refrigerators
Třídící znak: 061457Datum vydání: 01.10.1999  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 461
Kat. čís.: 59048
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění do 10 kW, bez připojení ke kouřovodu, pro všeobecné použití vyjma domácností
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Flueless non-domestic space heaters not exceeding 10 kW
Třídící znak: 061458Datum vydání: 01.05.2000  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 70974)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.08.2004  
  
ČSN EN 624
Kat. čís.: 89112
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Uzavřené vytápěcí zařízení na LPG pro zabudování do vozidel a lodí
Specification for dedicated LPG appliances - Room sealed LPG space heating equipment for installation in vehicles and boats
Třídící znak: 061459Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 509
Kat. čís.: 60224
Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu
Decorative fuel-effect gas appliances
Třídící znak: 061460Datum vydání: 01.11.2000  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 69054)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.12.2003  
  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 73422)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.06.2005  
  
ČSN EN 1949
Kat. čís.: 514359
Specifikace pro instalaci systémů na LPG pro účely bydlení v obytných vozidlech pro volný čas a pro účely ubytování v jiných vozidlech
Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in other vehicles
Třídící znak: 061461Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14543
Kat. čís.: 503993
Specifikace spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory
Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Parasol patio heaters - Flueless radiant heaters for outdoor or amply ventilated area use
Třídící znak: 061462Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 505423)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2018  
  
ČSN EN 15033
Kat. čís.: 78532
Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě
Room sealed storage water heaters for the production of sanitary hot water using LPG for vehicles and boats
Třídící znak: 061463Datum vydání: 01.06.2007  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 82600)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.2009  
  
ČSN EN 17476+A1
Kat. čís.: 514754
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) vybavené horizontálně uloženou nádobou na plyn
Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - LPG vapour pressure appliances incorporating a horizontal cartridge in the chassis
Třídící znak: 061464Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12309-1
Kat. čís.: 517914
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Terms and definitions
Třídící znak: 061520Datum vydání: 01.11.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12309-2
Kat. čís.: 98399
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Safety
Třídící znak: 061520Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 99793)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2016  
  
ČSN EN 12309-3
Kat. čís.: 97314
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Test conditions
Třídící znak: 061520Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12309-4
Kat. čís.: 97313
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 4: Zkušební metody
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 4: Test methods
Třídící znak: 061520Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12309-5
Kat. čís.: 97312
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 5: Požadavky
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 5: Requirements
Třídící znak: 061520Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12309-6
Kat. čís.: 97311
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 6: Výpočet sezónních výkonů
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 6: Calculation of seasonal performances
Třídící znak: 061520Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12309-7
Kat. čís.: 97274
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 7: Zvláštní opatření pro hybridní spotřebiče
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 7: Specific provisions for hybrid appliances
Třídící znak: 061520Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16905-1
Kat. čís.: 518796
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 1: Terms and definitions
Třídící znak: 061530Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16905-2
Kat. čís.: 509938
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 2: Bezpečnost
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 2: Safety
Třídící znak: 061530Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16905-3
Kat. čís.: 502631
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 3: Zkušební podmínky
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 3: Test conditions
Třídící znak: 061530Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16905-4
Kat. čís.: 502630
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 4: Zkušební metody
Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 4: Test methods
Třídící znak: 061530Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12  Další strana >>