TURBÍNY


Vyhovuje 39 produktů
Aktuální strana 1 z 2

Další strana >>

ČSN EN IEC 60045-1 ed. 2
Kat. čís.: 511000
Parní turbíny - Část 1: Specifikace
Steam turbines - Part 1: Specifications
Třídící znak: 080030Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60953-0
Kat. čís.: 516038
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 0: Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín
Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 0: Wide range of accuracy for various types and sizes of turbines
Třídící znak: 080032Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 60953-3 ed. 2
Kat. čís.: 516036
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín
Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 3: Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines
Třídící znak: 080032Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 60953-1
Kat. čís.: 51059
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 1: Metoda A - Vysoká přesnost pro velké kondenzační parní turbíny (IEC 953-1:1990)
Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 1: Metod A - High accuracy for large condensing steam turbines (IEC 953-1:1990)
Třídící znak: 080032Datum vydání: 01.01.1998    Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 60953-3
Kat. čís.: 65401
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín
Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 3: Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines
Třídící znak: 080032Datum vydání: 01.09.2002Datum zrušení: 24.08.2025 Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516037)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2023Datum zrušení:  24.08.2025 
  
ČSN EN 60953-2
Kat. čís.: 53756
Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 2: Metoda B - Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín
Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 2: Metod B - Wide range of accuracy for varions types and sizes of turbines
Třídící znak: 080033Datum vydání: 01.11.1998Datum zrušení: 04.07.2025 Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516039)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2023Datum zrušení:  04.07.2025 
  
ČSN EN 61064
Kat. čís.: 26584
Přejímací zkoušky parních turbín - Systémy regulace otáček
Acceptance tests for steam turbinespeed control systems
Třídící znak: 080064Datum vydání: 01.11.1997  Náhled normy Cena: Cena bude stanovena
  
ČSN EN 45510-6-1
Kat. čís.: 54628
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-1: Pomocná zařízení turbín - Odplyňováky
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-1: Turbine auxiliaries - Deaerators
Třídící znak: 081601Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-2
Kat. čís.: 54627
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-2: Pomocná zařízení turbín - Ohříváky napájecí vody
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-2: Turbine auxiliaries - Feedwater heaters
Třídící znak: 081602Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-3
Kat. čís.: 54626
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-3: Pomocná zařízení turbín - Kondenzace
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-3: Turbine auxiliaries - Condenser plant
Třídící znak: 081603Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-4
Kat. čís.: 58333
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-4: Pomocná zařízení turbín - Čerpadla
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-4: Turbine auxiliaries - Pumps
Třídící znak: 081604Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-5
Kat. čís.: 58332
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-5: pomocná zařízení turbín - systémy suchého chlazení
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-5: Turbine auxiliaries - Dry cooling systems
Třídící znak: 081605Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-6
Kat. čís.: 58331
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-6: Pomocná zařízení turbín - Mokré chladicí věže a hybridní chladicí věže
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-6: Turbine auxiliaries - Wet and wet/dry cooling towers
Třídící znak: 081606Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-7
Kat. čís.: 54625
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-7: Pomocná zařízení turbín - Separátory vlhkosti a přihříváky
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-7: Turbine auxiliaries - Moisture separator reheaters
Třídící znak: 081607Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-8
Kat. čís.: 58330
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-8: Pomocná zařízení turbín - Jeřáby
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-8: Turbine auxiliaries - Cranes
Třídící znak: 081608Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 45510-6-9
Kat. čís.: 58329
Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-9: Pomocná zařízení turbín - systémy chladicí vody
Guide for procurement of power station equipment - Part 6-9: Turbine auxiliaries - Cooling water systems
Třídící znak: 081609Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 08 1905
Kat. čís.: 24842
Povrchové ohříváky parních turbín
Surface heater for steam turbines
Třídící znak: 081905Datum vydání: 01.10.1985    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN ISO 21789
Kat. čís.: 516589
Aplikace plynových turbín - Bezpečnost
Gas turbine applications - Safety
Třídící znak: 083501Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 08 5000
Kat. čís.: 24844
Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín
Nomenclature of water turbines and governors of water turbines
Třídící znak: 085000Datum vydání: 01.10.1986  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN 45510-5-4
Kat. čís.: 61474
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-4: Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny
Guide for procurement of power station equipment - Part 5-4: Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines
Třídící znak: 085001Datum vydání: 01.04.2001  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2  Další strana >>