VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 205 produktů
Aktuální strana 10 z 11

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13413
Kat. čís.: 65379
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny na podkladu s vlákennou výplní - Specifikace
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings on a filled fibrous backing - Specification
Třídící znak: 917879Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13553
Kat. čís.: 503765
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny pro použití ve zvláštních mokrých prostorách - Specifikace
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings for use in special wet areas - Specification
Třídící znak: 917880Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20326
Kat. čís.: 507484
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro podlahové dlaždice/sestavy pro volné kladení
Resilient floor coverings - Specification for floor panels/assembly for loose laying
Třídící znak: 917881Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 512313)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.05.2021  
  
ČSN EN 13893
Kat. čís.: 68073
Pružné, laminátové a textilní podlahové krytiny - Měření dynamického koeficientu tření na suchém povrchu podlah
Resilient, laminate and textile floor coverings - Measurement of dynamic coefficient of friction on dry floor surfaces
Třídící znak: 917882Datum vydání: 01.08.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14041
Kat. čís.: 505860
Pružné, textilní, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Základní charakteristiky
Resilient, textile, laminate and modular multilayer floor coverings - Essential characteristics
Třídící znak: 917883Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14565
Kat. čís.: 509680
Pružné podlahové krytiny - Podlahové krytiny na bázi syntetických termoplastických polymerů - Specifikace
Resilient floor coverings - Floor coverings based upon synthetic thermoplastic polymers - Specification
Třídící znak: 917884Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14521
Kat. čís.: 71685
Pružné podlahové krytiny - Hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem nebo bez tohoto podkladu, s dekorativní vrstvou - Specifikace
Resilient floor coverings - Specification for smooth rubber floor coverings with or without foam backing with a decorative layer
Třídící znak: 917885Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13845
Kat. čís.: 505092
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí - Specifikace
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with particle based enhanced slip resistance - Specification
Třídící znak: 917887Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15398
Kat. čís.: 510780
Pružné, textilní, laminátové a modulární mechanicky uzamykatelné podlahové krytiny (MMF) - Normalizované symboly pro podlahové krytiny - Doplňková část
Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings (MMF) - Floor covering standard symbols - Complementary element
Třídící znak: 917888Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15468+A1
Kat. čís.: 513972
Laminátové podlahové krytiny - Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva - Specifikace, požadavky a metody zkoušení
Laminate floor coverings - Elements with directly applied printing and resin surface layer - Specifications, requirements and test methods
Třídící znak: 917889Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16511
Kat. čís.: 517550
Modulární podlahové krytiny s mechanickým zámkovým systémem (MMF) – Specifikace, požadavky a metoda zkoušení pro vícevrstvé modulární panely pro pokládku plovoucí podlahy
Modular mechanical locked floor coverings (MMF) - Specification, requirements and test method for multilayer modular panels for floating installation
Třídící znak: 917890Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17142
Kat. čís.: 507459
Modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou z dřevité moučky - Specifikace, požadavky a zkušební metody
Modular multilayer floor coverings - Elements with a wood powder based surface layer - Specifications, requirements and test methods
Třídící znak: 917891Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17539
Kat. čís.: 513521
Modulární podlahové krytiny s mechanickým zámkovým systémem (MMF) - Stanovení geometrických vlastností
Modular mechanical locked floor coverings (MMF) - Determination of geometrical characteristics
Třídící znak: 917892Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17861
Kat. čís.: 518001
Pružné textilní, laminátové a modulární podlahové krytiny s mechanickým zámkovým systémem - Cirkulární ekonomika - Termíny a definice
Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings - Circular Economy - Terms and definitions
Třídící znak: 917893Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12526
Kat. čís.: 56731
Kladky a kola - Terminologie, doporučené značky a vícejazyčný slovník
Castors and wheels - Vocabulary, recommended symbols and multilingual dictionary
Třídící znak: 918000Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12527
Kat. čís.: 56083
Kladky a kola - Zkušební metody a aparatury
Castors and wheels - Test methods and apparatus
Třídící znak: 918001Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12528
Kat. čís.: 56084
Kladky a kola - Kladky - Požadavky
Castors and wheels - Castors for furniture - Requirements
Třídící znak: 918002Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12529
Kat. čís.: 56085
Kladky a kola - Kladky - Kladky pro otáčivá křesla - Požadavky
Castors and wheels - Castors for furniture - Castors for swivel chairs - Requirements
Třídící znak: 918003Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12530
Kat. čís.: 56086
Kladky a kola - Kladky a kola pro ručně poháněné institucionální zařízení
Castors and wheels - Castors and wheels for manually propelled institutional applications
Třídící znak: 918004Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12531
Kat. čís.: 56087
Kladky a kola - Kladky nemocničních postelí
Castors and wheels - Hospital bed castors
Třídící znak: 918005Datum vydání: 01.10.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  10 11  Další strana >>