VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ


Vyhovuje 731 produktů
Aktuální strana 9 z 37

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13752
Kat. čís.: 92423
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Manganese dioxide
Třídící znak: 755722Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14368
Kat. čís.: 97927
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým
Products used for treatment of water intended for human consumption - Manganese dioxide coated limestone
Třídící znak: 755723Datum vydání: 01.10.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15029
Kat. čís.: 92964
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý
Products used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) hydroxide oxide
Třídící znak: 755725Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15795
Kat. čís.: 87795
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní neexpandované hlinitokřemičitany
Products used for treatment of water intended for human consumption - Natural unexpanded aluminosilicates
Třídící znak: 755800Datum vydání: 01.03.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 878
Kat. čís.: 500688
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium sulfate
Třídící znak: 755801Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17034
Kat. čís.: 505459
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium chloride anhydrous, aluminium chloride basic, dialuminium chloride pentahydroxide and aluminium chloride hydroxide sulfate
Třídící znak: 755802Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 882
Kat. čís.: 500201
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hlinitan sodný
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium aluminate
Třídící znak: 755803Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1209
Kat. čís.: 70029
Chemické výrobky používané pro úpravu vody, určené k lidské spotřebě - Křemičitan sodný
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium silicate
Třídící znak: 755805Datum vydání: 01.08.2004    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 888
Kat. čís.: 516991
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid železitý
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) chloride
Třídící znak: 755806Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 889
Kat. čís.: 516990
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran železnatý
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (II) sulfate
Třídící znak: 755807Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 890
Kat. čís.: 517842
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) sulfate solution
Třídící znak: 755808Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 891
Kat. čís.: 517841
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) chloride sulfate
Třídící znak: 755809Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1405
Kat. čís.: 518746
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Alginan sodný
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium alginate
Třídící znak: 755810Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1406
Kat. čís.: 504551
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Modifikované škroby
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Modified starches
Třídící znak: 755811Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1407
Kat. čís.: 518745
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Aniontové a neiontové polyakrylamidy
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Anionic and non-ionic polyacrylamides
Třídící znak: 755812Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1408
Kat. čís.: 518743
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Poly (chlorid diallyldimethylamonný)
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Poly(diallyldimethylammonium chloride)
Třídící znak: 755813Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1409
Kat. čís.: 518744
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyaminy
Chemicals used for water treatment intended for human consumption - Polyamines
Třídící znak: 755814Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1410
Kat. čís.: 518742
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kationtové polyakrylamidy
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Cationic polyacrylamides
Třídící znak: 755815Datum vydání: 01.04.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1302
Kat. čís.: 58026
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi hliníku - Analytické metody
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium-based coagulants - Analytical methods
Třídící znak: 755816Datum vydání: 01.03.2000    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86191)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.2010  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 86726)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2010  
  
ČSN EN 885
Kat. čís.: 73569
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid-křemičitan hlinitý
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyaluminium chloride hydroxide silicate
Třídící znak: 755817Datum vydání: 01.07.2005  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>