VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 187 produktů
Aktuální strana 9 z 10

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P ISO/TS 19138
Kat. čís.: 85842
Geografická informace - Míry kvality dat
Geographic information - Data quality measures
Třídící znak: 979857Datum vydání: 01.07.2010  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN ISO/TS 19139
Kat. čís.: 88532
Geografická informace - Metadata - Implementace schématu XML
Geographic information - Metadata - XML schema implementation
Třídící znak: 979859Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19141
Kat. čís.: 84439
Geografická informace - Schéma při přesunu vzhledu jevů
Geographic information - Schema for moving features
Třídící znak: 979861Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19142
Kat. čís.: 90369
Geografická informace - Webová služba vzhledů
Geographic information - Web Feature Service
Třídící znak: 979862Datum vydání: 01.06.2012  Náhled normy Cena: 2393,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19143
Kat. čís.: 505706
Geografická informace - Kódování filtrů
Geographic information - Filter encoding
Třídící znak: 979863Datum vydání: 01.09.2018  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19144-1
Kat. čís.: 90980
Geografická informace - Klasifikace - Část 1: Klasifikace struktury systému (ISO 19144-1:2009)
Geographic information - Classification systems - Part 1: Classification system structure
Třídící znak: 979864Datum vydání: 01.09.2012  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 92592)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2013  
  
ČSN EN ISO 19144-2
Kat. čís.: 519018
Nová
Geografická informace - Systémy klasifikace - Část 2: Metajazyk půdního krytu (LCML)
Geographic information - Classification systems - Part 2: Land Cover Meta Language (LCML)
Třídící znak: 979864Datum vydání: 01.06.2024  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19148
Kat. čís.: 513008
Geografická informace - Lineární odkazy
Geographic information - Linear referencing
Třídící znak: 979868Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6709
Kat. čís.: 516613
Normativní reprezentace geografického bodového místa souřadnicemi
Standard representation of geographic point location by coordinates
Třídící znak: 979870Datum vydání: 01.03.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19150-6
Kat. čís.: 517998
Geografické informace - Ontologie - Část 6: Registr ontologie služeb
Geographic information - Ontology - Part 6: Service ontology register
Třídící znak: 979871Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19152
Kat. čís.: 94431
Geografická informace - Model domény Správa pozemků (LADM)
Geographic information - Land Administration Domain Model (LADM)
Třídící znak: 979872Datum vydání: 01.01.2014Datum zrušení: 01.08.2024 Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19152-1
Kat. čís.: 519274
Nová
Geografická informace - Model domény Správa pozemků (LADM) - Část 1: Obecný koncepční model
Třídící znak: 979872Datum vydání: 01.07.2024    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 19155
Kat. čís.: 97576
Geografická informace - Architektura třídy prostorového určení
Geographic information - Place Identifier (PI) architecture
Třídící znak: 979875Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19156
Kat. čís.: 517546
Geografická informace - Pozorování a měření a vzorky
Geographic information - Observations, measurements and samples
Třídící znak: 979876Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19157-1
Kat. čís.: 517545
Geografická informace - Kvalita dat - Část 1: Všeobecné požadavky
Geographic information - Data quality - Part 1: General requirements
Třídící znak: 979877Datum vydání: 01.10.2023  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19168-1
Kat. čís.: 513325
Geografická informace - Geoprostorové aplikace pro vzhledy jevů - Část 1: Jádro
Geographic information - Geospatial API for features - Part 1: Core
Třídící znak: 979888Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19168-2
Kat. čís.: 516453
Geografická informace - Geoprostorové aplikace API pro vzhledy jevů - Část 2: Souřadnicové referenční systémy podle reference
Geographic information - Geospatial API for features - Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference
Třídící znak: 979888Datum vydání: 01.03.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16931-1+A1
Kat. čís.: 510193
Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury
Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice
Třídící znak: 979901Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 511983)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2021  
  
ČSN CEN/TR 16931-4
Kat. čís.: 504468
Elektronická fakturace - Část 4: Směrnice pro interoperabilitu elektronických faktur na přenosové úrovni
Electronic invoicing - Part 4: Guidelines on interoperability of electronic invoices at the transmission level
Třídící znak: 979901Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN CEN/TR 16931-5
Kat. čís.: 504467
Elektronická fakturace - Část 5: Směrnice o používání odvětvových a národních rozšíření v souvislosti s EN 16931-1, metodika pro použití v reálném prostředí
Electronic invoicing - Part 5: Guidelines on the use of sector or country extensions in conjunction with EN 16931-1, methodology to be applied in the real environment
Třídící znak: 979901Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10  Další strana >>