VÝMĚNA DAT


Vyhovuje 186 produktů
Aktuální strana 1 z 10

Další strana >>

ČSN ISO 7372
Kat. čís.: 77056
Výměna obchodních dat - Sborník datových prvků pro obchod
Trade data interchange - Trade data elements directory
Třídící znak: 970001Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 1001-1
Kat. čís.: 60788
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Číselníky datových prvků - Část 1: Skupina prvků č.1 (prvky 0001 - 1799)
Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Data element code lists - Part 1: Group No. 1 (data elements 0001 - 1799)
Třídící znak: 971001Datum vydání: 01.04.2001    Cena: 840,4 Kč
  
ČSN EN ISO 3166-1
Kat. čís.: 513776
Kódy pro reprezentaci názvů zemí a jejich částí - Část 1: Kód země
Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country code
Třídící znak: 971002Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 1004
Kat. čís.: 21134
Výměna dat - Kódy druhů nákladů, balení a obalových materiálů
Codes for types of cargo, packages and packaging materials
Třídící znak: 971004Datum vydání: 01.05.1997  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 97 1005-1
Kat. čís.: 21672
Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 1: Základní ustanovení
Freight cost code
Třídící znak: 971005Datum vydání: 01.06.1997  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 97 1005-2
Kat. čís.: 51538
Výměna dat - Kód poplatků při přepravě - Část 2: Číselník hodnot kódu první až třetí úrovně
Data interchange - Freight cost code - Part 2: List of coded representations of levels 1 to 3
Třídící znak: 971005Datum vydání: 01.06.1998    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 1006
Kat. čís.: 63269
Výměna dat - Kódy stavů obchodu a přepravy
Data interchange - Trade and transport status codes
Třídící znak: 971006Datum vydání: 01.01.2002  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 97 1007
Kat. čís.: 21681
Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit
Code for ports and other locations
Třídící znak: 971007Datum vydání: 01.06.1997    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 97 1008
Kat. čís.: 26653
Výměna dat - Kód druhů přepravy
Code for modes of transport
Třídící znak: 971008Datum vydání: 01.01.1998    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 97 1009
Kat. čís.: 52539
Výměna dat - Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě
Data interchange - Codes for units of measure used in international trade
Třídící znak: 971009Datum vydání: 01.08.1998  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 15489-1
Kat. čís.: 504782
Informace a dokumentace - Správa dokumentů - Část 1: Pojmy a principy
Information and documentation - Records management - Part 1: Concepts and principles
Třídící znak: 971500Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10303-1
Kat. čís.: 57762
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 1: Přehled a základní principy
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part: 1: Overview and fundamental principls
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.01.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 10303-104
Kat. čís.: 81741
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 104: Integrované zdroje aplikace: Analýza konečných prvků
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 104: Integrated application resource: Finite element analysis
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 5104 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-107
Kat. čís.: 81691
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 107: Integrované zdroje aplikace: Vztahy definic analýzy konečných prvků
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 107: Integrated application resource: Finite element analysis definition relationships
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-108
Kat. čís.: 76609
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 108: Integrated application resource: Parameterization and constraints for explicit geometric product models
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-109
Kat. čís.: 76610
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 109: Integrated application resource: Kinematic and geometric constraints for assembly models
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-11 ed. 2
Kat. čís.: 76613
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 2239,6 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-111
Kat. čís.: 81693
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 111: Integrované zdroje aplikace: Prvky pro procedurální modelování tvarů tělesa
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 111: Integrated application resource: Elements for the procedural modelling of solid shapes
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-112
Kat. čís.: 81692
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 112: Integrované zdroje aplikace: Modelovací příkazy pro výměnu procedurálně zobrazených 2D CAD modelů
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 112: Integrated application resource: Modelling commands for the exchange of procedurally represented 2D CAD models
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.10.2008    Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN ISO 10303-14
Kat. čís.: 76605
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X
Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 14: Description methods: The EXPRESS-X language reference manual
Třídící znak: 974101Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Další strana >>