VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 595 produktů
Aktuální strana 5 z 30

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 14069
Kat. čís.: 505264
Materiály k vápnění půd - Rozdělení, specifikace a označování
Liming materials - Denominations, specifications and labelling
Třídící znak: 654839Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12948
Kat. čís.: 89534
Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra
Liming materials - Determination of size distribution by dry and wet sieving
Třídící znak: 654840Datum vydání: 01.12.2011  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15704
Kat. čís.: 83103
Vápenaté materiály - Stanovení vlivu vody na rozpad granulovaného uhličitanu vápenatého (vápence) a uhličitanu vápenatohořečnatého (dolomitu)
Liming materials - Determination of the breakdown of granulated calcium and calcium/magnesium carbonates under the influence of water
Třídící znak: 654841Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17816
Kat. čís.: 518291
Materiály k vápnění půd - Stanovení fyzikálních a chemických vlastností a specifických nečistot
Třídící znak: 654842Datum vydání: 01.11.2023    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17817
Kat. čís.: 519673
Nová
Hnojiva, materiály k vápnění půd a inhibitory - Stanovení množství (deklarováno hmotností nebo objemem)
Třídící znak: 654843Datum vydání: 01.08.2024    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13971
Kat. čís.: 512138
Uhličitanové a křemičitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou
Carbonate and silicate liming materials - Determination of reactivity - Potentiometric titration method with hydrochloric acid
Třídící znak: 654844Datum vydání: 01.03.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12945+A1
Kat. čís.: 502359
Materiály k vápnění půd - Stanovení neutralizační hodnoty - Titrační metody
Liming materials - Determination of neutralizing value - Titrimetric methods
Třídící znak: 654845Datum vydání: 01.05.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12946
Kat. čís.: 518644
Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vápníku a hořčíku - Komplexometrická metoda
Liming materials - Determination of the calcium content and magnesium content - Complexometric method
Třídící znak: 654846Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12947
Kat. čís.: 84911
Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie
Liming materials - Determination of magnesium content - Atomic absorption spectrometric method
Třídící znak: 654847Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13475
Kat. čís.: 64124
Materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vápníku - Oxalátová metoda
Liming materials - Determination of calcium content - Oxalate method
Třídící znak: 654848Datum vydání: 01.07.2002    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14397-1
Kat. čís.: 86181
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení oxidu uhličitého - Část 1: Metoda pro tuhá hnojiva
Fertilizers and liming materials - Determination of carbon dioxide - Part 1: Method for solid fertilizers
Třídící znak: 654849Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13366
Kat. čís.: 84912
Hnojiva - Použití iontoměničové pryskyřice pro stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin
Fertilizers - Treatment with a cation exchange resin for the determination of the chelated micro-nutrient content and of the chelated fraction of micro-nutrients
Třídící znak: 654850Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13368-1
Kat. čís.: 96027
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 1: Stanovení EDTA, HEEDTA a DTPA iontovou chromatografií
Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 1: Determination of EDTA, HEEDTA and DTPA by ion chromatography
Třídící znak: 654851Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13368-2
Kat. čís.: 505273
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 2: Stanovení železa chelatovaného [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA a HBED nebo chelatačních činidel iontovou párovou chromatografií
Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 2: Determination of Fe chelated by [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA and HBED, or the amount of chelating agents, by ion pair chromatography
Třídící znak: 654851Datum vydání: 01.06.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13368-3
Kat. čís.: 505656
Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 3: Stanovení [S,S]-EDDS iontovou párovou chromatografií
Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 3: Determination of [S,S]-EDDS by ion pair chromatography
Třídící znak: 654851Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14984
Kat. čís.: 501730
Materiály k vápnění půd - Stanovení vlivu výrobku na půdní reakci (pH) - Půdní inkubační metoda
Liming materials - Determination of product effect on soil pH - Soil incubation method
Třídící znak: 654852Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15360
Kat. čís.: 84908
Hnojiva - Stanovení dikyandiamidu - Metoda vysokoúčinné plynové chromatografie (HPLC)
Fertilizers - Determination of dicyandiamide - Method using highperformance liquid chromatography (HPLC)
Třídící znak: 654853Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 90470)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2012  
  
ČSN EN 15451
Kat. čís.: 84342
Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného EDDHSA iontovou párovou chromatografií
Fertilizers - Determination of chelating agents - Determination of iron chelated by EDDHSA by ion pair chromatography
Třídící znak: 654854Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15452
Kat. čís.: 84588
Hnojiva - Stanovení chelatačních činidel - Stanovení železa chelatovaného o,p-EDDHA metodou HPLC na reverzní fázi
Fertilizers - Determination of chelating agents - Determination of iron chelated by o,p-EDDHA by reversed phase HPLC
Třídící znak: 654855Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16109
Kat. čís.: 91926
Hnojiva - Stanovení iontů stopových živin v komplexu v hnojivech - Identifikace lignosulfonátů
Fertilizers - Determination of complexed micro-nutrient ions in fertilizers - Identification of lignosulfonates
Třídící znak: 654856Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>