VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 318 produktů
Aktuální strana 10 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 16264
Kat. čís.: 96972
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Nábojky pro nástroje poháněné prachem
Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Cartridges for powder actuated tools
Třídící znak: 668304Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16263-1
Kat. čís.: 99281
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie
Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 1: Terminology
Třídící znak: 668305Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16263-2
Kat. čís.: 99282
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 2: Požadavky
Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 2: Requirements
Třídící znak: 668305Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16263-3
Kat. čís.: 99283
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 3: Kategorie a typy
Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 3: Categories and types
Třídící znak: 668305Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16263-4
Kat. čís.: 99284
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 4: Metody zkoušení
Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 4: Test methods
Třídící znak: 668305Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16263-5
Kat. čís.: 99285
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Část 5: Minimální požadavky na označování a návod k použití
Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 5: Minimum labelling requirements and instructions for use
Třídící znak: 668305Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16265
Kat. čís.: 500336
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Zdroje zážehu
Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Ignition devices
Třídící znak: 668306Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 923
Kat. čís.: 500344
Lepidla - Termíny a definice
Adhesives - Terms and definitions
Třídící znak: 668501Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 204
Kat. čís.: 501153
Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace
Classification of thermoplastic wood adhesives for non- structural applications
Třídící znak: 668503Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 301
Kat. čís.: 517005
Fenolická a aminová lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky
Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements
Třídící znak: 668504Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15425
Kat. čís.: 516996
Lepidla - Jednosložková polyurethanová (PUR) lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční požadavky
Adhesives - One component polyurethane (PUR) for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements
Třídící znak: 668505Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14292
Kat. čís.: 74089
Lepidla - Lepidla na dřevo - Stanovení odolnosti statickému zatížení při rostoucí teplotě
Adhesives - Wood adhesives - Determination of static load resistance with increasing temperature
Třídící znak: 668506Datum vydání: 01.01.2006    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 205
Kat. čís.: 501151
Lepidla - Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných spojů
Adhesives - Wood adhesives for non-structural applications - Determination of tensile shear strength of lap joints
Třídící znak: 668508Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10365
Kat. čís.: 514786
Lepidla - Označení hlavních typů porušení lepeného spoje
Adhesives - Designation of main failure patterns
Třídící znak: 668509Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1465
Kat. čís.: 84221
Lepidla - Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav
Adhesives - Determination of tensile lap-shear strength of bonded assemblies
Třídící znak: 668510Datum vydání: 01.10.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10123
Kat. čís.: 508429
Lepidla - Stanovení smykové pevnosti anaerobních lepidel s použitím zkušebních těles čep-objímka
Adhesives - Determination of shear strength of anaerobic adhesives using pin-and-collar specimens
Třídící znak: 668511Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9664
Kat. čís.: 26113
Lepidla - Zkušební metody na únavu konsrukčních lepidel zatěžovaných ve smyku tahem
Adhesives - Test methods for fatigue properties of structural adhesives in tensile shear
Třídící znak: 668513Datum vydání: 01.10.1997    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 13887
Kat. čís.: 69982
Konstrukční lepidla - Směrnice pro přípravu povrchu kovů a plastů před lepením
Structural adhesives - Guidelines for surface preparation of metals and plastics prior to adhesive bonding
Třídící znak: 668517Datum vydání: 01.03.2004  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14256
Kat. čís.: 79812
Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace - Metoda zkoušení a požadavky na odolnost proti statickému zatížení
Adhesives for non-structural wood applications - Test method and requirements for resistance to static load
Třídící znak: 668521Datum vydání: 01.01.2008    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12765
Kat. čís.: 501166
Klasifikace reaktoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace
Classification of thermosetting wood adhesives for non- structural applications
Třídící znak: 668523Datum vydání: 01.02.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>