VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 318 produktů
Aktuální strana 4 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN ISO 7829
Kat. čís.: 21751
Fotografie - Černobílé filmy pro letecké kamery - Stanovení citlivosti ISO a průměrného gradientu ISO
Photography - Black-and-white aerial camera films - Determination of ISO Speed and average gradient
Třídící znak: 666629Datum vydání: 01.06.1997    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 5800
Kat. čís.: 51824
Fotografie - Barevné negativní filmy pro obrazovou fotografii - Stanovení citlivosti podle ISO
Photography - Colour negative films for still photography - Determination of ISO speed
Třídící znak: 666630Datum vydání: 01.04.1998  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 6849
Kat. čís.: 26491
Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení boru
Photography - Processing wastes - Determination of boron
Třídící znak: 666820Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 10348
Kat. čís.: 26296
Fotografie - Odpadní vody po zpracování - Stanovení obsahu stříbra
Photography - Processing wastes - Determination of silver content
Třídící znak: 666823Datum vydání: 01.11.1997  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN ISO 12231
Kat. čís.: 75090
Fotografie - Elektronické snímání statického obrazu - Slovník
Photography - Electronic still picture imaging - Vocabulary
Třídící znak: 666901Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13857-1
Kat. čís.: 69323
Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví
Explosives for civil uses - Part 1: Terminology
Třídící znak: 668005Datum vydání: 01.01.2004  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13857-3
Kat. čís.: 67198
Výbušniny pro civilní použití - Část 3: Informace poskytované uživateli výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem
Explosives for civil uses - Part 3: Information to be provided by the manufacturer or his authorised representative to the user
Třídící znak: 668005Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 66 8011
Kat. čís.: 92729
Výbušniny pro civilní použití - Trhaviny - Základní společná ustanovení
Explosives for civil uses - High explosives - Basic common provisions
Třídící znak: 668011Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 66 8068
Kat. čís.: 15054
Stanovení přenosu detonace průmyslových trhavin
Determination of the transmission of detonation of commercial explosives
Třídící znak: 668068Datum vydání: 01.11.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 66 8070
Kat. čís.: 32360
Průmyslové trhaviny. Stanovení detonační schopnosti
Commercial explosives. Determination of the detonation capacity
Třídící znak: 668070Datum vydání: 01.10.1993  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN EN 16701
Kat. čís.: 95738
Energetické materiály pro obranné účely - Bezpečnost, zranitelnost - Drobivost
Energetic materials for defence - Safety, vulnerability - Friability
Třídící znak: 668080Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 66 8101
Kat. čís.: 92669
Bezdýmné prachy pro civilní použití - Základní společná ustanovení
Smokeless powders for civil uses - Basic common specifications
Třídící znak: 668101Datum vydání: 01.04.2013  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 66 8102-1
Kat. čís.: 5007
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Všeobecná a základní ustanovení
Smokeless powders. Methods of testing. General and basic provisions
Třídící znak: 668102Datum vydání: 01.03.1979  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14472)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.1990  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 26463)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-10
Kat. čís.: 30360
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení těkavých složek
Třídící znak: 668102Datum vydání: 01.10.1990  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26470)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-13
Kat. čís.: 5013
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení povrchového grafitu
Smokeless powders. Methods of testing. Determination of surface graphite
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 39,6 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26471)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-14
Kat. čís.: 5014
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení popela jednosložkových prachů
Smokeless powders. Methods of testing. Determination of ashes in mono-base powders
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26472)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-15
Kat. čís.: 30361
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení síranu sodného a síranu draselného
Třídící znak: 668102Datum vydání: 01.10.1990  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26473)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-16
Kat. čís.: 5015
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Izolace nitrocelulózy z jednosložkových prachů
Smokeless powders. Methods of testing. Separation of nitrocellulose from mono-base powders
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26474)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-17
Kat. čís.: 5016
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení dusíku v nitricelulóze jednosložkových prachů
Smokeless powders. Methods of testing. Determination of nitrocellulose-nitrogen in mono-base powders
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26475)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 66 8102-18
Kat. čís.: 5017
Bezdýmné prachy. Metody zkoušení. Stanovení chloridu sodného
Smokeless powders. Methods of testing. Determination of sodium chloride
Třídící znak: 668102Datum vydání:   Náhled normy Cena: 39,6 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26476)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
První strana Předchozí strana  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  Další strana >>