VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 318 produktů
Aktuální strana 6 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13938-3
Kat. čís.: 69087
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 3: Stanovení přechodu od deflagrace k detonaci
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 3: Determination of deflagration to detonation transition
Třídící znak: 668120Datum vydání: 01.12.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13938-4
Kat. čís.: 70573
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 4: Stanovení rychlosti hoření za okolních podmínek
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 4: Determination of burning rate under ambient conditions
Třídící znak: 668120Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13938-5
Kat. čís.: 73136
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 5: Stanovení pórů a trhlin
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 5: Determination of voids and fissures
Třídící znak: 668120Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13938-6
Kat. čís.: 71771
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 6: Pevná raketová paliva - Návod na stanovení celistvosti povlaku inhibitorů
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 6: Solid rocket propellants - Guide for the determination of integrity of inhibitor coatings
Třídící znak: 668120Datum vydání: 01.11.2004  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13938-7
Kat. čís.: 73134
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 7: Stanovení vlastností černého prachu
Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 7: Determination of properties of black powder
Třídící znak: 668120Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13631-1
Kat. čís.: 74412
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 1: Požadavky
Explosives for civil uses - High explosives - Part 1: Requirements
Třídící znak: 668140Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13631-10
Kat. čís.: 70552
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 10: Metoda ověření iniciačních prostředků
Explosives for civil uses - High explosives - Part 10: Method for the verification of the means of initiation
Třídící znak: 668140Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13631-11
Kat. čís.: 70568
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 11: Stanovení přenosu detonace
Explosives for civil uses - High explosives - Part 11: Determination of transmission of detonation
Třídící znak: 668140Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13631-12
Kat. čís.: 73378
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 12: Specifikace počinových náloží s rozdílnou iniciační schopností
Explosives for civil uses - High explosives - Part 12: Specifications of boosters with different initiating capability
Třídící znak: 668140Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13631-13
Kat. čís.: 68534
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 13: Stanovení hustoty
Explosives for civil uses - High explosives - Part 13: Determination of density
Třídící znak: 668140Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13631-14
Kat. čís.: 68515
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 14: Stanovení detonační rychlosti
Explosives for civil uses - High explosives - Part 14: Determination of velocity of detonation
Třídící znak: 668140Datum vydání: 01.10.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13631-15
Kat. čís.: 74413
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 15: Výpočet termodynamických vlastností
Explosives for civil uses - High explosives - Part 15: Calculation of thermodynamic properties
Třídící znak: 668140Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13631-16
Kat. čís.: 73135
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 16: Detekce a měření toxických plynů
Explosives for civil uses - High explosives - Part 16: Detection and measurement of toxic gases
Třídící znak: 668140Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13631-2
Kat. čís.: 67209
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 2: Stanovení tepelné stability výbušnin
Explosives for civil uses - High explosives - Part 2: Determination of thermal stability of explosives
Třídící znak: 668140Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13631-3
Kat. čís.: 73137
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 3: Stanovení citlivosti výbušnin ke tření
Explosives for civil uses - High explosives - Part 3: Determination of sensitiveness to fricton of explosives
Třídící znak: 668140Datum vydání: 01.05.2005  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13631-4
Kat. čís.: 67208
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 4: Stanovení citlivosti výbušnin k nárazu
Explosives for civil uses - High explosives - Part 4: Determination of sensitiveness to impact of explosives
Třídící znak: 668140Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13631-5
Kat. čís.: 67207
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 5: Stanovení vodovzdornosti
Explosives for civil uses - High explosives - Part 5: Determination of resistance to water
Třídící znak: 668140Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13631-6
Kat. čís.: 67203
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku
Explosives for civil uses - High explosives - Part 6: Determination of resistance to hydrostatic pressure
Třídící znak: 668140Datum vydání: 01.06.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 89261)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2011  
  
ČSN EN 13631-7
Kat. čís.: 70569
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 7: Stanovení bezpečnosti a spolehlivosti v extrémních teplotách
Explosives for civil uses - High explosives - Part 7: Determination of safety and reliability at extreme temperatures
Třídící znak: 668140Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13630-1
Kat. čís.: 70570
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 1: Požadavky
Explosives for civil uses - Detonating cords and safety fuses - Part 1: Requirements
Třídící znak: 668211Datum vydání: 01.06.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>