VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 354 produktů
Aktuální strana 11 z 18

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 15181-2
Kat. čís.: 79301
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 2: Stanovení koncentrace iontů mědi v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 2: Determination of copper-ion concentration in the extract and calculation of the release rate (ISO 15181-2:2007)
Třídící znak: 673049Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15181-3
Kat. čís.: 79302
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 3: Výpočet rychlosti uvolňování ethylenbis (dithiocarbamatu) zinečnatého (zineb) stanovením koncentrace ethylenmočoviny v extraktu
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 3: Calculation of the zinc ethylenebis( dithiocarbamate) (zineb) release rate by determination of the concentration of ethylenethiourea in the extract (ISO 15181- 3:2007)
Třídící znak: 673049Datum vydání: 01.12.2007    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15181-4
Kat. čís.: 82150
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 4: Stanovení koncentrace pyridin-trifenylboranu (PTPB) v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 4: Determination of pyridinetriphenylborane (PTPB) concentration in the extract and calculation of the release rate (ISO 15181-4:2008)
Třídící znak: 673049Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15181-5
Kat. čís.: 81632
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 5: Výpočet rychlosti uvolňování tolylfluanidu a dichlofluanidu stanovením koncentrace dimethyltolylsulfamidu (DMST) a dimethylfenylsulfamidu (DMSA) v extraktu
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 5: Calculation of the tolylfluanid and dichlofluanid release rate by determination of the concentration of dimethyltolylsulfamide (DMST) and dimethylphenylsulfamide (DMSA) in the extract (ISO 15181-5:2008)
Třídící znak: 673049Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15181-6
Kat. čís.: 95983
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 6: Stanovení uvolňování tralopyrilu stanovením koncentrace produktu jeho degradace v extraktu
Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 6: Determination of tralopyril release rate by quantitation of its degradation product in the extract
Třídící znak: 673049Datum vydání: 01.11.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6744-1
Kat. čís.: 71700
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 1: Všeobecné metody zkoušení
Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 1: General methods of test
Třídící znak: 673050Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6744-2
Kat. čís.: 71701
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 2: Stanovení obsahu ftalanhydridu
Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 2: Determination of phthalic anhydride content
Třídící znak: 673050Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6744-3
Kat. čís.: 71702
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 3: Stanovení obsahu nezmýdelnitelných látek
Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 3: Determination of unsaponifiable matter content
Třídící znak: 673050Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6744-4
Kat. čís.: 71703
Pojiva pro nátěrové hmoty - Alkydové pryskyřice - Část 4: Stanovení obsahu mastných kyselin
Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 4: Determination of fatty acid content
Třídící znak: 673050Datum vydání: 01.12.2004  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10890
Kat. čís.: 87612
Nátěrové hmoty - Modelový výpočet rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů založený na hmotnostní bilanci
Paints and varnishes - Modelling of biocide release rate from antifouling paints by mass-balance calculation
Třídící znak: 673051Datum vydání: 01.02.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16105
Kat. čís.: 516994
Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda stanovení uvolňování regulovaných nebezpečných látek z nátěrů při přerušovaném kontaktu s vodou
Paints and varnishes - Laboratory method for determination of release of regulated dangerous substances from coatings in intermittent contact with water
Třídící znak: 673052Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 23973
Kat. čís.: 514451
Kapalinová chromatografie v kritických podmínkách (LCCC) - Chemická heterogenita polyethylenoxidů
Liquid chromatography at critical conditions (LCCC) - Chemical heterogeneity of polyethylene oxides
Třídící znak: 673053Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9117-1
Kat. čís.: 84684
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 1: Stanovení stavu proschnutí a doby proschnutí
Paints and varnishes - Drying tests - Part 1: Determination of through-dry state and through-dry time
Třídící znak: 673057Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9117-2
Kat. čís.: 86932
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 2: Tlaková zkouška stohovatelnosti
Paints and varnishes - Drying tests - Part 2: Pressure test for stackability
Třídící znak: 673057Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9117-3
Kat. čís.: 86933
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou
Paints and varnishes - Drying tests - Part 3: Surface-drying test using ballotini
Třídící znak: 673057Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9117-4
Kat. čís.: 92495
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání
Paints and varnishes - Drying tests - Part 4: Test using a mechanical recorder
Třídící znak: 673057Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9117-5
Kat. čís.: 92496
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda
Paints and varnishes - Drying tests - Part 5: Modified Bandow-Wolff test
Třídící znak: 673057Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9117-6
Kat. čís.: 92497
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku
Paints and varnishes - Drying tests - Part 6: Print-free test
Třídící znak: 673057Datum vydání: 01.03.2013  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 19403-1
Kat. čís.: 515626
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 1: Slovník a obecné zásady
Paints and varnishes - Wettability - Part 1: Vocabulary and general principles
Třídící znak: 673058Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19403-2
Kat. čís.: 510116
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 2: Stanovení povrchové volné energie u pevných povrchů měřením kontaktního úhlu
Paints and varnishes - Wettability - Part 2: Determination of the surface free energy of solid surfaces by measuring the contact angle
Třídící znak: 673058Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>