VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 354 produktů
Aktuální strana 8 z 18

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 23321
Kat. čís.: 512083
Rozpouštědla pro nátěrové hmoty - Demineralizovaná voda pro průmyslové použití - Specifikace a metody zkoušení
Solvents for paints and varnishes - Demineralized water for industrial applications - Specification and test methods
Třídící znak: 673001Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16773-1
Kat. čís.: 500429
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 1: Termíny a definice
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 1: Terms and definitions
Třídící znak: 673006Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16773-2
Kat. čís.: 500428
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 2: Sběr dat
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 2: Collection of data
Třídící znak: 673006Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16773-3
Kat. čís.: 500522
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 3: Zpracování a analýza dat získaných z testovacích cel
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 3: Processing and analysis of data from dummy cells
Třídící znak: 673006Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16773-4
Kat. čís.: 502914
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 4: Příklady spekter vzorků s povlaky polymerů a vzorků bez povlaků
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 4: Examples of spectra of polymer-coated and uncoated specimens
Třídící znak: 673006Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15528
Kat. čís.: 512318
Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování
Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes - Sampling
Třídící znak: 673007Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 23270
Kat. čís.: 15927
Nátěrové hmoty a jejich suroviny. Teploty a vlhkosti vzduchu pro kondicionování a zkoušení
Paints and varnishes and their raw materials. Temperatures and humidities for conditioning and testing
Třídící znak: 673008Datum vydání: 01.03.1994    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1514
Kat. čís.: 502024
Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry
Paints and varnishes - Standard panels for testing
Třídící znak: 673009Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1513
Kat. čís.: 87266
Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava zkušebních vzorků
Paints and varnishes - Examination and preparation of test samples
Třídící znak: 673010Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13076
Kat. čís.: 510206
Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů
Paints and varnishes - Lighting and procedure for visual assessments of coatings
Třídící znak: 673011Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2811-1
Kat. čís.: 517782
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda
Paints and varnishes - Determination of density - Part 1: Pycnometer method
Třídící znak: 673012Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 2811-2
Kat. čís.: 88358
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 2: Metoda ponořeného tělesa (Mohrovy vážky)
Paints and varnishes - Determination of density - Part 2: Immersed body (plummet) method
Třídící znak: 673012Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2811-3
Kat. čís.: 518887
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 3: Metoda oscilační
Paints and varnishes - Determination of density - Part 3: Oscillation method
Třídící znak: 673012Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2811-4
Kat. čís.: 88360
Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 4: Metoda tlakového válce
Paints and varnishes - Determination of density - Part 4: Pressure cup method
Třídící znak: 673012Datum vydání: 01.09.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2431
Kat. čís.: 509476
Nátěrové hmoty - Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky
Paints and varnishes - Determination of flow time by use of flow cups
Třídící znak: 673013Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6504-1
Kat. čís.: 508431
Nátěrové hmoty - Stanovení krycí schopnosti - Část 1: Metoda Kubelka-Munk pro bílé a světlé odstíny
Paints and varnishes - Determination of hiding power - Part 1: Kubelka-Munk method for white and light-coloured paints
Třídící znak: 673014Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 6504-3
Kat. čís.: 509737
Nátěrové hmoty - Stanovení kryvosti - Část 3: Stanovení kryvosti nátěrů pro zdivo, beton a vnitřní použití
Paints and varnishes - Determination of hiding power - Part 3: Determination of hiding power of paints for masonry, concrete and interior use
Třídící znak: 673014Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21545
Kat. čís.: 512835
Nátěrové hmoty - Stanovení sedimentace
Paints and varnishes - Determination of settling
Třídící znak: 673015Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 1524
Kat. čís.: 511965
Nátěrové hmoty a tiskové barvy - Stanovení jemnosti tření
Paints, varnishes and printing inks - Determination of fineness of grind
Třídící znak: 673017Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15091
Kat. čís.: 510112
Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a elektrického odporu
Paints and varnishes - Determination of electrical conductivity and resistance
Třídící znak: 673019Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>