VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 353 produktů
Aktuální strana 1 z 18

Další strana >>

ČSN EN ISO 4618
Kat. čís.: 517975
Nátěrové hmoty - Slovník
Paints and varnishes - Vocabulary
Třídící znak: 670010Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 18451-1
Kat. čís.: 508430
Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 1: General terms
Třídící znak: 670020Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18451-2
Kat. čís.: 506370
Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 2: Klasifikace barviv podle koloristických a chemických aspektů
Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 2: Classification of colouring materials according to colouristic and chemical aspects
Třídící znak: 670020Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 150
Kat. čís.: 507417
Surový, rafinovaný a fermežový olej pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody
Raw, refined and boiled linseed oil for paints and varnishes - Specifications and methods of test
Třídící znak: 670510Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 276
Kat. čís.: 512966
Pojiva pro nátěrové hmoty - Zahuštěný lněný olej - Požadavky a metody zkoušek
Binders for paints and varnishes - Linseed stand oil - Requirements and methods of test
Třídící znak: 670511Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 277
Kat. čís.: 87703
Pojiva pro nátěrové hmoty - Surový tungový olej (čínský dřevný olej) - Požadavky a metody zkoušek
Binders for paints and varnishes - Raw tung oil - Requirements and methods of test (ISO 277:2002)
Třídící znak: 670512Datum vydání: 01.04.2011  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-1
Kat. čís.: 504350
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 1: Porovnání barevného odstínu pigmentů
General methods of test for pigments and extenders - Part 1: Comparison of colour of pigments
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-10
Kat. čís.: 26186
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 10: Stanovení hustoty - Pyknometrická metoda
General methods of test for pigments and extenders - Part 10: Determination of density - Pycnometer method
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.11.1997    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-11
Kat. čís.: 26574
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 11: Stanovení setřesného objemu a setřesné hustoty
General methods of test for pigments and extenders - Part 11: Determination of tamped volume and apparent density after tamping
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-13
Kat. čís.: 508970
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů
General methods of test for pigments and extenders - Part 13: Determination of water-soluble sulfates, chlorides and nitrates
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-14
Kat. čís.: 507897
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 14: Stanovení rezistivity vodného výluhu
General methods of test for pigments and extenders - Part 14: Determination of resistivity of aqueous extract
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-15
Kat. čís.: 508969
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 15: Porovnání odolnosti pestrých pigmentů podobných typů proti světlu
General methods of test for pigments and extenders - Part 15: Comparison of resistance to light of coloured pigments of similar types
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-16
Kat. čís.: 51474
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 16: Stanovení relativní barevné síly (nebo ekvivalentu barvy) a zesvětlení barvy pestrých pigmentů - Vizuální porovnávací metoda
General methods of test for pigments and extenders - Part 16: Determination of relative tinting strength (or equivalent colouring value) and colour on reduction of coloured pigments - Visual comparison method
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.05.1998    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-17
Kat. čís.: 508115
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 17: Porovnání zesvětlovací schopnosti bílých pigmentů
General methods of test for pigments and extenders - Part 17: Comparison of lightening power of white pigments
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-18
Kat. čís.: 26575
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 18: Stanovení zbytku na sítě - Postup s mechanickým promýváním
General methods of test for pigments and extenders - Part 18: Determination of residue on sieve - Mechanical flushing procedure
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 787-19
Kat. čís.: 510737
Obecné metody zkoušení pigmentů - Část 19: Stanovení dusičnanů rozpustných ve vodě (metoda s kyselinou salicylovou)
General methods of test for pigments - Part 19: Determination of water-soluble nitrates (Salicylic acid method)
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.11.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-2
Kat. čís.: 513506
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 2: Stanovení těkavých látek při 105 °C
General methods of test for pigments and extenders - Part 2: Determination of matter volatile at 105 °C
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-21
Kat. čís.: 504353
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 21: Porovnání tepelné stability pigmentů s použitím pojiv pro vypalovací nátěrové hmoty
General methods of test for pigments and extenders - Part 21: Comparison of heat stability of pigments using a stoving medium
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-22
Kat. čís.: 504354
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 22: Porovnání odolnosti pigmentů proti krvácení
General methods of test for pigments and extenders - Part 22: Comparison of resistance to bleeding of pigments
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 787-23
Kat. čís.: 26577
Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 23: Stanovení hustoty (s použitím centrifugy pro odstranění pohlceného vzduchu)
General methods of tests for pigments and extenders - Part 23: Determination of density (Using a centrifuge to remove entrained air)
Třídící znak: 670520Datum vydání: 01.12.1997    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>