VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 118 produktů
Aktuální strana 6 z 6

Předchozí strana

ČSN EN ISO 21149
Kat. čís.: 503392
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií
Cosmetics - Microbiology - Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria
Třídící znak: 681556Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 516362)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2023  
  
ČSN EN ISO 21150
Kat. čís.: 500117
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Escherichia coli
Cosmetics - Microbiology - Detection of Escherichia coli
Třídící znak: 681557Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 516326)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2023  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 519648)NováCena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2024  
  
ČSN EN ISO 22717
Kat. čís.: 500116
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Pseudomonas aeruginosa
Cosmetics - Microbiology - Detection of Pseudomonas aeruginosa
Třídící znak: 681558Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 516327)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2023  
  
ČSN EN ISO 22718
Kat. čís.: 500118
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus
Cosmetics - Microbiology - Detection of Staphylococcus aureus
Třídící znak: 681559Datum vydání: 01.06.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 516328)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2023  
  
ČSN EN ISO 29621
Kat. čís.: 502915
Kosmetika - Mikrobiologie - Směrnice pro posuzování rizika a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků
Cosmetics - Microbiology - Guidelines for the risk assessment and identification of microbiologically low-risk products
Třídící znak: 681560Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11930
Kat. čís.: 507423
Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku
Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product
Třídící znak: 681561Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 516361)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.2023  
  
ČSN EN ISO 17516
Kat. čís.: 96803
Kosmetika - Mikrobiologie - Mikrobiologické limity
Cosmetics - Microbiology - Microbiological limits
Třídící znak: 681562Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16274
Kat. čís.: 512968
Metoda pro analýzu alergenů - Kvantifikace rozšířeného seznamu 57 potenciálních alergenů ve vonných látkách vhodných k přímé analýze metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí
Method for analysis of allergens - Quantification of an extended list of 57 suspected allergens in ready to inject fragrance materials by gas chromatography mass spectrometry
Třídící znak: 681580Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 68 4041
Kat. čís.: 6505
Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné směrnice pro vzorkování
Pure chemicals and extra pure substances. General rules for sampling
Třídící znak: 684041Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14495)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.1986  
  
ČSN 68 4042
Kat. čís.: 5161
Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné pokyny pro balení a označování
Pure chemicals and extra pure substances. General instructions for packaging and identification
Třídící znak: 684042Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14497)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1986  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 14496)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.02.1992  
  
ČSN ISO 3696
Kat. čís.: 16429
Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody
Water for analytical laboratory use. Specification and test methods
Třídící znak: 684051Datum vydání: 01.07.1994    Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 18671)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.12.1995  
  
ČSN 68 4062
Kat. čís.: 5164
Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Chemické indikátory. Příprava roztoků indikátorů
Pure chemicals and reagents. Chemical indicators. Preparation of indicator solutions
Třídící znak: 684062Datum vydání:     Cena: 658,9 Kč
  
ČSN 68 4063
Kat. čís.: 30491
Čisté chemikálie a činidla. Voda destilovaná
Pure chemicals and reagents. Distilled water
Třídící znak: 684063Datum vydání:   Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 68 4064
Kat. čís.: 5165
Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Příprava tlumivých roztoků
Pure chemicals and reagents. Preparation of buffer solutions
Třídící znak: 684064Datum vydání:     Cena: 393,8 Kč
  
ČSN 68 4065
Kat. čís.: 32612
Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace
Pure chemicals. Preparation of measuring solutions for acid-base titrations
Třídící znak: 684065Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 68 4066
Kat. čís.: 30492
Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro redox titrace
Pure chemicals. Preparation of measuring solutions for oxidation-reduction titrations
Třídící znak: 684066Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 68 4067
Kat. čís.: 30493
Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro srážecí a nevodné titrace a jiné metody
Pure chemicals. Preparation of measuring solutions for precipitation titrations, non aqueous titrations and other methods
Třídící znak: 684067Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 759
Kat. čís.: 32102
Těkavé organické kapaliny pro průmyslové účely. Stanovení suchého zbytku po odpaření ve vodní lázni. Všeobecná metoda
Volatile organic liquids for industrial use - Determination of dry residue after evaporation on a water bath - General method
Třídící znak: 684073Datum vydání: 01.03.1993    Cena: 144,1 Kč
  
První strana Předchozí strana  6