VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 118 produktů
Aktuální strana 1 z 6

Další strana >>

ČSN EN ISO 862
Kat. čís.: 26200
Povrchově aktivní látky - Slovník
Surface active agents - Vocabulary
Třídící znak: 681100Datum vydání: 01.11.1997  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
ČSN EN 17035
Kat. čís.: 513733
Povrchově aktivní látky - Tenzidy z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody
Surface active agents - Bio-based surfactants - Requirements and test methods
Třídící znak: 681110Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15608
Kat. čís.: 81634
Povrchově aktivní látky - Kvantitativní stanovení volných mastných kyselin v alkylamidopropylbetainech - Metoda plynové chromatografie
Surface active agents - Quantitative determination of free fatty acid in alkylamidopropylbetaines - Gas-chromatographic method
Třídící znak: 681130Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15647
Kat. čís.: 83353
Povrchově aktivní látky - Stanovení dispergačního účinku povrchově aktivních látek na práškovitou látku
Surface active agents - Determination of the dispersing effect of surfactants on powder
Třídící znak: 681130Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15109
Kat. čís.: 77974
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu aktivní látky alkylamidopropylbetainů
Surface active agents - Determination of the active matter content of alkylamidopropylbetaines
Třídící znak: 681131Datum vydání: 01.06.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15168
Kat. čís.: 77973
Povrchově aktivní látky - Stanovení hydroxylového čísla - Metoda s p-toluensulfonyl isokyanátem (TSI) a potenciometrická titrace s hydroxidem tetrabutylamonným
Surface active agents - Determination of hydroxyl value - p- Toluensulfonyl isocyanate (TSI) method and potentiometric titration with tetrabutylammonium hydroxide
Třídící znak: 681132Datum vydání: 01.06.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14981
Kat. čís.: 77525
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu rozpouštědel s vysokým bodem varu v kapalných detergentech metodou GLC
Surface active agents - Determination of content of high boiling solvents in liquid detergents by GLC
Třídící znak: 681133Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14881
Kat. čís.: 74647
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu N-(3-dimethylaminopropyl)-alkylamidu v alkylamidopropylbetainech - Metoda plynové chromatografie
Surface active agents - Determination of N-(3- dimethylaminopropyl)-alkylamide content in alkylamidopropylbetaines - Gas chromatographic method
Třídící znak: 681135Datum vydání: 01.03.2006    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14880
Kat. čís.: 74649
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu anorganického sulfátu v anionických povrchově aktivních látkách - Metoda potenciometrické titrace s užitím olověné selektivní elektrody
Surface active agents - Determination of inorganic sulphate content in anionic surface active agents - Potentiometric lead selective electrode titration method
Třídící znak: 681136Datum vydání: 01.03.2006    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14668
Kat. čís.: 74267
Povrchově aktivní látky - Stanovení kvartérních amoniových solí povrchově aktivních látek v surovinách a vytvořených produktech - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace
Surface active agents - Determination of quaternary ammonium surface active agents in raw materials and formulated products - Potentiometric two-phase titration method
Třídící znak: 681137Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 76359)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2006  
  
ČSN EN 14669
Kat. čís.: 74273
Povrchově aktivní látky - Stanovení anionických povrchově aktivních látek a mýdel v detergentech a čistících prostředcích - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace
Surface active agents - Determination of anionic surface active agents and soaps in detergents and cleansers - Potentiometric two-phase titration method
Třídící znak: 681138Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14670
Kat. čís.: 74272
Povrchově aktivní látky - Dodecylsulfát sodný - Analytická metoda
Surface active agents - Sodium dodecyl sulfate - Analytical method
Třídící znak: 681139Datum vydání: 01.12.2005    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 68 1140
Kat. čís.: 16916
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Všeobecná ustanovení
Testing methods for surfactans and detergents. General regulations
Třídící znak: 681140Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 39,6 Kč
  
ČSN 68 1141
Kat. čís.: 16917
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení látek rozpustných v ethanolu v práškovitých a pastovitých detergentech
Testing methods for surfactans and detergents. Determination of ethanol-soluble matters in pulverized and pasty detergents
Třídící znak: 681141Datum vydání: 01.11.1994  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 68 1142
Kat. čís.: 16918
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení látek rozpustných v ethanolu v tekutých detergentech
Testing methods for surfactans and detergents. Determination of ethanol-soluble matters in liquid detergents
Třídící znak: 681142Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 77 Kč
  
ČSN 68 1143
Kat. čís.: 16919
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení anionaktivního tenzidu
Testing methods for surfactans and detergents. Determination of anion-active tenside
Třídící znak: 681143Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 77 Kč
  
ČSN 68 1144
Kat. čís.: 16920
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení nesulfonovaného a nesulfatovaného podílu
Testing methods for surfactans and detergents. Determination of non-sulfophonated and non-sulphonated fractions
Třídící znak: 681144Datum vydání: 01.11.1994  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 68 1145
Kat. čís.: 16921
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Analýza mýdel - Stanovení celkového obsahu alkálií a celkového obsahu mastných látek
Testing methods for surfactans and detergents. Analysis of soaps - Determination of total alkali content and total fatty matter content
Třídící znak: 681145Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 144,1 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 39375)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.01.1995  
  
ČSN 68 1146
Kat. čís.: 16922
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Důkaz optických zjasňovacích prostředků
Testing methods for surfactans and detergents. Detection of optical brightening agents
Třídící znak: 681146Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 39,6 Kč
  
ČSN 68 1147
Kat. čís.: 16923
Metody zkoušení tenzidů a detergentů. Stanovení glycerolu. Titrační metoda
Testing methods for surfactans and detergents. Determination of glycerol content. Titrimetric method
Třídící znak: 681147Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 77 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6  Další strana >>