VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 577 produktů
Aktuální strana 1 z 29

Další strana >>

ČSN 56 0000
Kat. čís.: 4403
Základní potravinářské názvosloví
Basic terminology used in food industry
Třídící znak: 560000Datum vydání:     Cena: 535,7 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14954)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.05.1979  
  
ČSN 56 0001
Kat. čís.: 4404
Tabulky pro přepočty a korekce pro zkušební metody podle ČSN 56 0240 a ČSN 56 0246
Conversion and correction tables for testing methods according to CSN 56 0240 and CSN 56 0246
Třídící znak: 560001Datum vydání:     Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14955)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1977  
  
ČSN EN 16104
Kat. čís.: 92613
Údaje o potravinách - Struktura a formát výměny
Food data - Structure and interchange format
Třídící znak: 560002Datum vydání: 01.06.2013  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17203
Kat. čís.: 512959
Potraviny - Stanovení citrininu v potravinách metodou HPLC-MS/MS
Foodstuffs - Determination of citrinin in food by HPLCMS/ MS
Třídící znak: 560004Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN/TS 17743
Kat. čís.: 514983
Potraviny - Stanovení reziduí pesticidů extrakcí ethylacetátem pomocí GC- a LC-MS/MS (SweEt)
Foodstuff - Determination of pesticide residues by ethyl acetate extraction using GC- and LC-MS/MS (SweEt)
Třídící znak: 560005Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16050
Kat. čís.: 92088
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v obilovinách, ořeších a výrobcích z nich - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1, and the total content of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in cereals, nuts and derived products - High-performance liquid chromatographic method
Třídící znak: 560006Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14185-2
Kat. čís.: 76435
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí N-methylkarbamatu - Část 2: Metoda HPLC s přečištěním na křemelinové kolonce
Non fatty foods - Determination of N-methylcarbamate residues - Part 2: HPLC method with clean-up on a diatomaceous earth column
Třídící znak: 560007Datum vydání: 01.10.2006    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13708
Kat. čís.: 514982
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie
Foodstuffs - Detection of irradiated foodstuff containing crystalline sugar by ESR spectroscopy
Třídící znak: 560008Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13783
Kat. čís.: 64417
Potraviny - Detekce ozářených potravin kombinací techniky epifluorescenčního filtru a celkového počtu aerobních mikroorganismů - Screeningová metoda
Foodstuffs - Detection of irradiated food using Direct Epifluorescent Filter Technique/Aerobic Plate Count (DEFT/APC) - Screening method
Třídící znak: 560009Datum vydání: 01.07.2002    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13784
Kat. čís.: 64412
Potraviny - Detekce ozářených potravin DNA Comet analýzou - Screeningová metoda
Foodstuffs - DNA Comet Assay for the detection of irradiated foodstuffs - Screening method
Třídící znak: 560010Datum vydání: 01.07.2002    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15637
Kat. čís.: 83158
Potraviny rostlinného původu - Stanovení reziduí pesticidů pomocí LC-MS/MS po methanolové extrakci a přečištění na křemelině
Foods of plant origin - Determination of pesticide residues using LC-MS/MS following methanol extraction and clean-up using diatomaceous earth
Třídící znak: 560011Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22174
Kat. čís.: 73341
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecná ustanovení a definice
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - General requirements and definitions
Třídící znak: 560012Datum vydání: 01.08.2005    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1786
Kat. čís.: 26622
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících kosti - Metoda ESR spektroskopie
Foodstuffs - Detection of irradiated food containing bone - Method by ESR spectroscopy
Třídící znak: 560013Datum vydání: 01.04.1998    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1787
Kat. čís.: 515209
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících celulosu metodou ESR spektroskopie
Foodstuff - Detection of irradiated foodstuff containing cellulose by ESR spectroscopy
Třídící znak: 560014Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1788
Kat. čís.: 65121
Potraviny - Termoluminiscenční detekce ozářených potravin, ze kterých mohou být izolovány křemičité minerály
Foodstuffs - Thermoluminescence detection of irradiated food from which silicate minerals can be isolated
Třídící znak: 560015Datum vydání: 01.08.2002  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1528-1
Kat. čís.: 51362
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 1: Všeobecně
Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) - Part 1: General
Třídící znak: 560016Datum vydání: 01.02.1998  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1528-2
Kat. čís.: 51361
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 2: Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku
Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) - Part 2: Extraction of fat, pesticides and PCBs, and determination of fat content
Třídící znak: 560016Datum vydání: 01.02.1998  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1528-3
Kat. čís.: 51360
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 3: Metody přečištování
Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) Part 3: Clean-up methods
Třídící znak: 560016Datum vydání: 01.02.1998  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1528-4
Kat. čís.: 51359
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 4: Stanovení, konfirmační zkoušky, různé
Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) Part 4: Determination, confirmatory tests, miscellaneous
Třídící znak: 560016Datum vydání: 01.02.1998  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12396-1
Kat. čís.: 54910
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 1: Spektrofotometrická metoda
Non-fatty foods - Determination of dithiocarbamate and thiuram disulfide residues - Part 1: Spectrometric method
Třídící znak: 560017Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>