VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 151 produktů
Aktuální strana 1 z 8

Další strana >>

ČSN EN ISO 707
Kat. čís.: 84343
Mléko a mléčné výrobky - Návod pro odběr vzorků
Milk and milk products - Guidance on sampling
Třídící znak: 570003Datum vydání: 01.11.2009  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14675
Kat. čís.: 66970
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek s kompetitivními enzymy - Stanovení obsahu aflatoxinů M1
Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of competitive enzyme immunoassays - Determination of aflatoxin M content
Třídící znak: 570004Datum vydání: 01.07.2003    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 8086
Kat. čís.: 77441
Mlékárenské strojní zařízení - Hygienické požadavky - Všeobecné pokyny pro kontrolu a postupy při vzorkování
Dairy plant - Hygiene conditions - General guidance on inspection and sampling procedures
Třídící znak: 570005Datum vydání: 01.12.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14131
Kat. čís.: 68717
Potraviny - Stanovení folátů mikrobiologickou zkouškou
Foodstuffs - Determination of folate by microbiological assay
Třídící znak: 570072Datum vydání: 01.02.2004    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 14637
Kat. čís.: 74970
Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v pH (Referenční metoda)
Milk - Determination of urea content - Enzymatic method using difference in pH (Reference method)
Třídící znak: 570102Datum vydání: 01.02.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 78013)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2007  
  
ČSN EN ISO 21187
Kat. čís.: 512590
Mléko - Kvantitativní stanovení mikrobiologické kvality - Návod pro stanovení a ověření konverzního vztahu mezi výsledky alternativní a základní metody
Milk - Quantitative determination of microbiological quality - Guidance for establishing and verifying a conversion relationship between results of an alternative method and anchor method results
Třídící znak: 570103Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 57 0104-4
Kat. čís.: 29528
Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků. Stanovení tuku
Methods for testing of milk and liquid milk products. Determination of fat content
Třídící znak: 570104Datum vydání:   Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 21385)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.1997  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 21582)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
ČSN 57 0105
Kat. čís.: 4516
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných
Methods of test for powdered and condensed milk products
Třídící znak: 570105Datum vydání:   Náhled normy Cena: 658,9 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14173)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1979  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 14174)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1980  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 14175)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1985  
  
Změna  : d (Katalogové číslo: 36626)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1986  
  
Změna  : Z5 (Katalogové číslo: 66476)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.2003  
  
ČSN 57 0105-11
Kat. čís.: 66359
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 11: Stanovení fosfatázové aktivity v sušeném mléce
Testing methods for dried milk products and codensed milk - Part 11: Determination of phosphatase activity
Třídící znak: 570105Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 57 0105-13
Kat. čís.: 66361
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném mléce
Testing methods for dried milk products and codensed milk - Part 13: Dried milk. Determination of moissture content
Třídící znak: 570105Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 57 0105-2
Kat. čís.: 66363
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 2: Odběr vzorků
Testing methods for dried milk and condensed milk products - Part 2: Sampling methods
Třídící znak: 570105Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 57 0105-3
Kat. čís.: 66362
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 3: Stanovení obsahu sušiny v zahuštěném slazeném a neslazeném mléce
Testing methods for dried milk and condensed milk products - Part 3: Evaporated and sweetened condensed milk. Determination of total solids content
Třídící znak: 570105Datum vydání: 01.01.2003  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 57 0105-4
Kat. čís.: 4518
Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných. Stanovení obsahu tuku
Powdered and condensed milk products. Testing methods. Determination of fat content
Třídící znak: 570105Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 20255)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.1996  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 56193)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.06.1999  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 60198)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.2000  
  
ČSN 57 0106
Kat. čís.: 4522
Metody zkoušení mražených mléčných výrobků
Methods of test for frozen milk products
Třídící znak: 570106Datum vydání:     Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14179)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1979  
  
ČSN EN ISO 7328
Kat. čís.: 82593
Mléčné mražené krémy, zmrzliny a směsi pro jejich výrobu - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
Milk-based edible ices and ice mixes - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 7328:2008)
Třídící znak: 570106Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 57 0107
Kat. čís.: 4523
Metody zkoušení sýrů, tvarohů, krémů a pomazánek
Methods of test for cheese, curds, creams and spreads
Třídící znak: 570107Datum vydání:     Cena: 434,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14181)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.1972  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 14182)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1979  
  
Změna  : c (Katalogové číslo: 14180)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1981  
  
Změna  : d (Katalogové číslo: 14183)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1984  
  
Změna  : Z5 (Katalogové číslo: 86721)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2010  
  
ČSN 57 0108
Kat. čís.: 4526
Metody zkoušení másla
Methods of test for butter
Třídící znak: 570108Datum vydání:     Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14185)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1979  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 14186)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1981  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 21300)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.1997  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 81890)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2008  
  
ČSN ISO 6611
Kat. čís.: 83792
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu jednotek vytvářejících kolonie kvasinek a/nebo plísní - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C
Milk and milk products - Enumeration of colony-forming units of yeasts and/or moulds - Colony-count technique at 25 °C
Třídící znak: 570109Datum vydání: 01.08.2009  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16297
Kat. čís.: 509976
Mléko - Celkový počet mikroorganismů - Protokol pro hodnocení alternativních metod
Milk - Bacterial count - Protocol for the evaluation of alternative methods
Třídící znak: 570110Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 57 0111-1
Kat. čís.: 65423
Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 1: Všeobecná ustanovení
Testing methods for casein and caseinates - General regulations
Třídící znak: 570111Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8  Další strana >>