VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU


Vyhovuje 163 produktů
Aktuální strana 1 z 9

Další strana >>

ČSN 58 0110
Kat. čís.: 4599
Metody zkoušení koření
Methods of test for spices
Třídící znak: 580110Datum vydání:     Cena: 434,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14308)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1971  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 14310)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.02.1983  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 14309)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.02.1994  
  
ČSN 58 0111
Kat. čís.: 4600
Metódy skúšania soli
Methods of salt testing
Třídící znak: 580111Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14311)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1982  
  
ČSN 58 0112
Kat. čís.: 4601
Metody zkoušení čaje
Methods of tests for tea
Třídící znak: 580112Datum vydání: 01.09.1970    Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14312)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.1990  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 14313)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1991  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 20256)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.1996  
  
ČSN 58 0113
Kat. čís.: 4602
Metody zkoušení kávy
Methods of test for coffee
Třídící znak: 580113Datum vydání:     Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14315)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.1984  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 14314)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1991  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 26513)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.1998  
  
ČSN EN ISO 18862
Kat. čís.: 509277
Káva a výrobky z kávy - Stanovení akrylamidu - Metody využívající HPLC-MS/MS a GC-MS po derivatizaci
Coffee and coffee products - Determination of acrylamide - Methods using HPLC-MS/MS and GC-MS after derivatization
Třídící znak: 580114Datum vydání: 01.04.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16620
Kat. čís.: 98367
Analýza potravin - Stanovení furanu v kávě a v kávových produktech metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s headspace technikou dávkování vzorků (HS GC-MS)
Food analysis - Determination of furan in coffee and coffee products by headspace gas chromatography and mass spectrometry (HS GC-MS)
Třídící znak: 580115Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 58 0116
Kat. čís.: 29575
Káva zelená. Pravidla přejímky a metody odběru vzorků
Green coffee. Acceptance rules and methods of sampling
Třídící znak: 580116Datum vydání: 01.11.1991    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 8455+Amd. 1
Kat. čís.: 99306
Zelená káva - Směrnice pro skladování a přepravu
Green coffee - Guidelines for storage and transport
Třídící znak: 580116Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 58 0120
Kat. čís.: 4603
Metody zkoušení hotových jídel a polotovarů jídel
Test methods for ready food and semi-finished food
Třídící znak: 580120Datum vydání:     Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 21033
Kat. čís.: 516965
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stopových prvků optickou emisní spektroskopií (ICP-OES) s indukčně vázaným plazmatem
Animal and vegetable fats and oils - Determination of trace elements by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES)
Třídící znak: 580130Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN ISO 9832
Kat. čís.: 68707
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu zbytkového technického hexanu
Animal and vegetable fats and oils - Determination of residual technical hexane content
Třídící znak: 580131Datum vydání: 01.02.2004    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 3657
Kat. čís.: 518822
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění
Animal and vegetable fats and oils - Determination of saponification value
Třídící znak: 580132Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 58 0170-1
Kat. čís.: 29577
Metódy skúšania majonéz. Všeobecné ustanovenia
Method of test for mayonnaise. General provisions
Třídící znak: 580170Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 58 0170-2
Kat. čís.: 4605
Metódy skúšania majonéz. Senzorické skúšanie
Methods of test for mayonnaise. Methods of sensory examination
Třídící znak: 580170Datum vydání:     Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 58 0170-3
Kat. čís.: 29578
Metódy skúšania majonéz. Stanovenie hmotnosti obsahu spotrebiteľského balenia
Method of test for mayonnaise. Part 03. Determination of content weight of consumption packing
Třídící znak: 580170Datum vydání:     Cena: 39,6 Kč
  
ČSN 58 0170-4
Kat. čís.: 29579
Metódy skúšania majonéz. Stanovenie sušiny
Method of test for mayonnaise. Part 04. Determination of solids content
Třídící znak: 580170Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 58 0170-5
Kat. čís.: 29580
Metódy skúšania majonéz. Stanovenie tuku
Method of test for mayonnaise. Part 05. Determination of fat content
Třídící znak: 580170Datum vydání:     Cena: 39,6 Kč
  
ČSN 58 0170-6
Kat. čís.: 29581
Metódy skúšania majonéz. Stanovenie titrovateľných kyselín
Method of test for mayonnaise. Part 06. Determination of titratable acids
Třídící znak: 580170Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 58 0170-7
Kat. čís.: 29582
Metódy skúšania majonéz. Stanovenie chloridov
Method of test for mayonnaise. Part 07. Determination of chlorides content
Třídící znak: 580170Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 948
Kat. čís.: 84767
Koření a kořenící látky - Odběr vzorků
Spices and condiments - Sampling
Třídící znak: 580180Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9  Další strana >>