VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU


Vyhovuje 53 produktů
Aktuální strana 3 z 3

Předchozí strana

ČSN EN 13126-6
Kat. čís.: 506089
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 6: Nůžky s proměnnou geometrií (s nebo bez fixačního systému)
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 6: Variable geometry stay hinges (with or without a friction stay)
Třídící znak: 166111Datum vydání: 01.02.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13126-7
Kat. čís.: 512776
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Požadavky a zkušební metody - Část 7: Okenní sklapky
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 7: Finger catches
Třídící znak: 166111Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13126-8
Kat. čís.: 505630
Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Část 8: Požadavky a zkušební metody kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro otočení
Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Part 8: Requirements and test methods for Tilt and Turn, Tilt-First and Turn-Only hardware
Třídící znak: 166111Datum vydání: 01.08.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13126-9
Kat. čís.: 93117
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 9: Kování pro kyvná a otočná okna
Building hardware - Requirements and test methods for windows and door height windows - Part 9: Hardware for horizontal and vertical pivot windows
Třídící znak: 166111Datum vydání: 01.07.2013    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14648
Kat. čís.: 80240
Stavební kování - Kování okenic - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Fittings for shutters - Requirements and test methods
Třídící znak: 166112Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16035
Kat. čís.: 518850
Seznam vlastností stavebního kování (HPS) – Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech
Hardware performance sheet (HPS) - Identification and summary of test evidence to facilitate the interchangeability of building hardware for application to fire resisting and/or smoke control doorsets and/or openable windows
Třídící znak: 166210Datum vydání: 01.03.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1154
Kat. čís.: 52330
Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Controlled door closing devices - Requirements and test methods
Třídící znak: 166232Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 67714)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.07.2003  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 75813)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2006  
  
ČSN EN 1158
Kat. čís.: 52331
Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Door coordinator devices - Requirements and test methods
Třídící znak: 166234Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 67715)Cena: 393,8 Kč
 
 Vydána: 01.07.2003  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 75812)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2006  
  
ČSN EN 1155
Kat. čís.: 52524
Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Electrically powered hold-open devices for swing doors - Requirements and test methods
Třídící znak: 166235Datum vydání: 01.07.1998    Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 67716)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.07.2003  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 75814)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2006  
  
ČSN EN 1125
Kat. čís.: 81594
Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody
Building Hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes - Requirements and test methods
Třídící znak: 166236Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 179
Kat. čís.: 81592
Stavební kování - Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody
Building Hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad, for use on escape routes - Requirements and test methods
Třídící znak: 166237Datum vydání: 01.08.2008  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14637
Kat. čís.: 80352
Stavební kování - Elektricky řízený zádržný systém pro požární dveře - Požadavky, zkušební metody, použití a údržba
Building hardware - Electrically controlled hold-open systems for fire/smoke door assemblies - Requirements, test methods, application and maintenance
Třídící znak: 166238Datum vydání: 01.04.2008    Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13637
Kat. čís.: 98414
Stavební kování - Elektricky řízené únikové systémy pro použití na únikových cestách - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Electrically controlled exit systems for use on escape routes - Requirements and test methods
Třídící znak: 166239Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3