VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU


Vyhovuje 53 produktů
Aktuální strana 1 z 3

Další strana >>

ČSN EN 17610
Kat. čís.: 515897
Stavební kování - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorie produktů doplňující EN 15804 pro stavební kování
Building hardware - Environmental product declarations - Product category rules complementary to EN 15804 for building hardware
Třídící znak: 165101Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1300
Kat. čís.: 519278
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření
Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening
Třídící znak: 165110Datum vydání: 01.05.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 17646
Kat. čís.: 516924
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti neoprávněnému otevření - Dělené systémy
Secure storage units - Classification for high security locks according to their unauthorized opening - Distributed systems
Třídící znak: 165111Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12320
Kat. čís.: 515354
Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Padlocks and padlock fittings - Requirements and test methods
Třídící znak: 165123Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12209
Kat. čís.: 503172
Stavební kování - Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Mechanically operated locks and locking plates - Requirements and test methods
Třídící znak: 165124Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 16 5190
Kat. čís.: 64795
Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Technické předpisy
Building hardware - Cylinders for locks - Technical regulations
Třídící znak: 165190Datum vydání: 01.06.2002  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN 1303
Kat. čís.: 500137
Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Cylinders for locks - Requirements and test method
Třídící znak: 165191Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14846
Kat. čís.: 83021
Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody
Building Hardware - Locks and latches - Electromechanically operated locks and striking plates - Requirements and test methods
Třídící znak: 165192Datum vydání: 01.04.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 15684
Kat. čís.: 515727
Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Mechatronic cylinders - Requirements and test methods
Třídící znak: 165193Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16864
Kat. čís.: 505260
Stavební kování - Mechatronické visací zámky - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Mechatronic padlocks - Requirements and test methods
Třídící znak: 165194Datum vydání: 01.07.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16867+A1
Kat. čís.: 514564
Stavební kování - Mechanické dveřní kování - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Mechatronic door furniture - Requirements and test methods
Třídící znak: 165195Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1670
Kat. čís.: 78800
Stavební kování - Odolnost proti korozi - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Corrosion resistance - Requirements and test methods
Třídící znak: 165705Datum vydání: 01.11.2007    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 81225)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.2008  
  
ČSN EN 1527+A1
Kat. čís.: 514369
Stavební kování - Kování pro posuvné a skládací dveře - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Hardware for sliding doors and folding doors - Requirements and test methods
Třídící znak: 165761Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12051
Kat. čís.: 61515
Stavební kování - Dveřní a okenní zástrče - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Door and window bolts - Requirements and test methods
Třídící znak: 165762Datum vydání: 01.04.2001  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1935
Kat. čís.: 65647
Stavební kování - Jednoosé závěsy - Požadavky a zkušební metody
Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and test methodes
Třídící znak: 165763Datum vydání: 01.11.2002  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 70331)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.05.2004  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 75627)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2006  
  
ČSN 16 5771
Kat. čís.: 6527
Stavební kování. Závěsy otočných a kyvných oken. Technické předpisy
Building fitting. Hinges for pivoted windows. Technical
Třídící znak: 165771Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 1906
Kat. čís.: 91496
Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody
Building hradware - Lever handles and knob furniture - Requirements and test method
Třídící znak: 165776Datum vydání: 01.10.2012  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 16 6003
Kat. čís.: 25282
Stavební kování. Názvy a definice
Building fitting. Terminology and definitions
Třídící znak: 166003Datum vydání: 01.03.1988    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 16 6004
Kat. čís.: 25283
Nábytkové kování. Názvy a definice
Třídící znak: 166004Datum vydání: 01.03.1988    Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 16 6011
Kat. čís.: 25284
Stavební kování. Základní ustanovení
Building fitting. Basic rules
Třídící znak: 166011Datum vydání: 01.08.1992  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
První strana   1 2 3  Další strana >>