VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN


Vyhovuje 250 produktů
Aktuální strana 5 z 13

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 70 0632-3
Kat. čís.: 30645
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého metodou atomové absorpční spektrometrie
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of lead oxide by atomic absorption spectrometry
Třídící znak: 700632Datum vydání: 01.02.1987    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0634-2
Kat. čís.: 5259
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku manganatého titrační metodou
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of manganous oxide. Volumetric method
Třídící znak: 700634Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0634-3
Kat. čís.: 5260
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku manganatého titrační metodou s chelatonem 3
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of manganous oxide. Volumetric method with complexone 3
Třídící znak: 700634Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0637-1
Kat. čís.: 5261
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku barnatého vážkovou metodou
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of barium oxide. Gravimetric method
Třídící znak: 700637Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0637-2
Kat. čís.: 30646
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu barnatého v přítomnosti oxidu olovnatého vážkovou metodou
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of barium oxide at presence of lead oxide. Gravimetric method
Třídící znak: 700637Datum vydání: 01.05.1987    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0638-1
Kat. čís.: 5262
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku vápenatého titrační metodou s chelatonem 3
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of calcium oxide. Volumetric method with complexone 3
Třídící znak: 700638Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0638-2
Kat. čís.: 30647
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu vápenatého metodou atomové absorpční spektrometrie
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of calcium oxide by atomic absorption spectometry
Třídící znak: 700638Datum vydání: 01.02.1991    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0639-1
Kat. čís.: 5263
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku hořečnatého titrační metodou s chelatonem 3
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of magnesium oxide. Volumetric method with complexone 3
Třídící znak: 700639Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0639-2
Kat. čís.: 5264
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku hořečnatého metodou atomové absorpční spektrometrie
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of magnesium oxide. Atomic absorption spectrometry
Třídící znak: 700639Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0641-3
Kat. čís.: 30648
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu alkalických kovů metodou atomové emisní nebo absorpční plamenové spektrometrie (se srovnávacími roztoky)
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of alkali metal oxides. Flame photometric method (with the use of comparing solutions)
Třídící znak: 700641Datum vydání: 01.02.1991    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 70 0642-1
Kat. čís.: 5267
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku sodného vážkovou metodou
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of sodium oxide. Gravimetric method
Třídící znak: 700642Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0643-1
Kat. čís.: 5268
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku draselného vážkovou metodou
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of potassium oxide. Gravimetric method
Třídící znak: 700643Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0646-1
Kat. čís.: 5269
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení fluoridů titrační metodou (po oddělení na měniči kationtů)
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of fluoride. Volumetric method (after separation with cation exchanger)
Třídící znak: 700646Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0646-2
Kat. čís.: 30649
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení fluoridů po oddělení hydropyrolytickou metodou
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of fluoride. Volumetric method (after separation by pyrohydrolysis)
Třídící znak: 700646Datum vydání: 01.11.1991    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0646-3
Kat. čís.: 30650
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení fluoridů iontovou selektivní elektrodou
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of fluoride by ion selective electrode
Třídící znak: 700646Datum vydání: 01.02.1991    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0648-1
Kat. čís.: 30651
Zkušební metoda skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu sírového vážkovou metodou
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of sulphur trioxide by gravimetric method
Třídící znak: 700648Datum vydání: 01.11.1991    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0649-1
Kat. čís.: 5270
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení sirníků titrační metodou
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of sulphides. Volumetric method
Třídící znak: 700649Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0651-1
Kat. čís.: 5271
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku arsenitého fotometrickou metodou s diethyldithiokarbamidanem stříbrným
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of arsenic oxide. Photometric method with silver diethyldithiocarbamate
Třídící znak: 700651Datum vydání:     Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 14525)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.06.1991  
  
ČSN 70 0653-1
Kat. čís.: 30652
Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu antimonitého fotometrickou metodou s jodidem draselným a kyselinou askorbovou
Glass testing methods. Chemical analysis of glass. Determination of antimony trioxide. Photometric method with potassium iodide and ascorbic acid
Třídící znak: 700653Datum vydání: 01.05.1987    Cena: 77 Kč
  
ČSN 70 0660-1
Kat. čís.: 5272
Zkoušení skla. Chemický rozbor skla. Stanovení kysličníku chromitého fotometrickou metodou
Glass testing. Chemical analysis of glass. Determination of chromium sesquioxide. Photometric method
Třídící znak: 700660Datum vydání:     Cena: 77 Kč
  
První strana Předchozí strana  5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>