VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 135 produktů
Aktuální strana 2 z 7

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 13349-1
Kat. čís.: 516586
Ventilátory - Terminologie a kategorizace - Část 1: Slovník
Fans - Vocabulary and definitions of categories - Part 1: Vocabulary
Třídící znak: 122001Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13349-2
Kat. čís.: 516587
Ventilátory - Terminologie a kategorizace - Část 2: Kategorie
Fans - Vocabulary and definitions of categories - Part 2: Categories
Třídící znak: 122001Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 12 2002
Kat. čís.: 25000
Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadavky
Třídící znak: 122002Datum vydání: 01.10.1990  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN ISO 14694
Kat. čís.: 95618
Průmyslové ventilátory - Specifikace kvality vyvážení a úrovní vibrací
Industrial fans - Specifications for balance quality and vibration levels
Třídící znak: 122003Datum vydání: 01.07.2014  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 12759-4
Kat. čís.: 509687
Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů - Část 4: Ventilátory pracující při maximálních provozních otáčkách
Fans - Efficiency classification for fans - Part 4: Driven fans at maximum operating speed
Třídící znak: 122004Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12759-5
Kat. čís.: 514927
Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů - Část 5: Proudové ventilátory
Fans - Efficiency classification for fans - Part 5: Jet fans
Třídící znak: 122004Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 12 2011
Kat. čís.: 25003
Ventilátory. Maximálně přípustné hodnoty mechanického kmitání
Třídící znak: 122011Datum vydání: 01.08.1990    Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 12 2013
Kat. čís.: 25004
Ventilátory axiální pro separátní větrání v dolech. Metody zkoušek
Třídící znak: 122013Datum vydání: 01.03.1987    Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN ISO 5801
Kat. čís.: 506345
Ventilátory - Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu
Fans - Performance testing using standardized airways
Třídící znak: 122014Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5802
Kat. čís.: 83211
Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu in situ
Industrial fans - Performance testing in situ (ISO 5802:2001)
Třídící znak: 122015Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 98338)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.01.2016  
  
ČSN EN ISO 12499
Kat. čís.: 83212
Průmyslové ventilátory - Mechanická bezpečnost ventilátoru - Ochrana
Industrial fans - Mechanical safety of fans - Guarding (ISO 12499:1999)
Třídící znak: 122016Datum vydání: 01.05.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13350
Kat. čís.: 99204
Průmyslové ventilátory - Zkoušení výkonu proudových ventilátorů
Fans - Performance testing of jet fans
Třídící znak: 122018Datum vydání: 01.03.2016  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13351
Kat. čís.: 85635
Průmyslové ventilátory - Rozměry
Fans - Dimensions
Třídící znak: 122019Datum vydání: 01.04.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 12 3061
Kat. čís.: 25005
Vzduchotechnika. Ventilátory. Předpisy pro měření
Třídící znak: 123061Datum vydání: 01.07.1987  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
ČSN 12 3063
Kat. čís.: 25007
Ventilátory. Metody měření mechanického kmitání
Fans. Methods of mechanical vibration measurement
Třídící znak: 123063Datum vydání: 01.07.1988    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 12 4000
Kat. čís.: 25008
Vzduchotechnika. Odlučovače a filtry. Společná ustanovení
Třídící znak: 124000Datum vydání: 01.07.1987  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35239)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1989  
  
ČSN 12 4015
Kat. čís.: 25009
Zařízení odlučovací. Pravidla přejímky a metody zkoušek
Třídící znak: 124015Datum vydání: 01.04.1990    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 12 4070
Kat. čís.: 25010
Zařízení odlučovací. Metody měření veličin
Dust collecting equipment. Methods for the measurement of quantities
Třídící znak: 124070Datum vydání: 01.09.1989  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN ISO 29464
Kat. čís.: 511942
Čištění vzduchu a jiných plynů - Terminologie
Cleaning of air and other gases - Terminology
Třídící znak: 125000Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 29463-2
Kat. čís.: 506577
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 2: Výroba aerosolu, měřicí zařízení a statistické počítání částic
High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 2: Aerosol production, measuring equipment and particle-counting statistics
Třídící znak: 125002Datum vydání: 01.04.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7  Další strana >>