VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 135 produktů
Aktuální strana 6 z 7

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 13264
Kat. čís.: 62281
Větrání budov - Podlahová koncová vzduchotechnická zařízení - Klasifikační zkoušky konstrukce
Ventilation for buildings - Floor mounted air terminal devices - Tests for structural classification
Třídící znak: 127032Datum vydání: 01.11.2001    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13181
Kat. čís.: 63652
Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním pískem
Ventilation for buildings - Terminals - Performance testing of louvres subject to simulated sand
Třídící znak: 127033Datum vydání: 01.04.2002    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12589
Kat. čís.: 63650
Větrání budov - Koncové jednotky - Aerodynamické zkoušení a hodnocení koncových jednotek s konstantním a proměnným průtokem
Ventilation for buildings - Air terminal units - Aerodynamic testing and rating of constant and variable rate terminal units
Třídící znak: 127034Datum vydání: 01.04.2002    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13030
Kat. čís.: 64128
Větrání budov - Koncové součásti - Zkoušení žaluzií zkušebním deštěm
Ventilation for buildings - Terminals - Performance testing of louvres subjected to simulated rain
Třídící znak: 127035Datum vydání: 01.06.2002    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12238
Kat. čís.: 63654
Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro směšovací proudění
Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing and rating for mixed flow application
Třídící znak: 127036Datum vydání: 01.04.2002    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12239
Kat. čís.: 63653
Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Aerodynamické zkoušení a hodnocení při použití pro zaplavovací proudění
Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing and rating for displacement flow applications
Třídící znak: 127037Datum vydání: 01.04.2002    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14277
Kat. čís.: 77448
Větrání budov - Koncová vzduchotechnická zařízení - Metoda pro měření průtoku vzduchu kalibrovanými senzory v/nebo poblíž koncových vzduchotechnických zařízení/přetlakových komor
Ventilation for buildings - Air terminal devices - Method for airflow measurement by calibrated sensors in or close to ATD/plenum boxes
Třídící znak: 127038Datum vydání: 01.03.2007    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 12 7040
Kat. čís.: 25019
Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení
Air engineering equipment. Exhausting of harmful substances from machines and technical devices. General regulations
Třídící znak: 127040Datum vydání: 01.10.1986  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN 15423
Kat. čís.: 88599
Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů
Ventilation for buildings - Fire precautions for air distribution systems in buildings
Třídící znak: 127041Datum vydání: 01.08.2011  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13142
Kat. čís.: 512781
Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání obytných budov - Požadované a volitelné výkonové charakteristiky
Ventilation for buildings - Components/products for residential ventilation - Required and optional performance characteristics
Třídící znak: 127101Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13141-1
Kat. čís.: 507379
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices
Třídící znak: 127131Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13141-10
Kat. čís.: 81655
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 10: Vlhkostně řízené odváděcí vyústky
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 10: Humidity controlled extract air terminal device
Třídící znak: 127131Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13141-11
Kat. čís.: 98359
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 11: Přetlakové větrací systémy
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 11: Supply ventilation units
Třídící znak: 127131Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13141-2
Kat. čís.: 86972
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 2: Koncová zařízení přiváděného a odváděného vzduchu
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 2: Exhaust and supply air terminal devices
Třídící znak: 127131Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13141-3
Kat. čís.: 503336
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely bez ventilátoru
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 3: Range hoods for residential use without fan
Třídící znak: 127131Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13141-4
Kat. čís.: 512780
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 4: Aerodynamický, elektrický a akustický výkon jednosměrných větracích jednotek
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 4: Aerodynamic, electrical power and acoustic performance of unidirectional ventilation units
Třídící znak: 127131Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13141-5
Kat. čís.: 511736
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 5: Kryty a střešní vyústění koncových zařízení
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls, assisted cowls and roof outlet terminal devices
Třídící znak: 127131Datum vydání: 01.05.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13141-6
Kat. čís.: 97170
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 6: Jednotky odsávacích větracích systémů pro jednotlivé byty
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 6: Exhaust ventilation system packages used in a single dwelling
Třídící znak: 127131Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13141-7
Kat. čís.: 512782
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 7: Zkoušení výkonu přiváděcích a odváděcích potrubních větracích jednotek pro nucené větrání (včetně zpětného získávání tepla)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 7: Performance testing of ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery)
Třídící znak: 127131Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13141-8
Kat. čís.: 516205
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov - Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla)
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 8: Performance testing of non-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery)
Třídící znak: 127131Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6 7  Další strana >>