VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ


Vyhovuje 135 produktů
Aktuální strana 7 z 7

Předchozí strana

ČSN EN 13141-9
Kat. čís.: 81656
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 9: Vlhkostně řízené přiváděcí vyústky
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 9: Externally mounted humidity controlled air transfer device
Třídící znak: 127131Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16211
Kat. čís.: 501220
Větrání budov - Provozní měření průtoku vzduchu - Metody
Ventilation for buildings - Measurement of air flows on site - Methods
Třídící znak: 127132Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16282-2
Kat. čís.: 501831
Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 2: Kuchyňské větrací zákryty - Konstrukce a bezpečnostní požadavky
Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 2: Kitchen ventilation hoods; design and safety requirements
Třídící znak: 127133Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16282-3+A1
Kat. čís.: 512931
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 3: Větrací stropy - Konstrukce a bezpečnostní požadavky
Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 3: Kitchen ventilation ceilings; design and safety requirements
Třídící znak: 127133Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16282-4
Kat. čís.: 501833
Vybavení komerčních kuchyní - Součásti větracích zařízení pro komerční kuchyně - Část 4: Přívodní a odvodní vyústky - Konstrukce a bezpečnostní požadavky
Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 4: Air inlets and outlets; design and safety requirements
Třídící znak: 127133Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16282-7+A1
Kat. čís.: 512932
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru
Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 7: Installation and use of fixed fire suppression systems
Třídící znak: 127133Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16282-8
Kat. čís.: 503983
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 8: Zařízení pro nakládání s aerosolem; Požadavky a zkoušení
Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 8: Installations for treatment of aerosol; Requirements and testing
Třídící znak: 127134Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16282-5
Kat. čís.: 503979
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 5: Vzduchovod; Návrh a dimenzování
Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 5: Air duct; Design and dimensioning
Třídící znak: 127134Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16282-6
Kat. čís.: 510070
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 6: Oddělovače aerosolu; Konstrukce a bezpečnostní požadavky
Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 6: Aerosol separators; Design and safety requirements
Třídící znak: 127134Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 16282-1
Kat. čís.: 514809
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 1: Obecné požadavky včetně výpočtové metody
Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 1: General requirements including calculation method
Třídící znak: 127134Datum vydání: 01.05.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15858
Kat. čís.: 501347
Zařízení UV-C - Bezpečnostní informace - Přípustná expozice pro lidský organizmus
UV-C Devices - Safety information - Permissible human exposure
Třídící znak: 127242Datum vydání: 01.03.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17088
Kat. čís.: 513266
Větrací systémy s postranními závěsnými clonami - Bezpečnost
Side curtain ventilation systems - Safety
Třídící znak: 127801Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14240
Kat. čís.: 70145
Větrání budov - Chladicí kryty - Zkoušení a hodnocení
Ventilation for buildings - Chilled ceilings - Testing and rating
Třídící znak: 127811Datum vydání: 01.08.2004    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14518
Kat. čís.: 74012
Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení pasivních chladicích trámců
Ventilation for buildings - Chilled beams - Testing and rating of passive chilled beams
Třídící znak: 127813Datum vydání: 01.11.2005    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15116
Kat. čís.: 81283
Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení aktivních chladicích trámců
Ventilation in buildings - Chilled beams - Testing and rating of active chilled beams
Třídící znak: 127814Datum vydání: 01.09.2008    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  7