ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM


Vyhovuje 308 produktů
Aktuální strana 10 z 16

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 26 9041
Kat. čís.: 28753
Manipulační jednotky. Jednotné modulové řady
Unit loads. Unified modular series
Třídící znak: 269041Datum vydání: 01.09.1993  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN 26 9050
Kat. čís.: 28811
Paletové jednotky. Mechanické zkoušky. Všeobecné ustanovení
Palettized unit loads. Mechanical testing. General principles
Třídící znak: 269050Datum vydání: 01.10.1993  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 26 9051
Kat. čís.: 15289
Paletové jednotky. Výběr a označování vzorků ke zkouškám
Palettized unit loads. Sampling and identification of parts when testing
Třídící znak: 269051Datum vydání: 01.12.1993    Cena: 77 Kč
  
ČSN 26 9052
Kat. čís.: 15170
Paletové jednotky. Zkouška stohováním
Palletized unit loads. Stacking test
Třídící znak: 269052Datum vydání: 01.12.1993    Cena: 77 Kč
  
ČSN 26 9053
Kat. čís.: 16977
Paletové jednotky. Zkouška skrápěním vodou
Palletized unit loads. Water spray test
Třídící znak: 269053Datum vydání: 01.11.1994    Cena: 77 Kč
  
ČSN 26 9105
Kat. čís.: 23007
Požadavky na palety pro mezinárodní přepravu
Requirements for pallets for international transport
Třídící znak: 269105Datum vydání: 01.11.1992  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 26 9107
Kat. čís.: 23009
Opravy prostých a ohradových palet. Společná ustanovení
Repairs of the flat and box pallets. Common regulations
Třídící znak: 269107Datum vydání: 01.12.1992  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 26 9108
Kat. čís.: 23010
Kovové ukladacie debny. Technické požiadavky a skúšanie
Stacking bins. Common regulations
Třídící znak: 269108Datum vydání: 01.05.1992    Cena: 144,1 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 39291)Cena: Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.05.1992  
  
ČSN 26 9109
Kat. čís.: 23011
Ukládací bedny plastové. Technické požadavky a zkoušení
Plastic stacking bins
Třídící znak: 269109Datum vydání: 01.05.1992    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 26 9110
Kat. čís.: 21040
Evropská dřevěná čtyřcestná prostá paleta s rozměry 800 mm x 1200 mm
European four way flat pallet made of wood with dimensions 800 mm x 1 200 mm
Třídící znak: 269110Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
ČSN EN 13382
Kat. čís.: 65623
Prosté palety pro manipulaci s materiálem - Základní rozměry
Flat pallets for materials handling - Principal dimensions
Třídící znak: 269111Datum vydání: 01.09.2002  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 26 9112
Kat. čís.: 23014
Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení
Třídící znak: 269112Datum vydání: 01.07.1992  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 36544)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1993  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 36545)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1995  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 53170)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.08.1998  
  
Změna  : Z4 (Katalogové číslo: 65632)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.09.2002  
  
ČSN 26 9113
Kat. čís.: 23015
Nevratné prosté palety. Základní parametry
Expendable flat pallets. Basic parameters
Třídící znak: 269113Datum vydání: 01.03.1992    Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 26 9114
Kat. čís.: 23016
Nevratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení
Třídící znak: 269114Datum vydání: 01.03.1992    Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 35475)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.09.1993  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 35474)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.1995  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 506858)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.03.2019  
  
ČSN EN ISO 8611-1
Kat. čís.: 514625
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Zkušební metody
Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 1: Test methods
Třídící znak: 269118Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8611-2
Kat. čís.: 514626
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek
Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 2: Performance requirements and selection of tests
Třídící znak: 269118Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8611-3
Kat. čís.: 91876
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 3: Maximální pracovní břemena
Pallets for materials handling - Flat pallets - Part 3: Maximum working loads
Třídící znak: 269118Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 26 9119
Kat. čís.: 17121
Prosté palety. Pevnostní požadavky
General purpose flat pallets for trough transit of goods - Performance requirements
Třídící znak: 269119Datum vydání: 01.04.1995  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 26 9120
Kat. čís.: 23017
Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Základní parametry
Box and post pallets. Basic parameters
Třídící znak: 269120Datum vydání: 01.09.1991  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 53169)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1998  
  
ČSN 26 9121
Kat. čís.: 23018
Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Technické požadavky a zkoušení
Box and post pallets. Specification and testing
Třídící znak: 269121Datum vydání: 01.09.1991    Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 53167)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1998  
  
První strana Předchozí strana  10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>