ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM


Vyhovuje 307 produktů
Aktuální strana 1 z 16

Další strana >>

ČSN 26 0001
Kat. čís.: 25953
Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení
The conveying equipment. The nomenclature and classification
Třídící znak: 260001Datum vydání: 01.01.1987  Náhled normy Cena: 2393,6 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 35464)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.1989  
  
Změna  : b (Katalogové číslo: 35463)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1991  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 35465)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.03.1993  
  
ČSN 26 0002
Kat. čís.: 25954
Manipulace s materiálem. Názvosloví
Material handling. Terminology
Třídící znak: 260002Datum vydání:     Cena: 393,8 Kč
  
ČSN ISO 1819
Kat. čís.: 28647
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení
Continuous mechanical handling equipment. Safety code. General rules
Třídící znak: 260005Datum vydání: 01.04.1993  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 7149
Kat. čís.: 28690
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní ustanovení
Continuous handling equipment. Safety code. Special rules
Třídící znak: 260006Datum vydání: 01.05.1993  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN ISO 2148
Kat. čís.: 15194
Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Terminologie
Continuous handling equipment. Nomenclature
Třídící znak: 260009Datum vydání: 01.01.1994    Cena: 840,4 Kč
  
ČSN 26 0070
Kat. čís.: 16025
Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeních
Classification and symbolization of bulk material transported on conveyor equipment
Třídící znak: 260070Datum vydání: 01.05.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN ISO 3569
Kat. čís.: 15905
Zařízení pro plynulou dopravu. Klasifikace kusových břemen
Continuous mechanical handling equipment. Classification of unit loads
Třídící znak: 260072Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN EN 741+A1
Kat. čís.: 88552
Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů
Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for systems and their components for pneumatic handling of bulk materials
Třídící znak: 260081Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 617+A1
Kat. čís.: 88548
Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers
Třídící znak: 260082Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 618+A1
Kat. čís.: 88549
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků
Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt conveyors
Třídící znak: 260083Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 619
Kat. čís.: 516900
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami
Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for equipment for mechanical handling of unit loads
Třídící znak: 260084Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 620
Kat. čís.: 516065
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál
Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for fixed belt conveyors for bulk materials
Třídící znak: 260085Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14658+A1
Kat. čís.: 86626
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné bezpečnostní požadavky na kontinuální manipulační zařízení pro povrchovou těžbu hnědého uhlí
Continuous handling equipment and systems - General safety requirements for continuous handling equipment for opencast lignite mining
Třídící znak: 260086Datum vydání: 01.08.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 22721
Kat. čís.: 518246
Dopravní pásy - Specifikace pro pryžové nebo plastové dopravní pásy s textilní vrstvou pro podzemní dolování
Conveyor belts - Specification for rubber- or plasticscovered conveyor belts of textile construction for underground mining
Třídící znak: 260359Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 26 0360
Kat. čís.: 25958
Názvosloví dopravních pásů
Terminology of conveyor belts
Třídící znak: 260360Datum vydání: 01.08.1991    Cena: 535,7 Kč
  
ČSN EN 14973
Kat. čís.: 500710
Dopravní pásy pro použití v podzemních instalacích - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost
Conveyor belts for use in underground installations - Electrical and flammability safety requirements
Třídící znak: 260368Datum vydání: 01.09.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12882
Kat. čís.: 99338
Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost
Conveyor belts for general purpose use - Electrical and flammability safety requirements
Třídící znak: 260369Datum vydání: 01.02.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 26 0370
Kat. čís.: 25959
Dopravní pásy s textilní kostrou. Metody zkoušení základních vlastností
Conveyor belts with textile carcass. Method of test of main properties
Třídící znak: 260370Datum vydání: 01.01.1988    Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 35466)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1992  
  
ČSN EN ISO 21179
Kat. čís.: 93063
Lehké dopravní pásy - Určení elektrického pole generovaného běžícím lehkým dopravním pásem
Light conveyor belts - Determination of the electrostatic field generated by a running light conveyor belt
Třídící znak: 260371Datum vydání: 01.08.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 26 0372
Kat. čís.: 25960
Dopravní pásy s textilní kostrou. Zkoušení požárně technických vlastností
Determination of fire resistance of conveyor belts with textile carcass
Třídící znak: 260372Datum vydání: 01.05.1988  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 35467)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.1992  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 20853)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.01.1997  
  
První strana   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Další strana >>