ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU


Vyhovuje 25 produktů
Aktuální strana 1 z 2

Další strana >>

ČSN 39 5001
Kat. čís.: 513650
Expanzní zbraně a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení
Expansion weapons and special arms - Technical requirements - Testing
Třídící znak: 395001Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 39 5002
Kat. čís.: 517809
Civilní střelné zbraně a střelivo - Terminologie
Civilian firearms and ammunition - General terms and definitions
Třídící znak: 395002Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
  
ČSN 39 5003
Kat. čís.: 513618
Civilní palné zbraně - Obecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení
Civil firearms - General requirements on design, production and testing
Třídící znak: 395003Datum vydání: 01.11.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 39 5004
Kat. čís.: 515591
Expanzní pracovní přístroje - Technické požadavky - Zkoušení
Expansive devices - Technical requirements - Testing
Třídící znak: 395004Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 39 5005
Kat. čís.: 94929
Zkoušení civilních palných zbraní
Testing of civil firearms
Třídící znak: 395005Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 501971)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.04.2017  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 514876)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
ČSN 39 5006
Kat. čís.: 15216
Zkoušení civilních vzduchovek a vzduchových pistolí
Civilian air rifles and air pistols examination
Třídící znak: 395006Datum vydání: 01.12.1993  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26447)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 54318)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.1998  
  
ČSN 39 5007
Kat. čís.: 16228
Zkoušení loveckých a sportovních zbraní a expanzních přístrojů za ztížených klimatických podmínek
Testing of hunting and sporting weapons and expansion devices under adverse weather conditions
Třídící znak: 395007Datum vydání: 01.05.1994  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26448)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 54317)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.11.1998  
  
Změna  : Z3 (Katalogové číslo: 514877)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.05.2022  
  
ČSN 39 5008
Kat. čís.: 515341
Palné zbraně nabíjené ústím - Ruční a lafetované zbraně - Technické požadavky - Zkoušení
Muzzle-loading firearms - Handguns and rifled weapons - Technical requirements - Testing
Třídící znak: 395008Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 39 5011
Kat. čís.: 73999
Povrchová ochrana součástí loveckých a sportovních zbraní
Surface protection of hunting and sport arm parts
Třídící znak: 395011Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 39 5020
Kat. čís.: 501972
Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie
Cartridges and barrel bores - Dimensions, pressures and energy
Třídící znak: 395020Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 39 5045
Kat. čís.: 27256
Pistolové a revolverové hlavně
The pistol and revover barrels
Třídící znak: 395045Datum vydání: 01.11.1992  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26451)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 39 5060
Kat. čís.: 27257
Zbraně pro civilní potřebu. Kontrolní referenční měřidla uzamykacích vůlí ručních palných zbraní
Reference gauge for checking of small arms closing plays
Třídící znak: 395060Datum vydání: 01.11.1992  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Oprava  : UR (Katalogové číslo: 54200)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.12.1992  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26452)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 39 5061
Kat. čís.: 28534
Zbraně pro civilní potřebu. Kontrolní referenční měřidla nábojových komor ručních palných zbraní
Civil arms. Reference gauge for checking of small arms cartridge chambers
Třídící znak: 395061Datum vydání: 01.01.1993  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26453)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997  
  
ČSN 39 5105
Kat. čís.: 94927
Zkoušení střeliva
Ammunition testing
Třídící znak: 395105Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 501973)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.04.2017  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 513209)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.10.2021  
  
ČSN 39 5106
Kat. čís.: 94928
Kontrola střeliva
Ammunition check
Třídící znak: 395106Datum vydání: 01.03.2014  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 501969)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.04.2017  
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 513211)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.10.2021  
  
ČSN 39 5107
Kat. čís.: 513228
Kontrola referenčního střeliva
Testing of reference cartridges
Třídící znak: 395107Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 39 5118
Kat. čís.: 514924
Střelivo pro plynové zbraně
Ammunition for gas firearms
Třídící znak: 395118Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN 39 5301
Kat. čís.: 16046
Balistická měřidla. Tlakoměrné hlavně. Technické požadavky
Ballistic measuring devices. Pressure measuring barrels. Technical requirements
Třídící znak: 395301Datum vydání: 01.03.1994  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 26457)ZrušenáCena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.08.1997Datum zrušení:  01.11.2021 
  
Změna  : Z2 (Katalogové číslo: 513210)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.10.2021  
  
ČSN 39 5302
Kat. čís.: 513212
Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači
Devices for measurement of gunpowder gas pressure by piezoelectric (PE) sensors
Třídící znak: 395302Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN 39 5305
Kat. čís.: 73998
Kalibrace piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů
Calibration of mechanic-electric (piezo) transducers for measurement of gunpowder gas pressure
Třídící znak: 395305Datum vydání: 01.01.2006  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 513617)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.11.2021  
  
První strana   1 2  Další strana >>