ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA


Vyhovuje 104 produktů
Aktuální strana 3 z 6

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 22600-3
Kat. čís.: 96636
Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 3: Implementace
Health informatics - Privilege management and access control - Part 3: Implementations
Třídící znak: 980023Datum vydání: 01.03.2015    Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 22857
Kat. čís.: 96556
Zdravotnická informatika - Směrnice pro ochranu přeshraničních toků osobních zdravotních údajů
Health informatics - Guidelines on data protection to facilitate transborder flow of personal health data
Třídící znak: 980024Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17117-1
Kat. čís.: 508041
Zdravotnická informatika - Terminologické zdroje - Část 1: Charakteristiky
Health informatics - Terminological resources - Part 1: Characteristics
Třídící znak: 980030Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 518073)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.12.2023  
  
ČSN EN ISO 13131
Kat. čís.: 516503
Zdravotnická informatika - Telemedicínské služby - Směrnice pro plánování kvality
Health informatics - Telehealth services - Quality planning guidelines
Třídící znak: 980031Datum vydání: 01.04.2023  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12264
Kat. čís.: 74662
Zdravotnická informatika - Struktury kategorií pro pojmové systémy
Health informatics - Categorial structures for systems of concepts
Třídící znak: 981003Datum vydání: 01.04.2006    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 20301
Kat. čís.: 97585
Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Obecné charakteristiky
Health informatics - Health cards - General characteristic
Třídící znak: 981004Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 20302
Kat. čís.: 97589
Zdravotnická informatika - Zdravotní karty - Číselný systém a postup registrace identifikátorů vydavatelů karet
Health informatics - Health cards - Numbering system and registration procedure for issuer identifiers
Třídící znak: 981004Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 27269
Kat. čís.: 515148
Zdravotnická informatika - Mezinárodní souhrn o pacientovi
Health informatics - International patient summary
Třídící znak: 981006Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1614
Kat. čís.: 78016
Zdravotnická informatika - Zobrazení dedikovaných druhů vlastností v laboratorním zdravotnictví
Health informatics - Representation of dedicated kinds of property in laboratory medicine
Třídící znak: 981010Datum vydání: 01.06.2007    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12381
Kat. čís.: 508948
Zdravotnická informatika - Explicitní časově podmíněné výrazy pro specifické problémy zdravotní péče
Health informatics - Explicit time-related expressions for healthcare-specific problems
Třídící znak: 981012Datum vydání: 01.02.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13606-1
Kat. čís.: 508607
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 1: Referenční model
Health informatics - Electronic health record communication - Part 1: Reference model
Třídící znak: 981015Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13606-2
Kat. čís.: 508608
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 2: Specifikace výměny archetypů
Health informatics - Electronic health record communication - Part 2: Archetype interchange specification
Třídící znak: 981015Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13606-3
Kat. čís.: 508609
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 3: Referenční archetypy a seznamy termínů
Health informatics - Electronic health record communication - Part 3: Reference archetypes and term lists
Třídící znak: 981015Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13606-4
Kat. čís.: 508610
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 4: Bezpečnost
Health informatics - Electronic health record communication - Part 4: Security
Třídící znak: 981015Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13606-5
Kat. čís.: 508611
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 5: Specifikace rozhraní
Health informatics - Electronic health record communication - Part 5: Interface specification
Třídící znak: 981015Datum vydání: 01.01.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO/TR 18307
Kat. čís.: 65888
Zdravotnická informatika - Interoperabilita a slučitelnost v normách pro předávání zpráv a komunikací - Klíčové charakteristiky
Health informatics - Interoperability and compatibility in messaging and communication standards - Key characteristics
Třídící znak: 981018Datum vydání: 01.01.2003    Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 1828
Kat. čís.: 91899
Kategoriální struktura pro terminologické systémy chirurgických zákroků
Health informatics - Categorial structure for terminological systems of surgical procedures
Třídící znak: 981020Datum vydání: 01.02.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18812
Kat. čís.: 67661
Zdravotnická informatika - Komunikace laboratorních informačních systémů s klinickými analyzátory - Využití mechanismu profilu
Health informatics - Clinical analyser interfaces to laboratry information systems - Use profiles
Třídící znak: 981023Datum vydání: 01.09.2003    Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14484
Kat. čís.: 71009
Zdravotnická informatika - Mezinárodní přenos dat o zdravotním stavu osob podle Směrnice EU o ochraně dat - Politika zabezpečení na vysoké úrovni
Health Informatics - International transfer of personal health data covered by the EU data protection directive - High level security policy
Třídící znak: 981024Datum vydání: 01.08.2004    Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN EN 14485
Kat. čís.: 71008
Zdravotnická informatika - Návod pro zprostředkování dat o zdravotním stavu osob v mezinárodních aplikacích v kontextu se Směrnicí EU o ochraně dat
Health Informatics - Guidance for handling personal health data in international applications in the context of the EU data protection directive
Třídící znak: 981025Datum vydání: 01.08.2004    Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6  Další strana >>