ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 63 produktů
Aktuální strana 3 z 4

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 11138-2
Kat. čís.: 503048
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 2: Biologické indikátory pro sterilizaci ethylenoxidem
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 2: Biological indicators for ethylene oxide sterilization processes
Třídící znak: 847111Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11138-3
Kat. čís.: 503049
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 3: Biologické indikátory pro sterilizaci vlhkým teplem
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 3: Biological indicators for moist heat sterilization processes
Třídící znak: 847111Datum vydání: 01.08.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11138-4
Kat. čís.: 502942
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 4: Biologické indikátory pro sterilizaci suchým teplem
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 4: Biological indicators for dry heat sterilization processes
Třídící znak: 847111Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11138-5
Kat. čís.: 502941
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 5: Biologické indikátory pro sterilizaci nízkoteplotní parou a formaldehydem
Sterilization of health care products - Biological indicators - Part 5: Biological indicators for low-temperature steam and formaldehyde sterilization processes
Třídící znak: 847111Datum vydání: 01.10.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13060+A1
Kat. čís.: 507476
Malé parní sterilizátory
Small steam sterilizers
Třídící znak: 847112Datum vydání: 01.05.2019  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11140-1
Kat. čís.: 97871
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Obecné požadavky
Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements
Třídící znak: 847121Datum vydání: 01.07.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11140-3
Kat. čís.: 84570
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 3: Systémy indikátorů třídy 2 pro použití při Bowie-Dickově zkoušce pro detekci pronikání páry
Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 3: Class 2 indicator systems for use in the Bowie and Dick-type steam penetration test
Třídící znak: 847121Datum vydání: 01.12.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11140-4
Kat. čís.: 78787
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 4: Indikátory třídy 2 jako alternativa k Bowle-Dickově zkoušce pro detekci průniku páry
Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 4: Class 2 indicators as an alternative to the Bowie and Dicktype test for detection of steam penetration (ISO 11140-4:2007)
Třídící znak: 847121Datum vydání: 01.10.2007    Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11140-6
Kat. čís.: 516702
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 6: Indikátory typu 2 a zátěžové prostředky pro zkoušení výkonu malých parních sterilizátorů
Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 6: Type 2 indicators and process challenge devices for use in performance testing of small steam sterilizers
Třídící znak: 847121Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15883-1
Kat. čís.: 85046
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky
Washer disinfectors - Part 1: General requirements, terms and definitions and tests
Třídící znak: 847150Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 96685)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.01.2015  
  
ČSN EN ISO 15883-2
Kat. čís.: 85045
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 2: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí pro chirurgické nástroje, anestetické příslušenství, nádoby, mísy, nářadí, skleněné laboratorní pomůcky atd.
Washer-disinfectors - Part 2: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for surgical instruments, anaesthetic equipment, bowls, dishes, receivers, utensils, glassware, etc.
Třídící znak: 847150Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15883-3
Kat. čís.: 85044
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 3: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí nádob pro lidské výměšky
Washer-disinfectors - Part 3: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for human waste containers
Třídící znak: 847150Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15883-4 ed. 3
Kat. čís.: 507180
Mycí dezinfekční zařízení - Část 4: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení používajících chemické dezinfekční přípravky pro termolabilní endoskopy
Washer-disinfectors - Part 4: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for thermolabile endoscopes
Třídící znak: 847150Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15883-5
Kat. čís.: 513748
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 5: Požadavky na funkční způsobilost a kritéria zkušebních metod pro prokázání účinnosti čištění
Washer-disinfectors - Part 5: Performance requirements and test method criteria for demonstrating cleaning efficacy
Třídící znak: 847150Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15883-6
Kat. čís.: 501493
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 6: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro tepelnou dezinfekci neinvazivních, nekritických zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči
Washer-disinfectors - Part 6: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for non-invasive, non-critical medical devices and healthcare equipment
Třídící znak: 847150Datum vydání: 01.01.2017  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 15883-7
Kat. čís.: 500887
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 7: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro chemickou dezinfekci neinvazivních, nekritických termolabilních zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči
Washer-disinfectors - Part 7: Requirements and tests for washer-disinfectors employing chemical disinfection for non-invasive, non-critical thermolabile medical devices and healthcare equipment
Třídící znak: 847150Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14175-1
Kat. čís.: 68133
Digestoře - Část 1: Názvosloví
Fume cupboards - Part 1: Vocabulary
Třídící znak: 847500Datum vydání: 01.11.2003    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14175-2
Kat. čís.: 68132
Digestoře - Část 2: Požadavky na bezpečnost a výkon
Fume cupboards - Part 2: Safety and performance requirements
Třídící znak: 847500Datum vydání: 01.11.2003    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14175-3
Kat. čís.: 508128
Digestoře - Část 3: Typové metody zkoušení
Fume cupboards - Part 3: Type test methods
Třídící znak: 847500Datum vydání: 01.11.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14175-4
Kat. čís.: 72097
Digestoře - Část 4: Metody zkoušení (On site)
Fume cupboards - Part 4: On-site test methods
Třídící znak: 847500Datum vydání: 01.04.2005    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4  Další strana >>