ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 63 produktů
Aktuální strana 1 z 4

Další strana >>

ČSN EN ISO 9999
Kat. čís.: 515610
Kompenzační pomůcky - Klasifikace a terminologie
Assistive products - Classification and terminology
Třídící znak: 841001Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 2063,6 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN ISO 17069
Kat. čís.: 512670
Přístupnost - Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání
Accessible design - Considerations and assistive products for accessible meeting
Třídící znak: 841002Datum vydání: 01.06.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 21801-1
Kat. čís.: 512718
Kognitivní přístupnost - Část 1: Obecná směrnice
Cognitive accessibility - Part 1: General guidelines
Třídící znak: 841003Datum vydání: 01.10.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21801-2
Kat. čís.: 516838
Kognitivní přístupnost - Část 2: Podávání zpráv
Cognitive accessibility - Part 2: Reporting
Třídící znak: 841003Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21802
Kat. čís.: 514197
Kompenzační pomůcky - Směrnice pro kognitivní přístupnost - Denní řízení času
Assistive products - Guidelines on cognitive accessibility - Daily time management
Třídící znak: 841004Datum vydání: 01.04.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21856
Kat. čís.: 516923
Kompenzační pomůcky - Obecné požadavky a zkušební metody
Assistive products - General requirements and test methods
Třídící znak: 841005Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1985
Kat. čís.: 57009
Pomůcky pro chůzi - Všeobecné požadavky a metody zkoušení
Walking aids - General requirements and test methods
Třídící znak: 841010Datum vydání: 01.07.2000    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 11334-1
Kat. čís.: 79181
Pomůcky pro chůzi ovládané jednou rukou - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Předloketní berle
Assistive products for walking manipulated by one arm - Requirements and test methods - Part 1: Elbow crutches (ISO 11334-1:2007)
Třídící znak: 841011Datum vydání: 01.08.2007    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11334-4
Kat. čís.: 57600
Pomůcky pro chůzi ovládané jednou rukou - Požadavky a metody zkoušení - Část 4: Hole s třemi nebo více opěrami
Walking aids manipulated by one arm - Requirements and test methods - Part 4: Walking sticks with three or more legs (ISO 11334-4:1999)
Třídící znak: 841011Datum vydání: 01.04.2000    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11199-1
Kat. čís.: 513189
Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Chodítka
Assistive products for walking manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 1: Walking frames
Třídící znak: 841012Datum vydání: 01.12.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11199-2
Kat. čís.: 513314
Kompenzační pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Rolátory
Assistive products for walking manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 2: Rollators
Třídící znak: 841012Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11199-3
Kat. čís.: 73497
Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Rámy s deskou pro chůzi
Walking aids manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 3: Walking tables
Třídící znak: 841012Datum vydání: 01.10.2005    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24415-1
Kat. čís.: 83876
Koncové části pomůcek pro podporu chůze - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Tření na koncových částech
Tips for assistive products for walking - Requirements and test methods - Part 1: Friction of tips (ISO 24415-1:2009)
Třídící znak: 841013Datum vydání: 01.09.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12183 ed. 3
Kat. čís.: 517488
Ručně poháněné vozíky - Požadavky a zkušební metody
Manual wheelchairs - Requirements and test methods
Třídící znak: 841021Datum vydání: 01.07.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12184 ed. 3
Kat. čís.: 517292
Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky - Požadavky a zkušební metody
Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods
Třídící znak: 841022Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 16021
Kat. čís.: 62182
Pomůcky pro sběr moči - Základní zásady pro hodnocení jednorázových pomůcek pro sběr při inkontinenci dospělých osob z hlediska uživatele a obsluhujících osob
Urine-absorbing aids - Basic principles for evaluation of single-use adult-incontinence-absorbing aids from the perspective of users and caregivers (ISO 16021:2000)
Třídící znak: 841030Datum vydání: 01.11.2001    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8669-2
Kat. čís.: 52917
Sběrné vaky na moč - Část 2: Požadavky a zkušební metody
Urine collection bags - Part 2: Requirements and test methods
Třídící znak: 841031Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 8670-2
Kat. čís.: 52918
Sběrné vaky při stomiích - Část 2: Požadavky a zkušební metody
Ostomy collection bags - Part 2: Requirements and test methods
Třídící znak: 841032Datum vydání: 01.09.1998    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: schvál. k přím. užívání  
ČSN EN ISO 15621
Kat. čís.: 503520
Inkontinenční pomůcky pro absorpci moči a/nebo stolice - Obecná směrnice pro hodnocení
Absorbent incontinence aids for urine and/or faeces - General guidelines on evaluation
Třídící znak: 841033Datum vydání: 01.01.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 22748
Kat. čís.: 513315
Inkontinenční produkty pro absorpci moči a/nebo stolice - Názvy a zobrazení typů produktů
Absorbent incontinence products for urine and/or faeces - Product type names and illustrations
Třídící znak: 841034Datum vydání: 01.01.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana   1 2 3 4  Další strana >>