ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 496 produktů
Aktuální strana 3 z 25

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 5364 ed. 2
Kat. čís.: 501569
Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody
Anaesthetic and respiratory equipment - Oropharyngeal airways
Třídící znak: 852131Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 24072
Kat. čís.: 518002
Zkušební metoda zadržování bakterií v aerosolu u přívodu vzduchu pro aplikátory
Aerosol bacterial retention test method for air-inlet on administration devices
Třídící znak: 852132Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16628
Kat. čís.: 515978
Anesteziologické a respirační přístroje - Tracheobronchiální trubice
Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheobronchial tubes
Třídící znak: 852149Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1282-2+A1
Kat. čís.: 85284
Tracheostomické trubice - Část 2: Pediatrické trubice
Tracheostomy tubes - Part 2: Paediatric tubes
Třídící znak: 852150Datum vydání: 01.02.2010  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5366
Kat. čís.: 501567
Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice a spojky
Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheostomy tubes and connectors
Třídící znak: 852150Datum vydání: 01.04.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14408 ed. 2
Kat. čís.: 500425
Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace
Tracheal tubes designed for laser surgery - Requirements for marking and accompanying information
Třídící znak: 852151Datum vydání: 01.10.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 5362
Kat. čís.: 508954
Anestetické zásobní vaky
Anaesthetic reservoir bags
Třídící znak: 852160Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 14931
Kat. čís.: 76963
Tlakové nádoby pro humánní použití - Systémy s tlakovými komorami pro hyperbarickou terapii více osob - Funkčnost, požadavky na bezpečnost a zkoušení
Pressure vessels for human occupancy (PVHO) - Multi-place pressure chamber systems for hyperbaric therapy - Performance, safety requirements and testing
Třídící znak: 852170Datum vydání: 01.10.2006  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 81060-3
Kat. čís.: 517973
Neinvazivní tonometry - Část 3: Klinická zkouška typu s kontinuálním automatizovaným měřením
Non-invasive sphygmomanometers - Part 3: Clinical investigation of continuous automated measurement type
Třídící znak: 852701Datum vydání: 01.09.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 81060-1
Kat. čís.: 94353
Neinvazivní tonometry - Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením
Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: Requirements and test methods for non-automated measurement type
Třídící znak: 852701Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 81060-2 ed. 2
Kat. čís.: 510247
Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s intermitentním automatizovaným měřením
Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of intermittent automated measurement type
Třídící znak: 852701Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 511973)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.03.2021  
  
ČSN EN ISO 10079-1
Kat. čís.: 515869
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení
Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction equipment
Třídící znak: 852703Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10079-2
Kat. čís.: 516096
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 2: Odsávací zařízení poháněná manuálně
Medical suction equipment - Part 2: Manually powered suction equipment
Třídící znak: 852703Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10079-3
Kat. čís.: 516097
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 3: Odsávací zařízení poháněná podtlakovým nebo tlakovým zdrojem
Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or positive pressure gas source
Třídící znak: 852703Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10079-4
Kat. čís.: 515543
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 4: Obecné požadavky
Medical suction equipment - Part 4: General requirements
Třídící znak: 852703Datum vydání: 01.08.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 5367
Kat. čís.: 518186
Anesteziologické a respirační přístroje - Dýchací soupravy a konektory
Anaesthetic and respiratory equipment - Breathing sets and connectors
Třídící znak: 852706Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11197 ed. 3
Kat. čís.: 511121
Zdravotnické napájecí jednotky
Medical supply units
Třídící znak: 852711Datum vydání: 01.10.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23368
Kat. čís.: 516130
Anesteziologické a respirační přístroje - Nosní kanyly s nízkým průtokem pro kyslíkovou terapii
Anaesthetic and respiratory equipment - Low-flow nasal cannulae for oxygen therapy
Třídící znak: 852723Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10524-1
Kat. čís.: 507448
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku
Pressure regulators for use with medical gases - Part 1: Pressure regulators and pressure regulators with flowmetering devices
Třídící znak: 852750Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 518734)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.04.2024  
  
ČSN EN ISO 10524-2
Kat. čís.: 507447
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily
Pressure regulators for use with medical gases - Part 2: Manifold and line pressure regulators
Třídící znak: 852750Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Další strana >>