ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 496 produktů
Aktuální strana 6 z 25

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 14708-4
Kat. čís.: 515974
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 4: Implantabilní infuzní pumpy
Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 4: Implantable infusion pump systems
Třídící znak: 853010Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14708-5
Kat. čís.: 515975
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 5: Přístroje pro podporu oběhu
Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 5: Circulatory support devices
Třídící znak: 853010Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14708-6
Kat. čís.: 515976
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 6: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu tachyarytmie (včetně implantabilních defibrilátorů)
Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 6: Particular requirements for active implantable medical devices intended to treat tachyarrhythmia (including implantable defibrillators)
Třídící znak: 853010Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14708-7
Kat. čís.: 515977
Chirurgické implantáty - Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 7: Zvláštní požadavky na systémy kochleárních implantátů a sluchových kmenových implantátů
Implants for surgery - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear and auditory brainstem implant systems
Třídící znak: 853010Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 23908
Kat. čís.: 93696
Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Přípravek pro ochranu před ostrými předměty pro injekční jehly pro jedno použití, zavaděče katetrů a jehly používané pro odběr krve
Sharps injury protection - Requirements and test methods - Sharps protection features for single-use hypodermic needles, introducers for catheters and needles used for blood sampling
Třídící znak: 854000Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 14155
Kat. čís.: 511622
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe
Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice
Třídící znak: 854001Datum vydání: 01.01.2021  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 23907-1
Kat. čís.: 507454
Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Nádoby na ostré předměty pro jedno použití
Sharps injury protection - Requirements and test methods - Part 1: Single-use sharps containers
Třídící znak: 854002Datum vydání: 01.07.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN IEC 1223-1
Kat. čís.: 56638
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 1: Všeobecná hlediska
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 1: General aspects
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.08.1999    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN IEC 1223-2-1
Kat. čís.: 56639
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-1: Zkoušky stálosti - Vyvolávací automaty
Evaluation and routine testing in medical imaging departmens - Part 2-1: Constancy tests - Film processors
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.09.1999    Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 61223-3-2 ed. 2
Kat. čís.: 82193
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-2: Acceptance tests - Imaging performance of mammographic X-ray equipment (IEC 61223-3-2:2007)
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.03.2009  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 61223-3-4
Kat. čís.: 61934
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-4: Acceptance tests - Imaging performance of dental X-ray equipment
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.06.2001  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2
Kat. čís.: 509578
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-5: Acceptance tests and and constancy tests - Imaging performance of computed tomography X-ray equipment
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.05.2020  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 515741)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2022  
  
ČSN EN IEC 61223-3-6
Kat. čís.: 510297
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací – Část 3-6: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti – Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení v režimu mamografické tomosyntézy
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-6: Acceptance and constancy tests - Imaging performance of mammographic X-ray equipment used in a mammographic tomosynthesis mode of operation
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 61223-3-7
Kat. čís.: 514608
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-7: Přejímací zkoušky a kontrola jakosti stomatologických extraorálních rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii s konickým svazkem
Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-7: Acceptance and constancy tests - Imaging performance of X-ray equipment for dental cone beam computed tomography
Třídící znak: 854012Datum vydání: 01.07.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN IEC 63077
Kat. čís.: 509991
Správná praxe při renovaci zdravotnických zobrazovacích zařízení
Good refurbishment practices for medical imaging equipment
Třídící znak: 854020Datum vydání: 01.07.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1644-1
Kat. čís.: 51706
Zkušební metody pro netkané obvazové materiály pro zdravotnické účely - Část 1: Netkané textilie používané při výrobě obvazových materiálů
Test methods for nonwoven compresses for medical use - Part 1: Nonwovens used in the manufacture of compresses
Třídící znak: 854260Datum vydání: 01.06.1998    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1644-2
Kat. čís.: 58729
Zkušební metody pro netkané obvazové materiály pro zdravotnické účely - Část 2: Hotové obvazové materiály
Test methods for nonwoven compresses for medical use - Part 2: Finished compresses
Třídící znak: 854260Datum vydání: 01.08.2000    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13726
Kat. čís.: 518345
Zkušební metody pro obvazy - Aspekty sacích vlastností, penetrace vlhkosti, vodotěsnosti a přizpůsobivosti
Test methods for wound dressings - Aspects of absorption, moisture vapour transmission, waterproofness and extensibility
Třídící znak: 854265Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13485 ed. 2
Kat. čís.: 501287
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
Třídící znak: 855001Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 514688)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.04.2022  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 502973)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.07.2017  
  
ČSN EN ISO 15189 ed. 2
Kat. čís.: 93112
Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost
Medical laboratories - Requirements for quality and competence
Třídící znak: 855101Datum vydání: 01.06.2013Datum zrušení: 31.12.2025 Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 503562)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.11.2017Datum zrušení:  31.12.2025 
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 517481)Cena: 39,6 Kč
 
 Vydána: 01.07.2023Datum zrušení:  31.12.2025 
  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>