ZDRAVOTNICTVÍ


Vyhovuje 496 produktů
Aktuální strana 8 z 25

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 10993-5
Kat. čís.: 85037
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro
Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-6
Kat. čís.: 502607
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci
Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 10993-7
Kat. čís.: 83546
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 7: Rezidua při sterilizaci ethylenoxidem
Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.06.2009  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 515335)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.07.2022  
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 86540)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2010  
  
ČSN EN ISO 10993-9
Kat. čís.: 514074
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 9: Obecné zásady pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů
Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P ISO/TS 10993-20
Kat. čís.: 82711
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 20: Zásady a metody imunotoxikologického zkoušení zdravotnických prostředků
Biological evaluation of medical devices - Part 20: Principles and methods for immunotoxicology testing of medical devices
Třídící znak: 855220Datum vydání: 01.02.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8871-1
Kat. čís.: 72072
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití – Část 1: Extrahovatelné látky v parních autoklávech
Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 1: Extractables in aqueous autoclavates
Třídící znak: 855226Datum vydání: 01.04.2005    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8871-2
Kat. čís.: 510927
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 2: Indikace a charakterizace
Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 2: Identification and characterization
Třídící znak: 855226Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8871-3
Kat. čís.: 71072
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 3: Stanovení uvolňovaných částic
Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceuticals use - Part 3: Determination of released-particle count
Třídící znak: 855226Datum vydání: 01.12.2004    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 507940)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.10.2019  
  
ČSN EN ISO 8871-4
Kat. čís.: 76650
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 4: Biologické požadavky a zkušební metody
Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 4: Biological requirements and test methods
Třídící znak: 855226Datum vydání: 01.11.2006    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 8871-5
Kat. čís.: 502100
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 5: Funkční požadavky a zkoušky
Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 5: Functional requirements and testing
Třídící znak: 855226Datum vydání: 01.06.2017  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14971
Kat. čís.: 510230
Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky
Medical devices - Application of risk management to medical devices
Třídící znak: 855231Datum vydání: 01.06.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A11 (Katalogové číslo: 515067)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.06.2022  
  
ČSN EN ISO 22367
Kat. čís.: 518267
Zdravotnické laboratoře - Aplikace managementu rizik na zdravotnické laboratoře
Medical laboratories - Application of risk management to medical laboratories
Třídící znak: 855232Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 20857
Kat. čís.: 94384
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace suchým teplem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
Sterilization of health care products - Dry heat - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
Třídící znak: 855250Datum vydání: 01.12.2013  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 17665-1
Kat. čís.: 78282
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
Třídící znak: 855251Datum vydání: 01.04.2007  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN ISO/TS 17665-2
Kat. čís.: 83388
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace vlhkým teplem - Část 2: Pokyny pro použití ISO 17665-1
Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on the application of ISO 17665-1 (ISO 17665-2:2009)
Třídící znak: 855251Datum vydání: 01.07.2009  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 11135
Kat. čís.: 96806
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
Sterilization of health-care products - Ethylene oxide - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
Třídící znak: 855252Datum vydání: 01.02.2015  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 510095)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020  
  
ČSN EN ISO 11137-1
Kat. čís.: 99131
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
Třídící znak: 855253Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A2 (Katalogové číslo: 510094)Cena: 269,5 Kč
 
 Vydána: 01.05.2020  
  
ČSN EN ISO 11137-2
Kat. čís.: 99133
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky
Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose
Třídící znak: 855253Datum vydání: 01.01.2016  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Změna  : A1 (Katalogové číslo: 518268)Cena: 214,5 Kč
 
 Vydána: 01.11.2023  
  
ČSN EN ISO 11137-3
Kat. čís.: 503917
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 3: Návod k dozimetrickým aspektům vývoje, validace a průběžné kontroly
Sterilization of health care products - Radiation - Part 3: Guidance on dosimetric aspects of development, validation and routine control
Třídící znak: 855253Datum vydání: 01.12.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN ISO/TS 11137-4
Kat. čís.: 518004
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 4: Návod pro řízení procesu
Sterilization of health care products - Radiation - Part 4: Guidance on process control
Třídící znak: 855253Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>