ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE


Vyhovuje 408 produktů
Aktuální strana 2 z 21

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 818-2+A1
Kat. čís.: 82374
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 2: Medium tolerance chain for chain slings - Grade 8
Třídící znak: 270083Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 818-3+A1
Kat. čís.: 82375
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 3: Medium tolerance chain for chain slings - Grade 4
Třídící znak: 270083Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 818-4+A1
Kat. čís.: 82376
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4: Vázací řetězy - Třída 8
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 4: Chain slings - Grade 8
Třídící znak: 270083Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 818-5+A1
Kat. čís.: 82377
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 5: Vázací řetězy - Třída 4
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 5: Chain slings - Grade 4
Třídící znak: 270083Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 818-6+A1
Kat. čís.: 82378
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 6: Vázací řetězy - Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 6: Chain slings - Specification for information for use and maintenance to be provided by the manufacturer
Třídící znak: 270083Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 818-7+A1
Kat. čís.: 82379
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT a DT)
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 7: Fine tolerance hoist chain, Grade T (Types T, DAT and DT)
Třídící znak: 270083Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 818-1+A1
Kat. čís.: 82373
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné přejímací podmínky
Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 1: General conditions of acceptance
Třídící znak: 270083Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 27 0100
Kat. čís.: 2361
Zdvihací zařízení. Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla
Lifting devices. Calculation of steel ropes for cranes and lifting machines
Třídící znak: 270100Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12839)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.1984  
  
ČSN EN 13001-1
Kat. čís.: 98672
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky
Cranes - General design - Part 1: General principles and requirements
Třídící znak: 270105Datum vydání: 01.11.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13001-2
Kat. čís.: 515108
Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení
Crane safety - General design - Part 2: Load actions
Třídící znak: 270105Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13001-3-1+A2
Kat. čís.: 506300
Jeřáby - Obecný návrh - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí
Cranes - General Design - Part 3-1: Limit States and proof competence of steel structure
Třídící znak: 270105Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13001-3-2
Kat. čís.: 96860
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech
Cranes - General design - Part 3-2: Limit states and proof of competence of wire ropes in reeving systems
Třídící znak: 270105Datum vydání: 01.03.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13001-3-3
Kat. čís.: 97223
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice
Cranes - General design - Part 3-3: Limit states and proof of competence of wheel/rail contacts
Třídící znak: 270105Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13001-3-4
Kat. čís.: 509634
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska
Cranes - General design - Part 3-4: Limit states and proof of competence of machinery - Bearings
Třídící znak: 270105Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13001-3-5+A1
Kat. čís.: 515350
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných a odlévaných háků
Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of competence of forged and cast hooks
Třídící znak: 270105Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13001-3-6+A1
Kat. čís.: 515109
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce
Cranes - General design - Part 3- 6: Limit states and proof of competence of machinery - Hydraulic cylinders
Třídící znak: 270105Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 27 0108
Kat. čís.: 2365
Jeřáby. Grafické symboly
Cranes. Graphic symbols
Třídící znak: 270108Datum vydání:   Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 13200
Kat. čís.: 21836
Jeřáby - Bezpečnostní značky a zobrazení rizika - Všeobecné zásady
Cranes - Safety signs and hazard pictorials - General principles
Třídící znak: 270109Datum vydání: 01.06.1997  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7296-1
Kat. čís.: 16460
Jeřáby. Grafické značky. Část 1: Všeobecně
Cranes. Graphic symbols. Part 1: General
Třídící znak: 270110Datum vydání: 01.07.1994  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 7296-2
Kat. čís.: 54909
Jeřáby - Grafické značky - Část 2: Mobilní jeřáby
Cranes - Graphical symbols - Part 2: Mobile cranes
Třídící znak: 270110Datum vydání: 01.04.1999  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Další strana >>