ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE


Vyhovuje 408 produktů
Aktuální strana 6 z 21

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12930
Kat. čís.: 99320
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Calculations
Třídící znak: 273017Datum vydání: 01.04.2016  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13107
Kat. čís.: 500126
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works
Třídící znak: 273018Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 501088)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2016  
  
ČSN EN 13223+A1
Kat. čís.: 517877
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Poháněcí a další mechanická zařízení
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Drive systems and other mechanical equipment
Třídící znak: 273019Datum vydání: 01.11.2023  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 13243
Kat. čís.: 99343
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Elektrická zařízení mimo poháněcí zařízení
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Electrical equipment other than for drive system
Třídící znak: 273020Datum vydání: 01.05.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13796-1
Kat. čís.: 508232
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers
Třídící znak: 273021Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13796-2+A1
Kat. čís.: 515681
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu
Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Carriers - Part 2: Slipping resistance tests for grips
Třídící znak: 273021Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 517800)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.2023  
  
ČSN EN 13796-3+A1
Kat. čís.: 516741
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 3: Fatigue tests
Třídící znak: 273021Datum vydání: 01.05.2023  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 17064
Kat. čís.: 508488
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru
Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Prevention and fight against fire
Třídící znak: 273022Datum vydání: 01.10.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 27 3200
Kat. čís.: 2389
Lanové dráhy. Visuté nákladní lanové dráhy. Základní parametry
Rope ways. Freight funicular ropeways. Basic parameters
Třídící znak: 273200Datum vydání:   Náhled normy Cena: 77 Kč
  
ČSN 27 3205
Kat. čís.: 2390
Nákladní lanové dráhy. Projektování, konstruování, zkoušení a provoz
Freight funicular railways. Design, construction, testing and operation
Třídící znak: 273205Datum vydání:   Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN 15700
Kat. čís.: 518386
Nová
Bezpečnost dopravních pásů pro zimní sporty nebo turistické použití
Třídící znak: 273300Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 15700
Kat. čís.: 89890
Bezpečnost dopravních pásů pro zimní sporty nebo rekreační použití
Safety for conveyor belts for winter sport or leisure use
Třídící znak: 273300Datum vydání: 01.03.2012Datum zrušení: 01.03.2024 Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 27 3600
Kat. čís.: 2391
Lanové jeřáby. Hlavní parametry
Ropeway cranes. Basic parameters
Třídící znak: 273600Datum vydání:   Náhled normy Cena: 39,6 Kč
  
Změna  : a (Katalogové číslo: 12864)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.08.1987  
  
ČSN 27 4000
Kat. čís.: 23090
Elektrické výtahy. Názvosloví
Electric lifts. Terminology
Třídící znak: 274000Datum vydání: 01.04.1987  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
ČSN 27 4002
Kat. čís.: 505581
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů
Safety rules for lifts - Operation and service of lifts
Třídící znak: 274002Datum vydání: 01.10.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
ČSN EN 81-20 ed. 2
Kat. čís.: 511234
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-21
Kat. čís.: 506062
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing buildings
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.11.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-21 ed. 2
Kat. čís.: 515515
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 81-22 ed. 2
Kat. čís.: 515065
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 22: Electric lifts with inclined path
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.10.2022  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-28
Kat. čís.: 515682
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>