ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE


Vyhovuje 408 produktů
Aktuální strana 7 z 21

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 81-28+AC
Kat. čís.: 507132
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů
Safety rules for the construction and installations of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-3+A1
Kat. čís.: 82530
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy
Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 3: Electric and hydraulic service lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 84272)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2009  
  
Oprava  : Opr.2 (Katalogové číslo: 89135)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2011  
  
Oprava  : Opr.3 (Katalogové číslo: 509785)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.03.2020  
  
ČSN EN 81-31
Kat. čís.: 86936
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu
Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of goods only - Part 31: Accessible goods only lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.10.2010  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 89136)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2011  
  
ČSN EN 81-40 ed. 2
Kat. čís.: 513102
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí
Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-41
Kat. čís.: 88536
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu
Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 41: Vertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.07.2011  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 89692)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.12.2011  
  
ČSN EN 81-43
Kat. čís.: 84947
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby
Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 43: Lift for cranes
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-50 ed. 2
Kat. čís.: 511236
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-58
Kat. čís.: 506291
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.01.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-58 ed. 2
Kat. čís.: 515514
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří
Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 81-70 ed. 3
Kat. čís.: 515070
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-70+A1
Kat. čís.: 515781
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lift - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 81-71
Kat. čís.: 515513
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a výtahů na dopravu nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71: Vandal resistant lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 81-71+AC
Kat. čís.: 507133
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods lifts - Part 71: Vandal resistant lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-72 ed. 3
Kat. čís.: 513114
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passanger and good lifts - Part 72: Firefighters lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-73 ed. 2
Kat. čís.: 513112
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular application for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.03.2022  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-77
Kat. čís.: 508235
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and good passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-77 ed. 2
Kat. čís.: 515512
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám
Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 77: Lifts subject to seismic conditions
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.11.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 81-80 ed. 2
Kat. čís.: 509679
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passanger and goods passanger lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 81-82
Kat. čís.: 95236
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením
Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 82: Rules for the improvement of the accessibility of existing lifts for persons including persons with disability
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 81-11
Kat. čís.: 89251
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81
Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 11: Interpretation relates to EN 81 family of standards
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.10.2011  Náhled normy Cena: 1788,6 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Další strana >>