ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE


Vyhovuje 408 produktů
Aktuální strana 8 z 21

Předchozí strana Další strana >>

ČSN P CEN/TS 81-76
Kat. čís.: 90568
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtahů
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passengers and goods passenger lifts - Part 76: Evacuation of disabled persons using lifts
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.05.2012  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 81-83
Kat. čís.: 86229
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu
Safety rules for the construction and installation of lifts - Safety rules for the construction and instalation of lifts - Existing lifts - Part 83: Rules for the improvement of the resistence against vandalism
Třídící znak: 274003Datum vydání: 01.06.2010  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 25745-1
Kat. čís.: 518245
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování
Energy performance of lifts, escalators and moving walks - Part 1: Energy measurement and verification
Třídící znak: 274006Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25745-2
Kat. čís.: 500867
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy
Energy performance of lifts, escalators and moving walks - Part 2: Energy calculation and classification for lifts (elevators)
Třídící znak: 274006Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 25745-3
Kat. čís.: 98145
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Výpočet a klasifikace energie pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky
Energy performance of lifts, escalators and moving walks - Part 3: Energy calculation and classification of escalators and moving walks
Třídící znak: 274006Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN 27 4007
Kat. čís.: 513077
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
Safety rules for lifts - Testing and inspections of lifts in operation
Třídící znak: 274007Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN ISO 14798
Kat. čís.: 93685
Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posuzování a snižování rizika
Lifts (elevators), escalators and moving walks - Risk assessment and reduction methodology
Třídící znak: 274008Datum vydání: 01.09.2013  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 27 4010
Kat. čís.: 99321
Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
Terminology for lifts, escalators and passenger conveyors
Třídící znak: 274010Datum vydání: 01.07.2016  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
  
ČSN 27 4011
Kat. čís.: 504179
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
Safety rules for the construction and installation of passenger and goods lifts - Essential changes of passenger or good passenger lifts
Třídící znak: 274011Datum vydání: 01.02.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN 27 4014
Kat. čís.: 77884
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy
Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods lifts - Evacuation lifts
Třídící znak: 274014Datum vydání: 01.02.2007  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 88883)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.10.2011  
  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 82707)Cena: 77 Kč
 
 Vydána: 01.01.2009  
  
ČSN ISO 4190-5
Kat. čís.: 91878
Zřizování výtahů - Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství
Lift (Elevator) installation - Part 5: Control devices, signals and additional fittings
Třídící znak: 274060Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 7465
Kat. čís.: 82451
Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T
Passenger lifts and service lifts - Guide rails for lifts and counterweights - T-type
Třídící znak: 274081Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 516808)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2023  
  
ČSN EN 13015+A1
Kat. čís.: 82531
Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu
Maitenance for lifts and escalators - Rules for maitenance instructions
Třídící znak: 274090Datum vydání: 01.01.2009  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12015
Kat. čís.: 510988
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování
Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Emission
Třídící znak: 274100Datum vydání: 01.12.2020  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12016
Kat. čís.: 95235
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost
Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and passenger conveyors - Immunity
Třídící znak: 274101Datum vydání: 01.05.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 16719
Kat. čís.: 506061
Přepravní plošiny
Transport platforms
Třídící znak: 274209Datum vydání: 01.03.2019  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 27 4210
Kat. čís.: 70801
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách
Safety rules for the construction and installation of passenger and goods lifts - Highest permissible values of lift´s emissive acustic pressure and building solutions against noise propagation of lifts in new buildings
Třídící znak: 274210Datum vydání: 01.07.2004  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 4190-6
Kat. čís.: 23107
Elektrické výtahy. Část 6: Osobní výtahy pro bytové domy - Navrhování a výběr
Lifts and service lifts (USA: elevators and dumbwaiters). Part 6: Passenger lifts to be installed in residential buildings - Planning and selection
Třídící znak: 274310Datum vydání: 01.05.1992  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
  
ČSN ISO 4190-1
Kat. čís.: 91877
Zřizování výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI
Lift (Elevator) installation - Part 1: Class I, II, III and VI lifts
Třídící znak: 274315Datum vydání: 01.01.2013  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 4190-3
Kat. čís.: 23115
Elektrické výtahy. Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V
Passanger lift installations. Part 3: Service lifts class V
Třídící znak: 274333Datum vydání: 01.09.1992  Náhled normy Cena: 77 Kč
  
První strana Předchozí strana  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Další strana >>