ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE


Vyhovuje 408 produktů
Aktuální strana 9 z 21

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN 12159
Kat. čís.: 94559
Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi
Builder hoists for persons and materials with vertically guided cages
Třídící znak: 274403Datum vydání: 01.01.2014  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 12158-1
Kat. čís.: 514372
Nákladní stavební výtahy - Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami
Builders' hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms
Třídící znak: 274404Datum vydání: 01.06.2022  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 12158-2+A1
Kat. čís.: 87261
Nákladní stavební výtahy - Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zařízeními
Builders'hoists for goods - Part 1: Inclined hoists with nonaccessible load carrying devices
Třídící znak: 274404Datum vydání: 01.12.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 627
Kat. čís.: 21798
Zásady pro sledování a zaznamenávání výstupních údajů u výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
Specification for data logging and monitoring of lifts, escalators and passenger conveyors
Třídící znak: 274610Datum vydání: 01.03.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 115-1
Kat. čís.: 506197
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž
Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation
Třídící znak: 274802Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 115-2 ed. 2
Kat. čís.: 515072
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
Safety of escalators and moving walks - Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks
Třídící znak: 274802Datum vydání: 01.09.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN P CEN/TS 115-4
Kat. čís.: 512438
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115
Safety of escalators and moving walks - Part 4: Interpretations related to EN 115 family of standard
Třídící znak: 274802Datum vydání: 01.07.2021  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 9589
Kat. čís.: 51520
Pohyblivé schody - Stavební rozměry
Escalators - Building dimensions
Třídící znak: 274810Datum vydání: 01.02.1998  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1808
Kat. čís.: 98871
Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Prohlídky a zkoušky
Safety requirements for suspended access equipment - Design calculations, stability criteria, construction - Examinations and tests
Třídící znak: 275003Datum vydání: 01.12.2015  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 280-1
Kat. čís.: 516500
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky
Mobile elevating work platforms - Part 1: Design calculations - Stability criteria - Construction - Safety - Examinations and tests
Třídící znak: 275004Datum vydání: 01.02.2023  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 280-2
Kat. čís.: 516066
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině
Mobile elevating work platforms - Part 2: Additional safety requirements for load lifting appliances on the extending lifting structure and work platform
Třídící znak: 275004Datum vydání: 01.12.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18878
Kat. čís.: 501324
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy
Mobile elevating work platforms - Operator (driver) training
Třídící znak: 275005Datum vydání: 01.12.2016  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 18893
Kat. čís.: 96122
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
Mobile elevating work platforms - Safety principles, inspection, maintenance and operation
Třídící znak: 275006Datum vydání: 01.10.2014  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 20381
Kat. čís.: 85355
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Značky pro ovladače a jiná zobrazovací zařízení
Mobile elevating work platforms - Symbols for operator controls and other displays
Třídící znak: 275007Datum vydání: 01.03.2010  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN ISO 16653-3
Kat. čís.: 92006
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební metody související se zvláštními vlastnostmi - Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní práce
Mobile elevating work platforms - Design, calculations, safety requirements and test methods relative to special features - Part 3: MEWPs for orchard operations
Třídící znak: 275008Datum vydání: 01.12.2012  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1495+A2
Kat. čís.: 84719
Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny
Lifting platforms - Mast climbing work platform
Třídící znak: 275010Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1570-1+A1
Kat. čís.: 97215
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst
Safety requirements for lifting tables - Part 1: Lifting tables serving up to two fixed landings
Třídící znak: 275011Datum vydání: 01.05.2015  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1570-2
Kat. čís.: 503242
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s
Safety requirements for lifting tables - Part 2: Lifting tables serving more than 2 fixed landings of a building, for lifting goods with a vertical travel speed not exceeding 0,15 m/s
Třídící znak: 275011Datum vydání: 01.09.2017  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 14010+A1
Kat. čís.: 84716
Bezpečnost strojních zařízení - Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu
Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages
Třídící znak: 275410Datum vydání: 01.01.2010  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 13814-1
Kat. čís.: 515707
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba
Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture
Třídící znak: 276001Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 1261,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Další strana >>